Oversikt over resistensforhold i isolat frå sår

Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) er ein av dei viktigaste patogene mikrobar isolert frå ulike sår. Her er ein oversikt over resistens for aktuelle antibiotika. Det er liten forskjell mellom isolat frå inneliggjande og ambulante pasientar, så desse er her ikkje skilde.

Sist oppdatert 07.07.2023