Medisinsk genetikk (MGM)

Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom.


 


 

Logo Norsk akkreditering test 299. Grafikk
 

Avdeling for medisinsk genetikk blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.


 

Analysetilbod på genetikkportalen.no

Analyseoversikten.no

Rekvisisjonsskjema

NGS info til foreldre

Kontakt

Telefon:

  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Laboratorieklinikken Avdeling for medisinsk genetikk Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Medisinsk-genetisk poliklinikk
2. etasje i Laboratoriebygget
Adkomst via Sentralblokka 3. etasje. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Praktisk informasjon

​Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Helse Bergen. Her finn du praktiske instruksjonar om korleis du koplar deg opp til møtet og informasjon om teieplikt og personvern.

Les meir om videkonsultasjonar ved MGM

Genetikkportalen

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser.
Gå til Genetikkportalen
Skjermdump av forsiden på Genetikkportalen.