Pasientkurs

Lynch syndrom

Kurset fokuserer på kunnskap som skal bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen. Du får informasjon og støtte til egne valg. Kurset gir deg mulighet til dialog med representanter fra ulike faggrupper og anledning til å møte andre i samme situasjon.

Tid og stad

Når

Kurset går over ein dag Dato kjem Tid; kl. 09.00 - 15.00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft; Lærings og meistringssenteret

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4.etg. Ulriksdal 2

Påmelding

Du må ha tilvisning frå eigen lege. Meld frå om spesielle behov. Ved behov for ledsagar skal dette stå i tilvisinga.

Tilvisingsskjema

Tilvisinga sendast til
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus
5009 Bergen
Merk konvolutten med namn på kurset.

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.Gruppebasert opplæringstilbudMålgruppe

Kurs for personar med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, psykolog og brukermedvirker. 

Presentasjonar


Kontakt