Pasientkurs

Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

Kurs for pasientar med uavklarte smerter i kjeve / ansiktet og deira pårørande.

30.
oktober
2024
2 dagar
  1. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læring- og mestringssenteret. Brukarmedverknad.

Kvar

Lærings,- og meistringssenteret
Ulriksdal helsepark 4 etasje
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Kjevekirurgisk avdeling.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. 

Målsetting

  • kunnskap om sjukdom og behandling
  • treffe andre i samme situasjon
  • inspirasjon til meistring og selvhjelp ved livsstilsendring


Kurset er ein kombinasjon av to oppmøtedagar og to digitale bolkar på 90 minutt kvar.

Målgruppe

Kurs for personar med TMD og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvising.

Innlegg ved

Kjevekirurg, psykiater, psykolog, bittfysiolog, sjukepleiar, tannpleiar og brukermedverkar. 

Parkering

Det er parkering mot betaling ved Haraldsplass sykehus og avgrensa plasser på bakkeplan i Ulriksdal helsepark..

Kontakt