Medisinsk genetikk (MGM)

Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom


 

Akkreditering: 

Logo Norsk akkreditering test 299.

 

 

 

Avdeling for medisinsk genetikk blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

 

 

 

 

 

In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) og eigenproduksjon av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk:

Bruk av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk til undersøkelse av prøver fra menneskekroppen for medisinske formål, samt tilbehør til slikt utstyr, skal i EU/EØS tilfredsstille kravene i In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR, EU 2017/746, 2022).

Regelverket legger til grunn at man skal benytte CE-merket utstyr, men det er en unntaksbestemmelse beskrevet i artikkel 5 punkt 5 i IVDR for å kunne benytte egenprodusert medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (in house-unntaket).

Avdeling for medisinsk genetikk benytter både CE-merket utstyr og egenprodusert medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.

Egenerklæring for egenprodusert IVD-utstyr som fremstilles og benyttes ved Avdeling for medisinsk genetikk

Fremstilling, formål og erfaring med det medisinske utstyret til in vitro-diagnostikk er dokumentert i avdelingens kvalitetssystem som er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC 15189.


 

Analysetilbod på genetikkportalen.no

Analyseoversikten.no

Rekvisisjonsskjema

NGS info til foreldre

Rekvireringsrutiner for Avdeling for medisinsk genetikk

Kontakt

Telefon:

  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Laboratorieklinikken Avdeling for medisinsk genetikk Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Medisinsk-genetisk poliklinikk
2. etasje i Laboratoriebygget
Adkomst via Sentralblokka 3. etasje. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Praktisk informasjon

​Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Helse Bergen. Her finn du praktiske instruksjonar om korleis du koplar deg opp til møtet og informasjon om teieplikt og personvern.

Les meir om videkonsultasjonar ved MGM

Genetikkportalen

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser.
Gå til Genetikkportalen
Skjermdump av forsiden på Genetikkportalen.