Blodgenomikk

Ved Eining for blodgenomikk utfører vi kromosom- og nukleinsyrebaserte utgreiingar på blod og beinmarg innanfor fagområda medisinsk biokjemi og farmakologi samt leukemi.

Ved eininga arbeidar bioingeniørar, molekylærbiologar og hematolog. Vi har tett samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) og Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), og jobbar i hovudsak med følgjande problemstillingar:

  • Leukemi hos barn og vaksne
  • Blodsjukdommar hos barn og vaksne
  • Genetisk avhengig laktoseintoleranse
  • Farmakogenetikk


Slik finn du fram

Oppmøtestad

7. etasje i Laboratoriebygget 
Adkomst via Sentralblokka 3. etasje. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget.

For leukemirelevante spørsmål og førespurnadar frå rekvirent:

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland