Pasientkurs

Morbus Crohn

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

2.
oktober
2024
2 dagar
  1. 02. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 03. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 02. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 03. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Medisinsk klinikk i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Lærings- og meistringssenteret i Bergen

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Medisinsk klinikk, Gastrosenterologisk seksjon.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring og ønsket kurs.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

MÅLGRUPPE

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande. 
 

KOSTNADAR

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.
 

SERVERING

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.
 

PÅMELDING

Sjå under tilvisning.
 

INNLEGG VED 

Lege, sjukepleiar, sosionom og brukarrepresentant. 
 

 

 

Kontakt