Invitasjon til å delta i

Rosa chatbot-studien

Rosa chatbot er en app som gir informasjon om arvelig bryst- og eggstokkreft. Klikk på "delta her"-knappen under for å delta i forskningsprosjektet om Rosa Chatbot.

​​​​

Avatar av robot. Grafisk illustrasjon.

I denne studien ønsker vi å undersøke nytteverdien av chatboter i helsetjenesten. Ved å delta i studien vil du bli spurt om å svare på spørreskjemapakker to ganger i løpet av de neste ukene. Disse tar ca 5-10 min å fylle ut.

Rosa chatbot er en ​​app hvor du kan stille spørsmål og lese om arvelig bryst- og eggstokkreft. Den er laget for å gi deg tilpasset, oppdatert og kvalitetssikret informasjon om hva gentesten innebærer for deg og din familie. Den konstruerer ingen svar selv. Alle svar er forfattet av fagpersoner. 

 
​Passord til Rosa sendes på SMS til prosjektdeltakerne. Kontakt elen.siglen@helse-bergen.no​ dersom du mangler passord.

Du kan bruke Rosa så mye, eller lite du vil. Jo mer den blir brukt, jo flinkere vil den bli til å svare på dine spørsmål. For oss er din bruk svært viktig trening av Rosa før endelig lansering. Det er svært verdifullt å få avdekket tema den ikke kan svare på, slik at vi fortløpende kan oppdatere den.

Hva er arvelig kreft?

Dette kan du lese mer om i Rosa, men kort oppsummert er arvelig kreft kreftsykdom som er forårsaket av en nedarvet genfeil. Arvelig bryst- og eggstokkreft er vanligvis forårsaket av genfeil i enten et gen som heter BRCA1 eller i et annet gen som heter BRCA2, men andre gener kan også være involvert. Vi anslår at omtrent 2-3 % av alle som får brystkreft og 15-20 % av alle som får eggstokkreft, har en BRCA1- eller BRCA2 - genfeil. Andre genfeil er sjeldnere.

Dersom du får påvist en genfeil, vil du bli henvist til en samtale med genetisk veileder, hvor betydningen av å ha en slik genfeil vil bli grundig gjennomgått sammen med deg. I noen tilfeller blir man henvist til genetisk veiledning selv om man ikke får påvist genfeil. Dette fordi det i noen familier kan være aktuelt å diskutere flere gentester, eller fordi det er grunnlag for å tilby dine søstre eller døtre brystkontroller, for eksempel. 

Hvem kan delta i studien?

  • Alle pasienter med brystkreft eller eggstokkreft som får tilbud om gentest

​De som blir invitert til å delta, kontaktes per SMS kort tid etter avlagt blodprøve til gentest. Forskningsprosjektet evaluerer chatboten og hvordan du som pasient opplever å bruke en slik informasjonskanal.

 

​Mottar du ikke SMS fra oss om prosjektet, men har tatt gentest for arvelig bryst- og eggstokkreft? Kontakt stipendiat elen.siglen@helse-bergen.no for å bli inkludert.

​Hva innebærer prosjektet for deg?

  1. ​Rent praktisk innebærer prosjektet at du fritt benytter Rosa chatbot til å lese og lære om gentesten du har gjennomgått, og hva arvelig kreft betyr. 
  2. Du vil bli kontaktet per SMS med spørsmål om å fylle ut to spørreskjemapakker på nett. I disse to rundene med spørreskjema, vil du oppleve at noen av spørsmålene er like begge gangene, mens noen er forskjellige. Dette er meningen. Vi anslår at det vil ta 5-10 minutter å fylle ut disse skjemaene per gang. 
  3. Et utvalg av deltakerne i prosjektet vil bli forespurt om å delta i et intervju etter at begge spørreskjemarunder er gjennomgått. Du kan takke nei til å delta i dette selv om du har deltatt i studien for øvrig.

Du har anledning til å kontakte oss via e-post dersom du har spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider eller i Rosa chatbot. Dersom du sender en e-post til oss vil e-postadressen din og personopplysningene du inkluderer i e-posten bli lagret.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv.

Prosjektleder

Cathrine Bjorvatn, e-post cathrine.bjorvatn@helse-bergen.no (tlf 55 97 54 75 )

Genetisk veileder

Elen Siglen, e-post elen.siglen@helse-bergen.no (tlf 55 97 54 75 )

Personvernombud ved Haukeland Universitetssjukehus 

Christer Kleppe, e-post: personvernombudet@helse-bergen.no ​

Dersom du trenger noen å snakke med om kreftdiagnosen din, kan Vardesenteret ved Haukeland Universitetssykehus kontaktes: e-post vardesenteret@helse-bergen.no , tlf 55 97 75 00

Hjelpetelefonen til Mental Helse er døgnåpen for alle som trenger noen å snakke med: 116 123 (gratis). Se også mentalhelse.no

Sist oppdatert 04.01.2024