Oversikt over resistensforhold i urinisolat

Escherichia coli er hyppigaste årsak til infeksjon i urinvegane og kjennskap til lokale resistensforhold er viktig for val av empirisk behandling. Her er ein oversikt over resistens for aktuelle antibiotika i E. coli isolert frå urin hos inneliggjande og ambulante pasientar.

Lokal oversiktResistens i blodkulturResistens i sår

Urin-inneliggjande.png
 

Urin-ambulante.png
S/I/R: Følsom (S), Intermediært følsom (I), Resistent (R). For ESBL er R påvist og S ikkje påvist.
Trim-sulfa: Trimetoprim-sulfametoxazole.

Sist oppdatert 07.07.2023