Nordic Blood Preparedness meeting, Nov. 20 - 21, 2024

The Norwegian Directorate of Health, the Western Norway Regional Health Authority and the Norwegian Center for Blood Preparedness cordially invite you to join the Nordic Blood Preparedness meeting november 20.-21. 2024 at Solstrand Hotel & Bad, Norway. 

Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 19.03.2024
Flere poser med blod ligger i en hylle

(Informasjon på norsk nede på siden)

Close relationship between civilian blood services, transfusion medicine experts, defense forces and competent authorities, are needed to ensure preparedness for crises and war situations. In the meeting, we invite civilian and military stakeholders to discuss and describe the roadmap towards establishing a Nordic Collaborative Blood Preparedness Program. 

Aim of meeting 

To establish a coordinated and sustainable collaborative program to ensure adequate blood supply and preparedness for crisis and war in the Nordic countries. 

The meeting agenda will include  

The program will be updated continously.

 • Barriers and benefits (regulatory and organizational aspects, access to donors, critical equipment and blood products) 
 • Reports from ongoing Nordic blood preparedness activities 
 • Discussion on future collaborative projects. 

For questions about the program, please contact
Torunn Oveland Apelseth, e-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no
 

Practical information

 • For registration, please use this registration form. The form includes hotel reservations. Registration deadline is August 18th 2024
 • The venue for the meeting is Solstrand Hotel & Bad. By practical and social reasons, we encourage you to stay at Solstrand Hotel & Bad.
 • Hotel room with breakfast will be reserved, but to be paid for by the individual at check-out. Price hotel room: Nov 19.-20.: NOK 2320,- / Nov 20.-21.:NOK 1890,- per night. Please note: The hotel reservation is binding. Cancellations after august 18th will be invoiced.  
 • Food during the meeting and dinners are included. 
 • A get-together reception will be held Tuesday evening, and the meeting starts Wednesday morning. 
 • The language in the meeting will be English

For questions about reservations/cancellation, please contact.
Anja Scheuner, e-post: anja.scheuner@helse-vest.no

Target audience

 • Emergency Preparedness planners and decision makers 
 • Blood providers 
 • Health authorities 
 • Military medical services and logistics, planners and decision makers 
 • Emergency Health Care providers 

 

Møte i Nordisk blodberedskap 20.-21.november 2024

Helsedirektoratet, Helse Vest og Norsk Koordineringssenter for Blodberedskap (Nokblod) inviterer til møte i Nordisk blodberedskap 20.-21.november 2024 ved Solstrand Hotel & Bad, Norge.

Tett samarbeid mellom sivile blodbanker, spesialister innen transfusjonsmedisin, forsvaret og myndigheter er avgjørende for å sikre tilstrekkelig blodberedskap i kriser og krig. Vi inviterer derfor sivile og militære målgrupper til diskusjon og innspill i etableringen av et Nordisk samarbeid om blodberedskap. 

Mål med møtet  

Å etablere et koordinert og bærekraftig samarbeid for å sikre tilstrekkelig tilgang til blod og beredskap i kriser og krig i de nordiske landene.

Foreløpig program 

Programmet vil bli oppdatert fortløpende.

 • Utfordringer og fordeler (forskrifter og organisatoriske aspekter, tilgang til blodgivere, kritisk utstyr og blodprodukter) 
 • Erfaringer fra pågående aktiviteter innen Nordisk blodberedskap 
 • Diskusjon rundt fremtidige samarbeidsprosjekt.  

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med
Torunn Oveland Apelseth, e-post: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no
 

Praktisk info  

 • Meld deg på via påmeldingsskjema, her melder du også inn behov for hotellovernatting. Påmeldingsfrist: 18.august 2024
 • Møtet arrangeres på Solstrand Hotel & Bad Vi oppfordrer deltakere til å bo på Solstrand Hotel & Bad, både av praktiske og sosiale årsaker.
 • Vi reserverer hotellrom inkludert frokost, som betales av deltaker ved avreise. Pris for overnatting: 19.-20.nov: NOK 2320,- / 20.-21.nov: NOK 1890,- per natt.
 • Du kan fritt avbestille hele oppholdet innen 18.08.2024. Avbestillingen må være skriftlig per e-post til anja.scheuner@helse-vest.no.
 • Vi arrangerer en mottakelse tirsdag kveld, og selve møtet starter onsdag morgen.  
 • Konferansespråket er engelsk. 

Har du spørsmål om det praktiske/hotellbestilling, ta kontakt med 
Anja Scheuner, e-post: anja.scheuner@helse-vest.no

Målgruppe

 • Beslutningstakere innen krise- og beredskaps planlegging 
 • Blodbankene 
 • Helsemyndigheter 
 • Militært medisinsk personell innen både logistikk, planlegging og beslutningstaking.  
 • Akutt helsepersonel