Akutt laboratorieutreiing

Anafylaksi er ein klinisk diagnose, og blodprøvetaking må ikkje forhindre eller forsinke akutt behandling. Blodprøvar kan likevel gje viktig informasjon, sjølv om dei ikkje blir analysert før i ettertid.

Mannlig ansatt med laboratorieutstyr.

Hensikta med laboratorieutgreiing er å bidra til å kartleggje utløysande årsak og mekanisme bak reaksjonen, slik at man lettare kan førebyggje nye hendingar. I blodprøve tatt i forbindelse med anafylaktisk reaksjon («akuttprøve» - blir optimalt tatt 1-4 timar etter symptomdebut) analyserast s-tryptase og s-total IgE. I tillegg ber vi om at det blir rekvirert IgE-antistoff mot mistenkte utløysande allergen, jamfør opplysningar i sjukehistoria.

Resultat frå «akuttprøve» må samanliknast med ein prøve tatt i rolig fase («basisprøve»), dels for å vurdere grad av tryptasestging, dels for å ekskludere mastocytose. Denne oppfylgingsprøven skal takast ≥12 timer etter symptomstart. Dersom blodprøve frå pasienten tatt før reaksjonen er tilgjengeleg kan denne nyttast som basisprøve.

Det kan i tillegg være aktuelt å ta andre blodprøvar ut ifrå ei klinisk vurdering. Innsendte prøvar blir lagra i 6 månadar i diagnostisk biobank. Ved behov for å rekvirere ekstra analysar, kontakt laboratoriet på 55970857 eller 55973140.

Les her for meir info om tryptase som biomarkør for anafylaksi. ​
Rekvisisjonsskjema

Sist oppdatert 02.02.2023