Postoperativ seksjon i KSK

Vi behandlar om lag 12.000 pasientar i løpet av eit år. Dei aller fleste har vore gjennom eit kirurgisk inngrep, men vi behandlar også pasientar som har vore utsett for ei ulukke, trombolysebehandlingar, vore til poliklinisk behandling, eller treng ekstra overvaking eller intensivbehandling.

Ved Postoperativ seksjon har vi ei stor fagleg breidde. I forhold til dei fleste andre avdelingar oppnår ein å bli generalist med stor grad av breiddekompetanse ved at ein rullerer inne i avdelinga. Vi er ein dynamisk seksjon med høg grad av fleksibilitet, og med eit positivt og godt arbeidsmiljø.

Vi treng intensivsjukepleiarar og sjukepleiarar med relevant erfaring. 

stillingsannonse • Alle som har vore gjennom planlagde og akutte operasjonar, unntatt open hjertekirurgi og planlagd lungekirurgi. 
 • Trafikkulukker og andre ulukker som treng observasjon. 
 • Pasientar som har vore til undersøkingar eller små enkle inngrep i narkose. 
 • Intensivpasientar. 
 • Pasientar som har vore gjennom operative inngrep eller anna behandling ved Radiologisk avdeling, som til dømes intraarteriell Actilyse-behandling eller coiling av intracerebrale aneurysmer.

Dei vanlegaste pasientgruppene er: gastrokirurgi (mage-tarm), karkirurgi, nevrokirurgi, endokrin-kirurgi, urologi, ortopedi, øyre-nase-halskirurgi, barnekirurgi, plastikk- og kjevekirurgi og lungekirurgi (øyeblikkeleg hjelp).

Pasientane er i alle aldersgrupper, og får ulike typar anestesi: Generell anestesi, TIVA (total intravenøs anestesi), spinal- og epiduralanestesi, regionalanestesi og sedasjon.

Liggetida varierer frå nokon timer til fleire døgn. Ved behov for intensivbehandling over 24 timar blir det vurdert overflytting til Intensivmedisinsk seksjon.

På grunn av omsynet til pasientane, kan vi berre tillate besøk i spesielle tilfelle. Barn får ha med følgje av foreldre/ føresette, og pasientar med psykisk utviklingshemming får ha med følgje.

Ved plutselige hendingar, ulukker og traumar, og ved intensivbehandling, får pårørande besøke pasienten. Vi har også trådlause telefoner, som pasienten kan bruke for kontakt med pårørande. Ring eit av telefonnumra ovafor for nærmare avtale om besøk, eller for kontakt via trådlaus telefon.

Vi har 3 fagsjukepleiar i 50 % stillinger. Det har vore gjennomført eit forskingsprosjekt på seksjonen. Dei tilsette har fire fagutviklingsdagar per år i sin turnus, der dei bruker ein stor del av tida til sertifisering i forhold til medisinsk teknisk utstyr og medikamentregning.  

Vi har eit høgt fagleg nivå som mål, med stor vekt på kvalitet og sikkerheit. 

Studentar frå vidareutdanninga i intensiv- og anestesisjukepleie og studentar frå grunnutdanninga på Høgskolen i Bergen har praksis hos oss

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i Sentralblokka 1. etasje.
Ta sørlege heis opp til første etasje, følg skilting. Ring på dørklokke ved inngang, og følg blå strek i golvet til enden av gangen. Vi kjem ut og møter deg her.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.