Marknadskonsulent for primærhelsetenesta

Marknadskonsulenten vår formidlar informasjon og kontakt mellom primærhelsetenesta og laboratoria ved sjukehuset. Ho reiser gjerne på besøk til rekvirentar som ønskjer informasjon om laboratoria sitt servicetilbod eller praktisk rettleiing på arbeidsplassen.

Ønskjer legekontoret elektronisk rekvirering, meir informasjon her.

Kontakt:

Hege Lid

Telefon: 954 22 394 / 55 97 78 81
E-post: analyseoversikten@helse-bergen.no​ ​

Sist oppdatert 29.08.2023