Foto av et ulykkessted med flere nødetater og personer til stede

Norsk Koordineringssenter for Blodberedskap (Nokblod)

Tidleg blodoverføring er anbefalt i behandlinga av pasientar med livstruande blødning. Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) arbeidar for å betre blodberedskapen i Noreg. Nokblod er lokalisert til Helse Bergen.

Målsettinga med ei​t nasjonalt koordineringssenter for blodberedskap​:

 • ​​Sikre Noreg adekvat tilgang på blod og blodproduktar ved krise og krig.
 • Etablere ei​t felles system som varetar Forsvarets totale behov for blodprodukta​r.​
 • Bet​re beredskap ved større sivile katastrofar og/eller terrorangrep, og bet​​re blodberedskap ved geografisk isolerte verksemder.

Torunn Oveland Apelseth,
Leiar,  Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no​​

Geir Strandenes
Overlege, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: geir.strandenes@helse-bergen.no
 
Hanne Braathen
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod), 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: hanne.braathen@helse-bergen.no
 
Svein Sondre Valvik Lindgaard
Spesialbioingeniør, Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod),
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Haukeland universitetssjukehus
E-post: svein.sondre.valvik.lindgaard@helse-bergen.no
 
Tonje Kristin Bruvik
Autorisert Helsesekretær
Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin
Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)
Haukeland Universitetssykehus
E-post: Tonje.kristin.bruvik@helse-bergen.no
 
 

Regionale representantar

Representant frå Helse Sør-Øst
Farshid Ezligini
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 
Oslo universitetssykehus 
E-post: farshid.ezligini@helse-bergen.no
 
Representant frå Helse Midt-Norge
Lene Haugnæss
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital
E-post: lene.haugness@helse-bergen.no
 
Representant frå Helse Nord
Mirjana Grujic Arsenovic
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Epost: mirjana.grujic.arsenovic@helse-bergen.no
 
Representanter frå forsvaret
Christian Medby
Forsvarets sanitet
 
Haakon Hasselgren Eilertsen
Forsvarets logistikkorganisasjon
 
Jørn Einar Rasmussen
Hæren​

Kontaktinformasjon:

Leiar Norsk koordineringssenter for blodberedskap:
Torunn Oveland Apelseth, 
Seksjonsoverlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus
Tlf: 55972492 / 94842045
E-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no   

Informasjonsfilm om vandrende blodbank i Alta.

  Webinar: Blodberedskap i fred, krise og krig

  Ressurside for webinaret heldt 7/11-23. Her legg me inn filer til nedlasting, spørsmål/svar og annan relevant informasjon.

  Webinar: Blodberedskap i fred, krise og krig
  Kart

  Tørka blodplasma prosjekt

  Helse Bergen er tildelt 15 millionar frå Innovasjon Norge til eit prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørka plasma i blodbankane. Dette gir Helse Bergen ei unik moglegheit til å produsere tørka blodplasma som kan distribuerast til ambulansar, luftambulansen, lokalsjukehus, Forsvaret og kommunehelsetenesta.
  Les meir om prosjektet Tørka blodplasma
  En hånd holder en pose med blodplasma
  Sist oppdatert 21.03.2024