Pasientkurs

Parkinsons sjukdom oppdateringskurs

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

8.
mars
2024
  1. 08. mars 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 08. mars 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevrologisk akuttpost; Lærings- og meistringssenteret

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal 2
5021 Bergen

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Medisinsk klinikk, Gastroentrologsik seksjon. Merk tilvisinga med pasientopplæring.

Du får stadfesting om plass.

Ver vennleg å melde frå om pårørande også deltar, og om spesielle behov.

Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding.

Pårørande treng ikkje eiga tilvising. 

Målgruppe

Kurset er for deg som har levd med Parkinsons sjukdom over tid og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, sosionom og brukarrepresentant.

Presentasjonar

Fagdag Parkinson mai 2023.pptParkinsonundervisningLMS100523 Fysioterapeuten.pdf

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkerinsanlegga like over gata for Ulriksdal Helsepark og ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kontakt

Relevante behandlingar