Fagkurs

Blodberedskap i fred, krise og krig

Hva er egentlig blodberedskap? Hvorfor trenger vi dette? Og hvordan lager vi gode planer for blodberedskap? Dette er noe av det vi vil diskutere i webinaret som arrangeres av Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod)

Passert
7.
november
2023
  1. 07. nov. 2023, 13:30 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 07. nov. 2023, 13:30 - 15:00

Arrangør

Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) arbeidar for å betre blodberedskapen i Noreg. Nokblod er lokalisert til Helse Bergen.

Kvar

Webinar

Påmelding

Frist for påmelding: 03. nov. 2023

Program: 

13:30 – 13:40: Velkommen, v/ Torunn Apelseth, leder,  Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) 


13:40 – 13:50: Hvorfor trenger vi blodberedskapsplaner?, v/ Geir Strandenes, anestesilege, Nokblod


13:50 – 14:00: RHF sitt syn på blodberedskap og forventing til de lokale blodbankene, v/ Thomas Dag Iversen, beredskapsleder, Helse Vest RHF 


14:00 – 14:10: Forsvaret sitt syn på blodberedskap og forventing til blodbankene, v/ Christian Medby, anestesilege, Forsvarets sanitet og St. Olavs Hospital 

Pause

14:15 – 14:30: Presentasjon av risikoscenarier og beredskapsnivå, v/ Lene Haugnæss, spesialbioingeniør, Nokblod og St. Olavs Hospital 


14:30 – 14:45: Presentasjon av tiltakstabell: Terror, krise og krig, v/ Farshid Ezligini, spesialbioingeniør, Nokblod og Ullevål universitetssjukehus 


14:45 – 14:55: Spørsmål fra chat, v/ Torunn Apelseth


14:55 – 15:00: Avslutning og videre arbeid, v/ Torunn Apelseth 

 

Kontakt