Pasientkurs

Tinnitus

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande. Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge. Meld frå om behov for skrive- eller teiknspråktolk.

3.
september
2024
  1. 03. sep. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 03. sep. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Haukeland Universitetssykehus ØNH/Høresentralen v/Silje Jakobsen Postboks 1400 5021 BERGEN

Påmelding 

Du må ha tilvising (henvisning) frå eigen lege for å delta på kurset. Tilvisinga må innehalde følgande opplysningar: 

  • om pasienten har vore til undersøking hos øyre-nase-hals lege tidlegare
  • om det er kjent høyrselstap
  • om pasienten bruker høyreapparat eller har andre tekniske hjelpemiddel som lydpute
  • om pasienten har deltatt på tinnituskurs tidlegare

Ver vennleg å melde meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.


Gruppebasert opplæringstiltak.

Målgruppe

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå tilvisning

Innlegg ved

Lege, audiopedagog, brukermedverkar, fysioterapeut og nevropsykolog.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehusKontakt

Kontakt Høyresentralen
55 97 26 90