Arveleg prostatakreft

De aller fleste tilfeller av prostatakreft er ikke arvelige, men oppstår sporadisk. I noen familier kan det likevel være flere menn som får prostatakreft, og om lag 5 prosent av tilfellene kan være relatert til en nedarvet genfeil. Det er mer vanleg å finne genfeil hos de som er yngre når de får diagnosen, og de som har prostatakreft som allerede har spredt seg.

Tre generasjoner menn på tur i skog.Foto

Dersom kreftsykdommen din skyldes ein genfeil, kan dette ha betydning for din behandling og oppfølging. I tillegg kan det få følger for dine slektninger, særlig førstegradsslektninger (f.eks. søsken og barn) som i noen tilfeller har tilbud om ekstra oppfølging.  

Det er flere gener som kan knyttes til økt risiko for prostatakreft. Du får nå tilbud om en gentest der flere av disse genene undersøkes, et såkalt genpanel for prostatakreft. De fleste av genene vi tester for er også forbundet med økt risiko for andre krefttyper. Noen av genfeilene er assosiert med økt risiko for tykktarmskreft og livmorkreft (MMR-genene), mens andre er forbundet med arvelig bryst- og eggstokkreft (BRCA1- eller BRCA2- genet). 

Genfeilene det testes for nedarves på en helt bestemt måte, uavhengig av kjønn. Det betyr at man kan arve genfeilen fra far eller mor, og at både sønner og døtre kan arve den. Dersom man har en slik genfeil, er det 50 prosent​ risiko for at ens barn arver genfeilen, og 50 prosent sannsynlig at ens barn ikke arver genfeilen. 

Skulle vi påvise en slik genfeil i en blodprøve fra deg, vil du få innkalling til ny time for mer informasjon, og du vil bli henvist til en genetisk veiledningssamtale ved Avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssjukehus. Konsekvenser for deg selv og din familie vil der bli gjennomgått. Familiemedlemmer som ønsker å finne ut om de har arvet genfeilen vil også ha tilbud om genetisk veiledning.  

Dersom du har spørsmål angående kreft og arv, kan legen din vurdere om det er grunnlag for å henvise deg til genetisk veiledning For mer informasjon, se Arveleg kreft og https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/prostatakreft-handlingsprogram/markorer/arvelig-prostatakreft   
Sist oppdatert 02.01.2024