Pasientkurs

Psoriasisartritt

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tid og stad

Når

Dato kjem Kurset går over to dagar Tid kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i samarbeid med LMS i Bergen.

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Revmatologisk avdeling. Merk tilvising med pasientopplæring og ønsket kurs.

Du får stadfesting på plass

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.


 
Tilvisning kan og sendast til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen

Målgruppe

Kurs for deg med psoriasisartritt og dine påørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, fysioterapeut, kliniske ernæringsfysiolog, brukermedvirker, farmasøyt og ergoterapeut. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

Kontakt

Relevante behandlingar