Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er den mest alminnelege medfødde misdanninga i hovud- og halsregionen i verda. Kvart år blir mellom 100 og 120 barn fødd med ei eller anna form for spalte i Noreg. For at desse barna skal sikrast best mogeleg behandling, er behandlingstilbodet teambasert og lagt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Oslo universitetssykehus.

Pasientar med leppe-kjeve-ganespalt (LKG) blir tilvist til behandlingsinstitusjonen allereie som nyfødd. Mange pasientar må følgast gjennom heile barndommen og oppveksten til dei har vekse ferdig.

På 90-talet beslutta Helsedirektoratet at behandling av leppe-kjeve-ganespalte kun skal gjerast ved to behandlingsteam i Noreg. Eit team ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og eit ved Oslo universitetssykehus:
 
Behandlingsteam Bergen

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Statped vest
 • Tannhelsens kompetansesenter Vest (TKS), Senter for leppe-kjeve -ganespalte, Fylkestannlegen i Hordaland

Behandlingsprogram - Leppe-kjeve-ganespalte

Kontaktinformasjon til nøkkelpersonell - behandlingsteam i Bergen

Behandlingsteam Oslo

 • Oslo universitetssykehus
 • Statped sør-øst
   

Les meir om leppe-kjeve-ganespalte:

Temaside Leppe-kjeve-ganespalte - Statped.no

Leppe-ganespalteforeningen


Samarbeid mellom aust og vest
Dei to spalteteama samarbeider om behandlingsprinsipp og dokumentasjon i behandlinga. Teama har nært samarbeid mellom fleire faggrupper. Dei seks mest sentrale i behandlingen er plastikkirurgar, logopedar, øyre-nase-hals legar, sjukepleiarar, kjeveortopedar og psykologar.  

Det er behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient, men om hele pasientgruppen som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingsresultat for at pasientgruppa skal få best mogeleg behandling og oppfølging. Ved samling av data vil behandlerne kunne finne ut mer om tilstanden, om resultatene av behandlingen og gjennom forskning oppdage endringer som bør gjøres i behandlingsrutiner.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Kontakt

Kontakttelefon koordinator

 • Måndag 09:00 - 11:00
 • Tysdag 09:00 - 11:00
 • Onsdag 09:00 - 11:00
 • Torsdag 09:00 - 11:00
 • Fredag 09:00 - 11:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Kirurgisk klinikk, Avd. for plastikkirurgi og brannskade, Leppe-kjeve-ganespalte-teamet
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Oppmøtestad vil variere etter kor ein er i behandlingsforløpet. Behandling av leppe-kjeve-ganespalte går føre seg ved fleire ulike einingar ved sjukehuset, enten ved kirurgiske einingar i Sentralblokka eller ved Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Praktisk informasjon

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Informasjon til foreldre og pårørande

Dei fleste barn fødd med spalte er friske barn som utviklar seg normalt. I barneåra vil dei i større eller mindre grad ha behov for behandling, og i Noreg har vi heldigvis både god kompetanse og lang erfaring med behandling av desse barna.
Les meir om leppe-kjeve-ganespalte
Føtter