Pasientkurs

Stomi - Å leve med stomi

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tid og stad

Når

Dato kjem.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er eit samarbeid mellom Stomiklinikken, Haukeland universitetssjukehus, Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft (NORILCO) og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Påmelding

For å delta trenger du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendas elektronisk til: Kirurgisk klinikk, Gastrokirurgisk avdeling. Merk tilvsning med pasientopplæring.

Du får bekrefelse på plass

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Målgruppe

Kurset er for deg som er ferdig behandla og har ein permanent colostomi/ileostomi og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Se tilvisning for informasjon

Innlegg ved

Lege, stomisykepleier, sexolog og brukermedvirker.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

 

Kontakt