Pasientkurs

Lynch syndrom

Kurset fokuserer på kunnskap som skal bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen. Du får informasjon og støtte til egne valg. Kurset gir deg mulighet til dialog med representanter fra ulike faggrupper og anledning til å møte andre i samme situasjon.

Tid og stad

Når

Kurset går over ein dag Dato kjem Tid; kl. 09.00 - 15.00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft; Lærings og meistringssenteret

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4.etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Regionalt kompetansetjeneste for arvelig kreft.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.Tilvisinga kan og sendast til
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus
5009 Bergen
Merk konvolutten med namn på kurset.
Målgruppe

Kurs for personar med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, psykolog og brukermedvirker. 

 

 

Kontakt