Forsking ved Lungeavdelinga

Forsking er ei av sjukehuset sine fire kjerneoppgåver. Ved Lungeavdelinga vert det drive eiga klinisk forsking, oppdragsforsking og kvalitetsforbetrande forsking.

Lungeavdelinga har mange år med erfaring i gjennomføring av større kliniske studiar, både studiar som ledd i lokale kliniske forskingsprosjekt, multisenterstudiar, og medikamentutprøvingsstudiar i samarbeid med farmasøytisk industri. Vidare vert det drive kvalitetsforbetrande forsking på fleire felt, spesielt ved hjelp av registera Lungeavdelinga er involvert i; nasjonalt KOLS register, nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon  og søvnregisteret

Tradisjonelt har mesteparten av forskinga på Lungeavdelinga vore på obstruktive lungesjukdomar; og det er bygga opp ein vesentleg database og biobank gjennom fleire større befolknings- og pasient-kontroll kohortar; spesielt på kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS). Som del av eit stort universitetssjukehus har Lungeavdelinga ambisjonar om å drive klinisk forsking innan alle fagområde i lungemedisinen. I tillegg til forsking på obstruktiv lungesjukdom pågår det per januar 2018 aktiv forsking på obstruktiv søvnapnø (OSA), behandling og utgreiing av lungekreft, diagnostikk av tuberkulose, behandling av pneumothorax, patogenese ved interstitiell lungesjukdom og behandling av nevromuskulær sjukdom.

Lungeavdelinga har som mål at så mange medarbeidarar som mogleg kan ta del i aktiv forsking, og at forskinga integrerast i klinisk drift og bidrar til betra diagnostikk og behandling av eigne pasientar. Lungeavdelinga finansierer noko eiga forsking i form av fordjupingsstillingar og korttidsstipend, men størstedelen av forskingstida er finansiert ved stipend og stillingar frå Universitetet i Bergen og Helse-Vest ved samarbeidsorganet.

Lungeavdelinga har bygga opp infrastruktur for drift av kliniske studiar med eigen seksjonsleiar for forsking, p.t. Tomas Mikal Eagan, ein forskingskoordinator, p.t. Eli Nordeide, og fleire sjukepleiarar og bioingeniørar i delt forskingsteknisk/klinisk stilling.

Lungeavdelinga har ei eiga styringsgruppe for forsking som består av avdelingsdirektør, seksjonsoverlegane og seksjonsleiar for forsking. Styringsgruppa tar stilling til deltaking i og støtte for aktuelle studiar på Lungeavdelinga.

Lungeavdelinga ynskjer samarbeid med eksterne forskingspartnarar, inkludert farmasøytisk industri.

For spørsmål omkring studiane våre, eller ynskje om framtidig samarbeid, ta kontakt med seksjonsleiar for forsking: Tomas Mikal Eagan. 

2022

Kjersti Gjerde

Patient specific factors predicting adherence and treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea
ISBN: 978-82-308-6616-0
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/150604/snorking-og-søvnapné-kan-reduseres-med-en-tannskinne 

Elise Orvedal Leiten

The airway microbiota of stable COPD
ISBN: 978-82-308-6366-4
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/152389/bakterieflora-og-kolsforverringer-en-bronkoskopistudie​ ​

​2021

Melissa Davidsen Jørstad

Diagnosis and management of extrapulmonary tuberculosis in low-resource settings, a study from Zanzibar, Tanzania
ISBN: 978-82-308-4526-4
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/141480/forbedring-av-tuberkulosediagnostikk-og-pasientbehandling
https://hdl.handle.net/11250/2720630​ 

Marie Johanne Waatevik
Exercise capacity and disease prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease
ISBN: 978-82-308-5441-9
Universitetet i Bergen 
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/144667/fysisk-kapasitet-og-sykdomsprognose-kols-pasienter​ 

Gunnar Reksten Husebø
Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcomes in COPD - results from the Bergen COPD Cohort Study
ISBN: 978-82-308-4215-7
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/145120/betennelsesmark%C3%B8rer-og-sykdomsforl%C3%B8p-ved-kols​ 

Einar Marius Hjellestad Martinsen
The mycobiome in COPD: Descriptive and longitudinal analysis, and participation in research bronchoscopy studies
ISBN: 978-82-308-4455-7
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/145754/sopp-i-luftvegane-ved-kols-og-deltaking-i-​bronkoskopistudiar 

Ida Mariel Hoel
Challenges in diagnosis and treatment of extrapulmonary tuberculosis
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/147561/nye-metoder-diagnostikk-av-tuberkulose-utenfor-lungene 

Marta Erdal
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): exacerbations and costs
ISBN: 978-82-308-6611-5
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/148642/sjukdomsbyrde-ved-kols

2020

Christine Drengenes
Methodological issues in airway microbiome studies
ISBN: 978-82-308-4772-5
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/140474/bakterie-dna-i-luftveiene-eller-er-det-bare-forurensning 

Ane Aamli Gagnat
Chronic obstructive pulmonary disease and risk of lung cancer
ISBN: 978-82-308-5803-5
Universtetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/140342/pasienter-med-kols-har-
%C3%B8kt-risiko-lungekreft​

2019

Michael Storebø

Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide : variability and longitudinal changes over nine years
ISBN: 978-82-308-3540-1
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/125245/røyking-fører-til-redusert-diffusjonskapasitet-i-lungene

Øystein Fløtten

Simplifying treatment of advanced non-small cell lung cancer - Regimen, route of administration, and patient preferences.
ISBN: 978-82-308-6521-7
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/130400/forenklet-lungekreftbehandling-pasient-og-behandlerperspektiv

Heidi Øksnes Markussen

Health related quality of life and its association with mortality in patients receiving long-term mechanical ventilation
ISBN: 978-82-308-4084-9
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/131252/livskvalitet-og-livslengde-ved-langtids-mekanisk-pustestøtte

2018

Bernt B Aarli

Tidal Expiratory Flow Limitation. A new method for evaluating pulmonary function in elderly and in patients with Chronic Obstructive Pulmonary disease.
ISBN:978-82-308-3855-6
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/113868/luftstrømsbegrensing-i-hvile-ved-kols

Tiina Andersen

Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophic Lateral Sclerosis.
ISBN: 978-82-308-3718-4
Universitetet i Bergen
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118393/bedre-nytte-av-hostemaskin-behandling-hos-pasienter-med-als

2016

Eirunn W Saure

Predictors of arterial blood gases in COPD patients.
ISBN:978-82-308-3406-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/94751/risikofaktorer-ved-kronisk-lungesvikt-hos-kols-pasienter

Louise JP Persson

Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD: Results from the Bergen COPD Cohort Study.
ISBN:978-82-308-3193-9
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/102533/vitamin-d-og-antimikrobielle-peptider-ved-kols

2015

Bente Frisk

Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes.
ISBN: 978-82-308-2637-9
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/88606/fysisk-kapasitet-og-pustemønster-ved-kols

2012

Inga-Cecilie Sørheim

Susceptibility to chornic obstructive pulmonary disease
ISBN: 978-82-308-2157-2
Universitetet I Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Sorheim_Inga.html

Knut Skaug

Lungekreft på Haugalandet.
ISBN: 978-82-308-2036-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Skaug_Knut.html 

2011

Thomas Blix Grydeland

Emphysema and airway wall thickness assessed by quantitative computed tomography.
ISBN: 978-82-308-1882-4
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Grydeland_ThomasBlix.html 

Kjetil Roth

Bronchoscopy of lesions suspicious of malignancy: Predictors of a higher diagnostic yield, the optimal combination of sampling techniques, and evaluation of endobronchial ultrasound with a rotating miniprobe.
ISBN: 978-82-308-1870-1
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Roth_Kjetil.html 

Rune Nielsen

Costs of COPD in a general population.
ISBN: 978-82-308-1748-3
Universitetet I Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Nielsen_Rune.html 

2010

Trude Duelien Skorge

Indoor risk factors for asthma and respiratory symptoms in a general population.
ISBN: 978-82-308-1519-9
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Duelin_Skorge.html 

2009

Heidi Cathrine Berg Rolke

Lung Cancer in Agder counties in southern Norway –results from a three year unselected inclusion of patients with newly diagnosed lung cancer.
ISBN: 978-82-308-0876-4
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Rolke_Heidi.html 

Marianne Aanerud

The association of respiratory symptoms and health- related quality of life in the general population.
ISBN: 978-82-308-0790-3
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Voll-Aanerud_Marianne.html 

2008

Geir Egil Eide

Attributable fractions used for partioning and evaluating disease prevention.Concepts, estimation, interpretation and presentation.
ISBN: 978-82-308-0510-7
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Eide_GeirEgil.html 

Anne H Frostad

Respiratory symptoms as risk factors for mortality from all causes, respiratory and cardiovascular disease and for incidence of lung cancer. A 30 year follow-up of a community study in Oslo.
ISBN: 978-82-308-0620-3
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Frostad_Anne.html 

Birger Norderud Lærum

Early life factors and risk for adult asthma and allergy. Results from North European population based studies.
ISBN: 978-82-308-0000-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Laerum_BirgerNorderud.html 

Francisco Gomez Real

Hormonal status in women and asthma, allergy and lung function. Results from population-based studies concerning menstrual irregularities, menopausal transition, hormonal replacement therapy and body mass index.
ISBN: 978-82-308-0636-4
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Real_FranciscoGomez.html 

Sverre Lehmann

Adrenergic bronchodilator test in a community. Applicability and relationship to anthropometrical variables, smoking, respiratory symptoms and lung function.
ISBN: 978-82-308-0685-2
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Lehmann_Sverre.html 

Christian von Plessen

Improving chemotherapy for patients with advanced non-small cell lung cancer.
ISBN: 978-82-308-0634-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/VonPlessen_Christian.html 

2007

Ane Johannessen

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Western Norway: Incidence, prevalence and spirometric reference values based on The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).
ISBN: 978-82-308-0448-3
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Johannessen_Ane.html 

Petter Quist-Paulsen       

The effects of smoking cessation intervention in patients with coronary heart disease, - a randomised controlled trial. 
ISBN: 82-308-0285-8
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Quist-Paulsen_Petter.html 

2006

Thomas Halvorsen

Lung sequelae after premature birth. A population based, controlled, long- term cohort study.
ISBN: 82-308-0106-1
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2006/Halvorsen_thomas.html 

Maria Gunnbjørnsdottir

Asthma and respiratory symptoms in Nordic countries, environmental and personal risk factors      

2004

Tomas Mikal Lind Eagan

Incidence and remission of asthma and respiratory symptoms in adults - The Hordaland County Cohort Study.
ISBN: 82-8011-013-5
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2004/eaganTomas.htm 

Bjørg Eli Hollund

Healthy Hairdressers? Airway symptoms and allergy among female hairdressers.
ISBN: 82-91232-39-3
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2004/hollund.htm 

 Jan Christian Brøgger

Long term trends in asthma in Oslo, Norway: survey methods, symptoms and diagnosis.
ISBN: 82-8011-010-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2004/brogger.htm 

2003

Ida Welle

Transfer factor for carbon monoxide in a general population: applicability and predictors.
ISBN: 82-7788-147-9
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2003/Welle.htm

Jon Andrew Hardie

Respiratory health and normative values for pulmonary function tests and arterial blood gases in the elderly. A Norwegian general population survey.
ISBN: 82-7788160-6
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2004/hardie.htm

Arnulf Langhammer

Respiratory symptoms, lung function and bone mineral density in a comprehensive population survey: the Nord-Trøndelag Health Study 1995-97: the Bronchial Obstruction in Nord-Trøndelag Study
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2002

Ole M Pedersen

Den kliniske verdi av ultrasonografi basert på studier av tubulære strukturer og vevsmønstre i ulike organer.
http://www.uib.no/info/dr_grad/2002/pedersen.htm

Hans Fredrik Jentoft

Tuberculin reactivity in a young adult Norwegian population
ISBN: 82-92396-02-0
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2002/jentoft.htm

2001

Frode Gallefoss       

The effects of patient education in asthma and COPD - a randomized, controlled trial
ISBN: 82-778-094-4
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/2001/gallefoss.html

1999

Lars Fjellbirkeland

Three-dimensional culture of human bronchial mucosa and lung cancer tissue: Methodology and invasiveness studies.
ISBN: 82-91-304-09-2
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/info/dr_grad/1999/fjellbirkeland.html 

Wenche Nystad

Epidemiological studies of asthma among school children

1998

Sjur Humerfelt

Spirometric airflow limitation in Norwegian men. Cross sectional and longitudinal based observations including a randomized smoking cessation trial.
ISBN: 82-778-067-7
Universitetet i Bergen

1996

Ernst Reidar Omenaas

Immunoglobulin E, respiratory virus antibodies and obstructive lung disease : relationships between serum antibody levels and one second forved expiratory volume as well as non-specific bronchial responsiveness in adults of a Norwegian community : a thesis
ISSN: 0803-4079
Universitetet i Bergen

1993

Einar Thorsen

Respiratory effects if saturation diving: short and long term effects on pulmonary function.

Odd Mørkve

Multiparameter flow cytometric assessment of biological markers in non-small cell lung cancer : DNA, p53 and other nuclear proteins in relationship to clinical data, with special reference to archival material
ISBN: 82-91304-02-5
Universitetet i Bergen

1991

Per Sigvald Bakke

Obstructive airway disease and occupational airborne exposure.
ISBN: 82-91166-00-5
Universitetet i Bergen

1990

Ivar Ellingsen

Delmekanismer i ventilasjonsreguleringen.      

1989

Erik Florvaag

Characterization of tree pollen allergens with special reference to the extract of alder (alnus incana) pollen.

 

 

 

Publikasjonar med forfattarar knytt til Lungeavdelinga

1. Eosinophilic and Noneosinophilic Asthma: An Expert Consensus Framework to Characterize Phenotypes in a Global Real-Life Severe Asthma Cohort 
Heaney LG, Perez de Llano L, Al-Ahmad M, Backer V, Busby J, Canonica GW, Christoff GC, Cosio BG, FitzGerald JM, Heffler E, Iwanaga T, Jackson DJ, Menzies-Gow AN, Papadopoulos NG, Papaioannou AI, Pfeffer PE, Popov TA, Porsbjerg CM, Rhee CK, Sadatsafavi M, Tohda Y, Wang E, Wechsler ME, Alacqua M, Altraja A, Bjermer L, Björnsdóttir US, Bourdin A, Brusselle GG, Buhl R, Costello RW, Hew M, Koh MS, Lehmann S, Lehtimäki L, Peters M, Taillé C, Taube C, Tran TN, Zangrilli J, Bulathsinhala L, Carter VA, Chaudhry I, Eleangovan N, Hosseini N, Kerkhof M, Murray RB, Price CA, Price DB. Chest. 2021 Sep;160(3):814-830. doi: 10.1016/j.chest.2021.04.013. Epub 2021 Apr 19.PMID: 33887242 

2. Effect of continuous positive airway pressure on symptoms of anxiety and depression in patients with obstructive sleep apnea 
Lundetræ RS, Saxvig IW, Lehmann S, Bjorvatn B. Sleep Breath. 2021 Sep;25(3):1277-1283. doi: 10.1007/s11325-020-02234-7. Epub 2020 Oct 24.PMID: 33098538  

3. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Symptoms and Prevalence of Insomnia in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Longitudinal Study 
Lundetræ RS, Saxvig IW, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Front Psychol. 2021 Jul 22;12:691495. doi: 10.3389/fpsyg.2021.691495. eCollection 2021.PMID: 34367017  

4. Host biomarkers for monitoring therapeutic response in extrapulmonary tuberculosis 
Ambreen A, Khaliq A, Naqvi SZH, Tahir A, Mustafa M, Chaudhary SU, Mirza S, Mustafa T. Cytokine. 2021 Jun;142:155499. doi: 10.1016/j.cyto.2021.155499. Epub 2021 Mar 30.PMID: 33799008 

5. MPT64 antigen detection test improves diagnosis of pediatric extrapulmonary tuberculosis in Mbeya, Tanzania 
Grønningen E, Nanyaro M, Sviland L, Ngadaya E, Muller W, Torres L, Mfinanga S, Mustafa T. Sci Rep. 2021 Sep 2;11(1):17540. doi: 10.1038/s41598-021-97010-2.PMID: 34475471 

6. Paediatric Contacts of Adult COVID-19 Patients: Clinical Parameters, Risk Factors, and Outcome 
Farooq A, Sheikh TK, Syed F, Mustafa T. Int J Pediatr. 2021 May 24;2021:2141128. doi: 10.1155/2021/2141128. eCollection 2021.PMID: 34188687 

7. Isolation of non-tuberculous mycobacteria among tuberculosis patients, a study from a tertiary care hospital in Lahore, Pakistan 
Karamat A, Ambreen A, Ishtiaq A, Tahseen S, Rahman MA, Mustafa T. BMC Infect Dis. 2021 Apr 24;21(1):381. doi: 10.1186/s12879-021-06086-8.PMID: 33894767 

8. Role of a Digital Clinical Decision-Support System in General Practitioners' Management of COPD in Norway 
Vijayakumar VK, Mustafa T, Nore BK, Garatun-Tjeldstø KY, Næss Ø, Johansen OE, Aarli BB. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021 Aug 13;16:2327-2336. doi: 10.2147/COPD.S319753. eCollection 2021.PMID: 34413641  

9. A Phase I/II randomized trial of H56:IC31 vaccination and adjunctive cyclooxygenase-2-inhibitor treatment in tuberculosis patients 
Jenum S, Tonby K, Rueegg CS, Rühwald M, Kristiansen MP, Bang P, Olsen IC, Sellæg K, Røstad K, Mustafa T, Taskén K, Kvale D, Mortensen R, Dyrhol-Riise AM. Nat Commun. 2021 Nov 22;12(1):6774. doi: 10.1038/s41467-021-27029-6.PMID: 34811370

10. Predictors of slow clinical response and extended treatment in patients with extra-pulmonary tuberculosis in Pakistan, A hospital-based prospective study 
Ambreen A, Tahseen S, Wali A, Jamil M, Naqvi SZH, Safdar N, Mustafa T. PLoS One. 2021 Nov 12;16(11):e0259801. doi: 10.1371/journal.pone.0259801. eCollection 2021.PMID: 34767601 

11. Successful Outpatient Management of Children at a Secondary Care Hospital in Pakistan in a Dengue Fever Epidemic and Their Clinical Outcomes 
Farooq A, Aurangzeb B, Sheikh TK, Bashir H, Ghuncha M, Mustafa T. J Trop Med. 2021 Nov 2;2021:3296448. doi: 10.1155/2021/3296448. eCollection 2021.PMID: 34764996  

12. Immunochemistry-Based Diagnosis of Extrapulmonary Tuberculosis: A Strategy for Large-Scale Production of MPT64-Antibodies for Use in the MPT64 Antigen Detection Test 
Hoel IM, Ali IAM, Ishtiaq S, Sviland L, Wiker H, Mustafa T. Antibodies (Basel). 2021 Aug 26;10(3):34. doi: 10.3390/antib10030034.PMID: 34462410  

13. COPD - do the right thing 
Sandelowsky H, Weinreich UM, Aarli BB, Sundh J, Høines K, Stratelis G, Løkke A, Janson C, Jensen C, Larsson K.BMC Fam Pract. 2021 Dec 11;22(1):244. doi: 10.1186/s12875-021-01583-w.PMID: 34895164 

14. Evaluation of Novel Concentrated Interdisciplinary Group Rehabilitation for Patients With Chronic Illnesses: Protocol for a Nonrandomized Clinical Intervention Study 
Kvale G, Frisk B, Jürgensen M, Børtveit T, Ødegaard-Olsen ØT, Wilhelmsen-Langeland A, Aarli BB, Sandnes K, Rykken S, Haugstvedt A, Hystad SW, Søfteland E. JMIR Res Protoc. 2021 Oct 7;10(10):e32216. doi: 10.2196/32216.PMID: 34505838 

15. Dyspnoea, lung function and CT findings 3 months after hospital admission for COVID-19 
Lerum TV, Aaløkken TM, Brønstad E, Aarli B, Ikdahl E, Lund KMA, Durheim MT, Rodriguez JR, Meltzer C, Tonby K, Stavem K, Skjønsberg OH, Ashraf H, Einvik G. Eur Respir J. 2021 Apr 29;57(4):2003448. doi: 10.1183/13993003.03448-2020. Print 2021 Apr.PMID: 33303540  

16. Incidence of thrombotic complications in hospitalised and non-hospitalised patients after COVID-19 diagnosis 
Tholin B, Ghanima W, Einvik G, Aarli B, Brønstad E, Skjønsberg OH, Stavem K. Br J Haematol. 2021 Aug;194(3):542-546. doi: 10.1111/bjh.17522. Epub 2021 May 24.PMID: 34028814 

17. Baseline frailty status and outcomes important for shared decision-making in older adults receiving transcatheter aortic valve implantation, a prospective observational study 
Skaar E, Øksnes A, Eide LSP, Norekvål TM, Ranhoff AH, Nordrehaug JE, Forman DE, Schoenenberger AW, Hufthammer KO, Kuiper KK, Bleie Ø, Packer EJS, Langørgen J, Haaverstad R, Schaufel MA. Aging Clin Exp Res. 2021 Feb;33(2):345-352. doi: 10.1007/s40520-020-01525-z. Epub 2020 Mar 19.PMID: 32193850  

18. Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway 
Miljeteig I, Forthun I, Hufthammer KO, Engelund IE, Schanche E, Schaufel M, Onarheim KH. Nurs Ethics. 2021 Feb;28(1):66-81. doi: 10.1177/0969733020981748. Epub 2021 Jan 12.PMID: 33430698 

19. Induction of alveolar and bronchiolar phenotypes in human lung organoids 
Hoareau L, Engelsen AST, Aanerud M, Ramnefjell MP, Salminen PR, Gärtner F, Halvorsen T, Raeder H, Bentsen MHL. Physiol Rep. 2021 Jun;9(11):e14857. doi: 10.14814/phy2.14857.PMID: 34110705  

20. Coagulation markers as predictors for clinical events in COPD 
Husebø GR, Gabazza EC, D'Alessandro Gabazza C, Yasuma T, Toda M, Aanerud M, Nielsen R, Bakke PS, Eagan TML. Respirology. 2021 Apr;26(4):342-351. doi: 10.1111/resp.13971. Epub 2020 Nov 9.PMID: 33164314  

21. The pulmonary mycobiome-A study of subjects with and without chronic obstructive pulmonary disease 
Martinsen EMHEagan TML, Leiten EO, Haaland I, Husebø GR, Knudsen KS, Drengenes C, Sanseverino W, Paytuví-Gallart A, Nielsen R. PLoS One. 2021 Apr 7;16(4):e0248967. doi: 10.1371/journal.pone.0248967. eCollection 2021.PMID: 33826639  

22. Repeated bronchoscopy in health and obstructive lung disease: is the airway microbiome stable? 
Nielsen R, Xue Y, Jonassen I, Haaland I, Kommedal Ø, Wiker HG, Drengenes C, Bakke PS, Eagan TML. BMC Pulm Med. 2021 Nov 2;21(1):342. doi: 10.1186/s12890-021-01687-0.PMID: 34727907 

23. Exploring protocol bias in airway microbiome studies: one versus two PCR steps and 16S rRNA gene region V3 V4 versus V4 
Drengenes CEagan TML, Haaland I, Wiker HG, Nielsen R. BMC Genomics. 2021 Jan 4;22(1):3. doi: 10.1186/s12864-020-07252-z.PMID: 33397283  

24. CT-defined emphysema in COPD patients and risk for change in desaturation status in 6-min walk test 
Waatevik M, Frisk B, Real FG, Hardie JA, Bakke P, Eagan TM, Johannessen A. Respir Med. 2021 Oct;187:106542. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106542. Epub 2021 Jul 23.PMID: 34340175  

25. Characteristics of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in a COVID-19 survivor 
Wasim D, Alme B, Jordal S, Lind Eagan TM, Tadic M, Mancia G, Guttormsen AB, Saeed S. Future Cardiol. 2021 Nov;17(8):1321-1326. doi: 10.2217/fca-2020-0235. Epub 2021 Apr 20.PMID: 33876965  

26. Chronic airflow obstruction and ambient particulate air pollution 
Amaral AFS, Burney PGJ, Patel J, Minelli C, Mejza F, Mannino DM, Seemungal TAR, Mahesh PA, Lo LC, Janson C, Juvekar S, Denguezli M, Harrabi I, Wouters EFM, Cherkaski H, Mortimer K, Jogi R, Bateman ED, Fuertes E, Al Ghobain M, Tan W, Obaseki DO, El Sony A, Studnicka M, Aquart-Stewart A, Koul P, Lawin H, Nafees AA, Awopeju O, Erhabor GE, Gislason T, Welte T, Gulsvik A, Nielsen R, Gnatiuc L, Kocabas A, Marks GB, Sooronbaev T, Mbatchou Ngahane BH, Barbara C, Buist AS; BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease) Collaborative Research Group; BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease) Collaborative Research Group members. Thorax. 2021 Dec;76(12):1236-1241. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216223. Epub 2021 May 11.PMID: 33975927 

27. Respiratory symptoms and respiratory deaths: A multi-cohort study with 45 years observation time 
Stavem K, Johannessen A, Nielsen R, Gulsvik A. PLoS One. 2021 Nov 22;16(11):e0260416. doi: 10.1371/journal.pone.0260416. eCollection 2021.PMID: 34807953  

28. Bronchodilator response and lung function decline: Associations with exhaled nitric oxide with regard to sex and smoking status. 
Nerpin E, Ferreira DS, Weyler J, Schlunnsen V, Jogi R, Raherison Semjen C, Gislasson T, Demoly P, Heinrich J, Nowak D, Corsico A, Accordini S, Marcon A, Squillacioti G, Olivieri M, Nielsen R, Johannessen A, Gómez Real F, Garcia-Aymerich J, Urrutia I, Pereira-Vega A, Gullón JA, Olin AC, Forsberg B, Emilsson ÖI, Pin I, Jarvis D, Janson C, Malinovschi A. World Allergy Organ J. 2021 May 18;14(5):100544. doi: 10.1016/j.waojou.2021.100544. eCollection 2021 May.PMID: 34093956 

29. High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomised, phase 2 trial 
Grønberg BH, Killingberg KT, Fløtten Ø, Brustugun OT, Hornslien K, Madebo T, Langer SW, Schytte T, Nyman J, Risum S, Tsakonas G, Engleson J, Halvorsen TO. Lancet Oncol. 2021 Mar;22(3):321-331. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30742-7.PMID: 33662285 

30. Upper Airway Assessment and Responses During Mechanically Assisted Cough 
Andersen TM, Hov B, Halvorsen T, Røksund OD, Vollsæter M. Respir Care. 2021 Jul;66(7):1196-1213. doi: 10.4187/respcare.08960. Epub 2021 Feb 12.PMID: 33579747 

31. Clinical responses following inspiratory muscle training in exercise-induced laryngeal obstruction 
Sandnes A, Andersen T, Clemm HH, Hilland M, Heimdal JH, Halvorsen T, Røksund OD, Vollsæter M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 May;279(5):2511-2522. doi: 10.1007/s00405-021-07214-5. Epub 2021 Dec 26.PMID: 34954812 

32. Prevalence of long-term mechanical insufflation-exsufflation in children with neurological conditions: a population-based study 
Hov B, Andersen T, Toussaint M, Vollsaeter M, Mikalsen IB, Indrekvam S, Hovland V.Dev Med Child Neurol. 2021 May;63(5):537-544. doi: 10.1111/dmcn.14797. Epub 2021 Jan 3.PMID: 33393110  

33. Tailoring NIV by dynamic laryngoscopy in a child with spinal muscular atrophy type I 
Vollsæter M, Skjoldmo A, Røksund O, Hilland M, Andersen T. Clin Case Rep. 2021 Feb 12;9(4):1925-1928. doi: 10.1002/ccr3.3905. eCollection 2021 Apr.PMID: 33936616 

34. Ventilation of patients with amyotrophic lateral sclerosis 
Tysnes OB, Holmøy T, Indrekvam S, Fondenæs O.Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 May 14;141(8). doi: 10.4045/tidsskr.20.1030. Print 2021 May 25.PMID: 34047159

1. Coagulation markers as predictors for clinical events in COPD 
Husebø GR, Gabazza EC, D'Alessandro Gabazza C, Yasuma T, Toda M, Aanerud M, Nielsen R, Bakke PS, Eagan TML.Respirology. 2020 Nov 9. doi: 10.1111/resp.13971. Online ahead of print.PMID: 33164314 

2. Complications and discomfort after research bronchoscopy in the MicroCOPD study 
Leiten EO, Eagan TML, Martinsen EMH, Nordeide E, Husebø GR, Knudsen KS, Lehmann S, Svanes Ø, Bakke PS, Nielsen R.BMJ Open Respir Res. 2020 Mar;7(1):e000449. doi: 10.1136/bmjresp-2019-000449.PMID: 32152177  

3. ILD-specific health-related quality of life in systemic sclerosis-associated ILD compared with IPF 
Durheim MT, Hoffmann-Vold AM, Eagan TM, Hovden AO, Lund MB, Bjerke G, Birring SS, Jonassen TM, Johansen OE, Sjåheim T.BMJ Open Respir Res. 2020 Jun;7(1):e000598. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000598.PMID: 32576559  

4. One Year Change in 6-Minute Walk Test Outcomes is Associated with COPD Prognosis 
Waatevik M, Frisk B, Real FG, Hardie JA, Bakke P, Nilsen RM, Eagan TM, Johannessen A.COPD. 2020 Dec;17(6):662-671. doi: 10.1080/15412555.2020.1839041. Epub 2020 Nov 8.PMID: 33164586 

5. NORDSTAR: paving the way for a new era in asthma research 
Geale K, Darabi H, Lindh M, Fues Wahl H, Ström O, Cao H, Alvares L, Dodge R, Loefroth E, Altraja A, Backer V, Backman H, Bjermer L, Bossios A, Bøgvald Aarli B, Dahlén B, Hilberg O, Janson C, Kankaanranta H, Karjalainen J, Kauppi P, Kilpeläinen M, Lehmann S, Lehtimäki L, Lundbäck B, Sandström T, Ulrik CS, Sverrild A, Viinanen A, von Bülow A, Yasinska V, Porsbjerg C.Eur Respir J. 2020 Apr 3;55(4):1902476. doi: 10.1183/13993003.02476-2019. Print 2020 Apr.PMID: 32165398 

6. Randomized phase III trial comparing switch-maintenance pemetrexed with observation followed by pemetrexed at progression in advanced NSCLC 
Halvorsen TO, Stokke K, Killingberg KT, Raj SX, Sørhaug S, Brustugun OT, Fløtten Ø, Helbekkmo N, Hornslien K, Madebo T, Fluge S, Grønberg BH.Acta Oncol. 2020 Sep;59(9):1051-1057. doi: 10.1080/0284186X.2020.1778179. Epub 2020 Jun 16.PMID: 32543258

7. COVID-19 and venous thromboembolism - prophylaxis and treatment 
Kvåle R, Azrakhsh NA, Mohn KG, Aanerud M, Guttormsen AB, Reikvam H. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Jun 17;140(11). doi: 10.4045/tidsskr.20.0440. Print 2020 Aug 18.PMID: 32815357  

8. [Lung cancer: Improved prognosis results in capacity challenges] 
Brustugun OT, Sørhaug S, Grønberg BH, Aanerud M, Al-Zubayidy MMZ, Fjellbirkeland L, Helland Å, Berg J, Andreassen B, Paulsen EE, Haram PM, Ashraf H, Wahl SGF. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 26;140(5). doi: 10.4045/tidsskr.20.0014. Print 2020 Mar 31.PMID: 32238965

9. Extrapulmonary tuberculosis in Pakistan- A nation-wide multicenter retrospective study Tahseen S, Khanzada FM, Baloch AQ, Abbas Q, Bhutto MM, Alizai AW, Zaman S, Qasim Z, Durrani MN, Farough MK, Ambreen A, Safdar N, Mustafa T. PLoS One. 2020 Apr 28;15(4):e0232134. doi: 10.1371/journal.pone.0232134. eCollection 2020.PMID: 32343714 

10. Isoniazid resistance profile and associated levofloxacin and pyrazinamide resistance in rifampicin resistant and sensitive isolates from pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients in Pakistan: A laboratory based surveillance study 2015-19.
Tahseen S, Khanzada FM, Rizvi AH, Qadir M, Ghazal A, Baloch AQ, Mustafa T 2020. PLoS ONE 15(9): e0239328. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239328 

11.  Xpert MTB/RIF Ultra for rapid diagnosis of extrapulmonary tuberculosis in a high-income low-tuberculosis prevalence setting.
Hoel IM, Syre H, Skarstein I, Mustafa T. 2020.  Scientific reports,10:13959,https://doi.org/10.1038/s41598-020-70613-x  

12.   Mycobacterial antigens in pleural fluid mononuclear cells to diagnose pleural tuberculosis in HIV co-infected patients. 
Mustafa T, Wergeland I, Baba K, Pathak S, Hoosen AA, Dyrhol-Riise AM. 2020. BMC Infect Dis. 1:20:459. doi: 10.1186/s12879-020-05165-6. 

13.    Diagnosis of extrapulmonary tuberculosis using the MPT64 antigen detection test in a high-income low tuberculosis prevalence setting.
Hoel IM, Sviland L, Syre H, Dyrhol-Riise AM, Skarstein I, Jebsen P, Wiker H, Mustafa T. 2020.  BMC Infect Dis 20, 130. https://doi.org/10.1186/s12879-020-4852-z  

14.  Mycobacterial antigens accumulation in foamy macrophages in murine pulmonary tuberculosis lesions: association with necrosis and cavities. 
Riaz SM, Bjune GA, Wiker HG, Sviland L, Mustafa T. 2020. SJI. doi:10.1111/sji.12866

15. Dyspnoea, lung function and CT findings three months after hospital admission for COVID-19 
Lerum TV, Aaløkken TM, Brønstad E, Aarli B, Ikdahl E, Lund KMA, Durheim MT, Rodriguez JR, Meltzer C, Tonby K, Stavem K, Skjønsberg OH, Ashraf H, Einvik G.Eur Respir J. 2020 Dec 10:2003448. doi: 10.1183/13993003.03448-2020. Online ahead of print.PMID: 33303540  

16. Effect of stimulating waveform and of data processing on respiratory impedance measurement 
Zannin E, Aarli BB, Govoni L, Pompilio PP, Baldi S, Hardie JA, Dellacà RL.Physiol Meas. 2020 Jun 12;41(5):055005. doi: 10.1088/1361-6579/ab87b1.PMID: 32268321 

17. Spirometry in chronic obstructive pulmonary disease in Norwegian general practice 
Tollånes MC, Sjaastad GE, Aarli BB, Sandberg S.BMC Fam Pract. 2020 Nov 18;21(1):235. doi: 10.1186/s12875-020-01310-x.PMID: 33208085 

18. Factors affecting quality of end-of-life hospital care - a qualitative analysis of free text comments from the i-CODE survey in Norway 
Hansen MIT, Haugen DF, Sigurdardottir KR, Kvikstad A, Mayland CR, Schaufel MA; ERANet-LAC CODE project group.BMC Palliat Care. 2020 Jul 7;19(1):98. doi: 10.1186/s12904-020-00609-x.PMID: 32635903  

19. Feasibility and acceptability of introducing advance care planning on a thoracic medicine inpatient ward: an exploratory mixed method study 
Hjorth NE, Schaufel MA, Sigurdardottir KR, Haugen DRF.BMJ Open Respir Res. 2020 Feb;7(1):e000485. doi: 10.1136/bmjresp-2019-000485.PMID: 32107203  

20. Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression 
Fredriksen KJ, Schaufel MA, Johannessen JO, Walby FA, Davidson L, Schoeyen HK.Psychiatr Q. 2020 Mar;91(1):223-236. doi: 10.1007/s11126-019-09677-6.PMID: 31823194  

21. Baseline frailty status and outcomes important for shared decision-making in older adults receiving transcatheter aortic valve implantation, a prospective observational study. 
Skaar E, Øksnes A, Eide LSP, Norekvål TM, Ranhoff AH, Nordrehaug JE, Forman DE, Schoenenberger AW, Hufthammer KO, Kuiper KK, Bleie Ø, Packer EJS, Langørgen J, Haaverstad R, Schaufel MA Aging Clin Exp Res. 2020 Mar 19. doi: 10.1007/s40520-020-01525-z. Online ahead of print. 

22. 252nd ENMC international workshop: Developing best practice guidelines for management of mouthpiece ventilation in neuromuscular disorders. March 6th to 8th 2020, Amsterdam, the Netherlands 
Chatwin M, Gonçalves M, Gonzalez-Bermejo J, Toussaint M; ENMC Respiratory Therapy Consortium. Neuromuscul Disord. 2020 Sep;30(9):772-781. doi: 10.1016/j.nmd.2020.07.008. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32859499  

23. Optimizing expiratory flows during mechanical cough in a pediatric neuromuscular lung model 
Hov B, Andersen T, Toussaint M, Fondenes O, Carlsen KCL, Hovland V. Pediatr Pulmonol. 2020 Feb;55(2):433-440. doi: 10.1002/ppul.24606. Epub 2019 Dec 19.PMID: 31856413  

24. Acute exacerbations of COPD and risk of lung cancer in COPD patients with and without a history of asthma. 
Gagnat AA, Gjerdevik M, Lie SA, Gulsvik A, Bakke P, Nielsen REur Clin Respir J. 2020 Aug 7;7(1):1799540. doi: 10.1080/20018525.2020.1799540. PMID: 32944202  

25. Respiratory symptoms and mortality in four general population cohorts over 45 years.
Amund Gulsvik, Per S Bakke, Jan Brøgger, Rune Nielsen, Knut Stavem
ISSN: 0954-6111, 1532-3064; DOI: 10.1016/j.rmed.2020.106060; PMID: 32843179
Respiratory medicine. 2020, Vol.170, p.106060 

26. Incremental costs of COPD exacerbations in GOLD stage 2+ COPD in ever-smokers of a general population
Marta Erdal, Ane Johannessen, Per Bakke, Amund Gulsvik, Tomas Mikal Eagan, Rune Nielsen, Respiratory Medicine: X,Volume 2,2020, 100014 
https://doi.org/10.1016/j.yrmex.2020.100014 

27. Prevalence and Population Attributable Risk for Chronic Airflow Obstruction in a Large Multinational Study 
Burney P, Patel J, Minelli C, Gnatiuc L, Amaral AFS, Kocabaş A, Cherkaski HH, Gulsvik A, Nielsen R, Bateman E, Jithoo A, Mortimer K, Sooronbaev TM, Lawin H, Nejjari C, Elbiaze M, El Rhazi K, Zheng JP, Ran P, Welte T, Obaseki D, Erhabor G, Elsony A, Osman NB, Ahmed R, Nizankowska-Mogilnicka E, Mejza F, Mannino DM, Bárbara C, Wouters EFM, Idolor LF, Loh LC, Rashid A, Juvekar S, Gislason T, Al Ghobain M, Studnicka M, Harrabi I, Denguezli M, Koul PA, Jenkins C, Marks G, Jõgi R, Hafizi H, Janson C, Tan WC, Aquart-Stewart A, Mbatchou B, Nafees A, Gunasekera K, Seemungal T, Padukudru Anand M, Enright P, Vollmer WM, Blangiardo M, Elfadaly FG, Buist AS. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Nov 10. doi: 10.1164/rccm.202005-1990OC. Online ahead of print. PMID: 33171069 

28. The airway microbiota and exacerbations of COPD 
Leiten EO, Nielsen R, Wiker HG, Bakke PS, Martinsen EMH, Drengenes C, Tangedal S, Husebø GR, Eagan TML. ERJ Open Res. 2020 Aug 31;6(3):00168-2020. doi: 10.1183/23120541.00168-2020. eCollection 2020 Jul.

1. The respiratory virome and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
van Rijn AL, van Boheemen S, Sidorov I, Carbo EC, Pappas N, Mei H, Feltkamp M, Aanerud M, Bakke P, Claas ECJ, Eagan TM, Hiemstra PS, Kroes ACM, de Vries JJC.
PLoS One. 2019 Oct 24;14(10):e0223952. doi: 10.1371/journal.pone.0223952. eCollection 2019.

2. Sputum microbiota and inflammation at stable state and during exacerbations in a cohort of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Tangedal S, Nielsen R, Aanerud M, Persson LJ, Wiker HG, Bakke PS, Hiemstra PS, Eagan TM.
PLoS One. 2019 Sep 17;14(9):e0222449. doi: 10.1371/journal.pone.0222449. eCollection 2019.

3. Laboratory contamination in airway microbiome studies.
Drengenes C, Wiker HG, Kalananthan T, Nordeide E, Eagan TML, Nielsen R.
BMC Microbiol. 2019 Aug 14;19(1):187. doi: 10.1186/s12866-019-1560-1.

4. Risk factors for lung cancer in COPD - results from the Bergen COPD cohort study.
Husebø GR, Nielsen R, Hardie J, Bakke PS, Lerner L, D'Alessandro-Gabazza C, Gyuris J, Gabazza E, Aukrust P, Eagan T.
Respir Med. 2019 Jun;152:81-88. doi: 10.1016/j.rmed.2019.04.019. Epub 2019 Apr 30.

5. Motivation and response rates in bronchoscopy studies.
Martinsen EMH, Eagan TML, Leiten EO, Nordeide E, Bakke PS, Lehmann S, Nielsen R.
Multidiscip Respir Med. 2019 May 2;14:14. doi: 10.1186/s40248-019-0178-3. eCollection 2019.

6. Dynamic differences in dietary polyunsaturated fatty acid metabolism in sputum of COPD patients and controls.
van der Does AM, Heijink M, Mayboroda OA, Persson LJ, Aanerud M, Bakke P, Eagan TM, Hiemstra PS, Giera M.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2019 Mar;1864(3):224-233. doi: 10.1016/j.bbalip.2018.11.012. Epub 2018 Dec 5.

7. A randomized trial to determine the impact of indacaterol/glycopyrronium on nighttime oxygenation and symptoms in patients with moderate-to-severe COPD: the DuoSleep study.
Lehmann S, Ringbæk T, Løkke A, Grote L, Hedner J, Lindberg E.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Jan 9;14:199-210. doi: 10.2147/COPD.S184127. eCollection 2019.

8. Health-related quality of life as predictor for mortality in patients treated with long-term mechanical ventilation.
Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK.
BMC Pulm Med. 2019 Jan 11;19(1):13. doi: 10.1186/s12890-018-0768-4.

9. A comparison of CT based measures of skeletal muscle mass and density from the Th4 and L3 levels in patients with advanced non-small-cell lung cancer.
Grønberg BH, Sjøblom B, Wentzel-Larsen T, Baracos VE, Hjermstad MJ, Aass N, Bremnes RM, Fløtten Ø, Bye A, Jordhøy M.
Eur J Clin Nutr. 2019 Jul;73(7):1069-1076. doi: 10.1038/s41430-018-0325-5. Epub 2018 Sep 25.

10. Cyclooxygenase inhibitors impair CD4 T cell immunity and exacerbate Mycobacterium tuberculosis infection in aerosol-challenged mice.
Mortensen R, Clemmensen HS, Woodworth JS, Therkelsen ML, Mustafa T, Tonby K, Jenum S, Agger EM, Dyrhol-Riise AM, Andersen P.
Commun Biol. 2019 Aug 5;2(1):288. doi: 10.1038/s42003-019-0530-3.

11. Viable Mycobacterium tuberculosis in sputum after pulmonary tuberculosis cure.
Ambreen A, Jamil M, Rahman MAU, Mustafa T.
BMC Infect Dis. 2019 Oct 30;19(1):923. doi: 10.1186/s12879-019-4561-7.

12. Primary drug resistance in extra-pulmonary tuberculosis: a hospital-based prospective study from Pakistan.
Tahseen S, Ambreen A, Masood F, Qadir M, Hussain A, Jamil M, Safdar N, Sviland L, Mustafa T.
Int J Tuberc Lung Dis. 2019 Aug 1;23(8):900-906. doi: 10.5588/ijtld.18.0531.

13. Evaluation of treatment response in extrapulmonary tuberculosis in a low-resource setting.
Jørstad MD, Dyrhol-Riise AM, Aßmus J, Marijani M, Sviland L, Mustafa T.
BMC Infect Dis. 2019 May 16;19(1):426. doi: 10.1186/s12879-019-4034-z.

14. Patient Health Seeking and Diagnostic Delay in Extrapulmonary Tuberculosis: A Hospital Based Study from Central India.
Purohit MR, Purohit R, Mustafa T.
Tuberc Res Treat. 2019 Feb 3;2019:4840561. doi: 10.1155/2019/4840561. eCollection 2019.

15. IP-10 dried blood spots assay monitoring treatment efficacy in extrapulmonary tuberculosis in a low-resource setting.
Hoel IM, Jørstad MD, Marijani M, Ruhwald M, Mustafa T, Dyrhol-Riise AM.
Sci Rep. 2019 Mar 7;9(1):3871. doi: 10.1038/s41598-019-40458-0.

16. Increase in curative treatment and survival of lung cancer in Norway 2001-2016.
Solberg S, Nilssen Y, Brustugun OT, Grimsrud TK, Haram PM, Helbekkmo N, Helland Å, Hjelde HH, Jakobsen B, Møller B, Petersen M, Strand TE, Wahl SGF, Aanerud M, Fjellbirkeland L.
Eur J Epidemiol. 2019 Oct;34(10):951-955. doi: 10.1007/s10654-019-00536-z. Epub 2019 Jul 16.

17. Determinants of fractional exhaled nitric oxide in healthy men and women from the European Community Respiratory Health Survey III.
Nerpin E, Olivieri M, Gislason T, Olin AC, Nielsen R, Johannessen A, Ferreira DS, Marcon A, Cazzoletti L, Accordini S, Pin I, Corsico A, Demoly P, Weyler J, Nowak D, Jõgi R, Forsberg B, Zock JP, Sigsgaard T, Heinric J, Bono R, Leynaert B, Jarvis D, Janson C, Malinovschi A; European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) study group.
Clin Exp Allergy. 2019 Jul;49(7):969-979. doi: 10.1111/cea.13394. Epub 2019 Apr 14.

18. Pharmacological treatment of asthma in a cohort of adults during a 20-year period: results from the European Community Respiratory Health Survey I, II and III.
Janson C, Accordini S, Cazzoletti L, Cerveri I, Chanoine S, Corsico A, Ferreira DS, Garcia-Aymerich J, Gislason D, Nielsen R, Johannessen A, Jogi R, Malinovschi A, Martinez-Moratalla Rovira J, Marcon A, Pin I, Quint J, Siroux V, Almar E, Bellisario V, Franklin KA, Gullón JA, Holm M, Heinrich J, Nowak D, Sánchez-Ramos JL, Weyler JJ, Jarvis D.
ERJ Open Res. 2019 Feb 1;5(1). pii: 00073-2018. doi: 10.1183/23120541.00073-2018. eCollection 2019 Feb.

19. Larynx: The Complex Gateway to the Lungs.
Andersen TM, Halvorsen T, Fondenes O, Heimdal JH, Røksund OD, Vollsæter M, Røksund OD.
Respir Care. 2019 Jul;64(7):866-869. doi: 10.4187/respcare.06989. No abstract available.

20. Exercise-induced laryngeal obstruction in athletes treated with inspiratory muscle training.
Sandnes A, Andersen T, Clemm HH, Hilland M, Vollsæter M, Heimdal JH, Eide GE, Halvorsen T, Røksund OD.
BMJ Open Sport Exerc Med. 2019 Jan 18;5(1):e000436. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000436. eCollection 2019.

21. A novel geriatric assessment frailty score predicts 2-year mortality after transcatheter aortic valve implantation.
Skaar E, Eide LSP, Norekvål TM, Ranhoff AH, Nordrehaug JE, Forman DE, Schoenenberger AW, Hufthammer KO, Kuiper KK, Bleie Ø, Packer EJS, Langørgen J, Haaverstad R, Schaufel MA.
Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Apr 1;5(2):153-160. doi: 10.1093/ehjqcco/qcy044.

22. Medical students' attitudes and expectations for future working conditions.
Fimland SK, Kjenås AS, Rø KI, Schaufel MA.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Nov 18;139(17). doi: 10.4045/tidsskr.19.0185. Print 2019 Nov 19. Norwegian, English.

23. Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression.
Fredriksen KJ, Schaufel MA, Johannessen JO, Walby FA, Davidson L, Schoeyen HK.
Psychiatr Q. 2019 Dec 10. doi: 10.1007/s11126-019-09677-6. [Epub ahead of print]

1. Lung hyperinflation and functional exercise capacity in patients with COPD - a three-year longitudinal study.
Aalstad LT, Hardie JA, Espehaug B, Thorsen E, Bakke PS, Eagan TML, Frisk B.
BMC Pulm Med. 2018 Dec 6;18(1):187. doi: 10.1186/s12890-018-0747-9.

2. Guideline adherence in hospital recruited and population based COPD patients.
Jouleh B, Erdal M, Eagan TM, Bakke P, Gulsvik A, Nielsen R.
BMC Pulm Med. 2018 Dec 20;18(1):195. doi: 10.1186/s12890-018-0756-8.

3. Associations between obstructive lung disease and symptoms of obstructive sleep apnoea in a general population.
Jonassen TM, Eagan TM, Bjorvatn B, Lehmann S.
Clin Respir J. 2018 Jan;12(1):31-39. doi: 10.1111/crj.12472. Epub 2016 Mar 31.

4. No Effect of a Self-Help Book for Insomnia in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Comorbid Chronic Insomnia - A Randomized Controlled Trial.
Bjorvatn B, Berge T, Lehmann S, Pallesen S, Saxvig IW.
Front Psychol. 2018 Nov 29;9:2413. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02413. eCollection 2018.

5. Prevalence of Parasomnias in Patients With Obstructive Sleep Apnea. A Registry-Based Cross-Sectional Study.
Lundetræ RS, Saxvig IW, Pallesen S, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B.
Front Psychol. 2018 Jul 5;9:1140. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01140. eCollection 2018.

6. Prevalence of several somatic diseases depends on the presence and severity of obstructive sleep apnea.
Tveit RL, Lehmann S, Bjorvatn B.
PLoS One. 2018 Feb 23;13(2):e0192671. doi: 10.1371/journal.pone.0192671. eCollection 2018.

7. Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression.
Bjorvatn B, Rajakulendren N, Lehmann S, Pallesen S.
J Sleep Res. 2018 Dec;27(6):e12647. doi: 10.1111/jsr.12647. Epub 2017 Nov 29.

8. Reliability of an adherence monitoring sensor embedded in an oral appliance used for treatment of obstructive sleep apnoea.
Gjerde K, Lehmann S, Naterstad IF, Berge ME, Johansson A.
J Oral Rehabil. 2018 Feb;45(2):110-115. doi: 10.1111/joor.12584. Epub 2017 Dec 12.

9. Oral appliance treatment outcome can be predicted by continuous positive airway pressure in moderate to severe obstructive sleep apnea.
Storesund A, Johansson A, Bjorvatn B, Lehmann S.
Sleep Breath. 2018 May;22(2):385-392. doi: 10.1007/s11325-017-1578-2. Epub 2017 Oct 24.

10. Factors associated with change in health-related quality of life among individuals treated with long-term mechanical ventilation, a 6-year follow-up study.
Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK.
J Adv Nurs. 2018 Mar;74(3):651-665. doi: 10.1111/jan.13472. Epub 2017 Nov 17.

11. Advance care planning in life-threatening pulmonary disease: a focus group study.
Hjorth NE, Haugen DF, Schaufel MA.
ERJ Open Res. 2018 May 18;4(2). pii: 00101-2017. doi: 10.1183/23120541.00101-2017. eCollection 2018 Apr.

12. Associations between hematologic toxicity and health-related quality of life during first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomized trials.
Kristensen A, Solheim TS, Fløtten Ø, Grønberg BH.
Acta Oncol. 2018 Nov;57(11):1574-1579. doi: 10.1080/0284186X.2018.1492151. Epub 2018 Aug 3.

13. Survival in Limited Disease Small Cell Lung Cancer According to N3 Lymph Node Involvement.
Valan CD, Slagsvold JE, Halvorsen TO, Herje M, Bremnes RM, Brunsvig PF, Brustugun OT, Fløtten Ø, Levin N, Sundstrøm SH, Grønberg BH.
Anticancer Res. 2018 Feb;38(2):871-876.

14. Substantial nation-wide improvement in lung cancer relative survival in Norway from 2000 to 2016.
Brustugun OT, Grønberg BH, Fjellbirkeland L, Helbekkmo N, Aanerud M, Grimsrud TK, Helland Å, Møller B, Nilssen Y, Strand TE, Solberg SK.
Lung Cancer. 2018 Aug;122:138-145. doi: 10.1016/j.lungcan.2018.06.003. Epub 2018 Jun 6.

15. Diagnostic delay in extrapulmonary tuberculosis and impact on patient morbidity: A study from Zanzibar.
Jørstad MD, Aẞmus J, Marijani M, Sviland L, Mustafa T.
PLoS One. 2018 Sep 6;13(9):e0203593. doi: 10.1371/journal.pone.0203593. eCollection 2018.

16. MPT64 antigen detection test improves routine diagnosis of extrapulmonary tuberculosis in a low-resource setting: A study from the tertiary care hospital in Zanzibar.
Jørstad MD, Marijani M, Dyrhol-Riise AM, Sviland L, Mustafa T.
PLoS One. 2018 May 9;13(5):e0196723. doi: 10.1371/journal.pone.0196723. eCollection 2018.

17. A survey of knowledge, attitude, and practices of private retail pharmacies staff in tuberculosis care: study from Dera Ismail Khan City, Pakistan.
Mustafa T, Shahzad Y, Kiani A.
J Pharm Policy Pract. 2018 Mar 28;11:7. doi: 10.1186/s40545-018-0134-1. eCollection 2018.

18. Advance care planning in life-threatening pulmonary disease: a focus group study.
Hjorth NE, Haugen DF, Schaufel MA.
ERJ Open Res. 2018 May 18;4(2). pii: 00101-2017. doi: 10.1183/23120541.00101-2017. eCollection 2018 Apr.

1. Median regression spline modeling of longitudinal FEV1 measurements in cystic fibrosis (CF) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. Conrad DJ, Bailey BA, Hardie JA, Bakke PS, Eagan TML, Aarli BB. PLoS One. 2017 Dec 20;12(12):e0190061. doi: 10.1371/journal.pone.0190061. eCollection 2017.

2. Low expression of SerpinB2 is associated with reduced survival in lung adenocarcinomas. Ramnefjell M, Aamelfot C, Helgeland L, Akslen LA. Oncotarget. 2017 Oct 3;8(53):90706-90718. doi: 10.18632/oncotarget.21456. eCollection 2017 Oct 31. 

3. Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression. Bjorvatn B, Rajakulendren N, Lehmann S, Pallesen S. J Sleep Res. 2017 Nov 29. doi: 10.1111/jsr.12647. [Epub ahead of print]

4. Reliability of an adherence monitoring sensor embedded in an oral appliance used for treatment of obstructive sleep apnoea. Gjerde K, Lehmann S, Naterstad IF, Berge ME, Johansson A. J Oral Rehabil. 2017 Nov 1. doi: 10.1111/joor.12584. 

5. Microvascular proliferation is associated with aggressive tumour features and reduced survival in lung adenocarcinoma. Ramnefjell M, Aamelfot C, Aziz S, Helgeland L, Akslen LA. J Pathol Clin Res. 2017 Sep 12;3(4):249-257. doi: 10.1002/cjp2.78. eCollection 2017 Oct. 

6. Oral appliance treatment outcome can be predicted by continuous positive airway pressure in moderate to severe obstructive sleep apnea. Storesund A, Johansson A, Bjorvatn B, Lehmann S. Sleep Breath. 2017 Oct 24. doi: 10.1007/s11325-017-1578-2.  

7. A pilot study of hot-wire, ultrasonic and wedge-bellows spirometer inter- and intra-variability. Aardal ME, Svendsen LL, Lehmann S, Eagan TM, Haaland I. BMC Res Notes. 2017 Oct 10;10(1):497. doi: 10.1186/s13104-017-2825-0.  

8. Factors associated with change in health-related quality of life among individuals treated with long-term mechanical ventilation, a 6-year follow-up study. Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. J Adv Nurs. 2017 Oct 6. doi: 10.1111/jan.13472.  

9. Unemployment in chronic airflow obstruction around the world: results from the BOLD study. Grønseth R, Erdal M, Tan WC, Obaseki DO, Amaral AFS, Gislason T, Juvekar SK, Koul PA, Studnicka M, Salvi S, Burney P, Buist AS, Vollmer WM, Johannessen A; Research teams at centres.Eur Respir J. 2017 Sep 20;50(3). pii: 1700499. doi: 10.1183/13993003.00499-2017. Print 2017 Sep.  

10. Protected sampling is preferable in bronchoscopic studies of the airway microbiome. Grønseth R, Drengenes C, Wiker HG, Tangedal S, Xue Y, Husebø GR, Svanes Ø, Lehmann S, Aardal M, Hoang T, Kalananthan T, Hjellestad Martinsen EM, Orvedal Leiten E, Aanerud M, Nordeide E, Haaland I, Jonassen I, Bakke P, Eagan T. ERJ Open Res. 2017 Aug 30;3(3). pii: 00019-2017. doi: 10.1183/23120541.00019-2017. eCollection 2017 Jul.

11. Comparing microbiota profiles in induced and spontaneous sputum samples in COPD patients. Tangedal S, Aanerud M, Grønseth R, Drengenes C, Wiker HG, Bakke PS, Eagan TM. Respir Res. 2017 Aug 29;18(1):164. doi: 10.1186/s12931-017-0645-3.  

12. The association of tidal EFL with exercise performance, exacerbations, and death in COPD. Aarli BB, Calverley PM, Jensen RL, Dellacà R, Eagan TM, Bakke PS, Hardie JA. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Jul 26;12:2179-2188. doi: 10.2147/COPD.S138720. eCollection 2017.  

13. Incidence of non-pulmonary cancer and lung cancer by amount of emphysema and airway wall thickness: a community-based cohort. Aamli Gagnat A, Gjerdevik M, Gallefoss F, Coxson HO, Gulsvik A, Bakke P. Eur Respir J. 2017 May 11;49(5). pii: 1601162. doi: 10.1183/13993003.01162-2016. Print 2017 May. 

14. Muscle mass and association to quality of life in non-small cell lung cancer patients. Bye A, Sjøblom B, Wentzel-Larsen T, Grønberg BH, Baracos VE, Hjermstad MJ, Aass N, Bremnes RM, Fløtten Ø, Jordhøy M. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017 Oct;8(5):759-767. doi: 10.1002/jcsm.12206. Epub 2017 May 10. 

15. Nursing Home Physicians' Assessments of Barriers and Strategies for End-of-Life Care in Norway and The Netherlands. Fosse A, Zuidema S, Boersma F, Malterud K, Schaufel MA, Ruths S. J Am Med Dir Assoc. 2017 Aug 1;18(8):713-718. doi: 10.1016/j.jamda.2017.03.005. Epub 2017 Apr 29.

16. Randomised comparison of needle aspiration and chest tube drainage in spontaneous pneumothorax. Thelle A, Gjerdevik M, SueChu M, Hagen OM, Bakke P. Eur Respir J. 2017 Apr 12;49(4). pii: 1601296. doi: 10.1183/13993003.01296-2016. Print 2017 Apr.  

17. Antimicrobial peptide levels are linked to airway inflammation, bacterial colonisation and exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. Persson LJ, Aanerud M, Hardie JA, Miodini Nilsen R, Bakke PS, Eagan TM, Hiemstra PS. Eur Respir J. 2017 Mar 15;49(3). pii: 1601328. doi: 10.1183/13993003.01328-2016. Print 2017 Mar.

18. Growth differentiation factor-15 is a predictor of important disease outcomes in patients with COPD. Husebø GR, Grønseth R, Lerner L, Gyuris J, Hardie JA, Bakke PS, Eagan TM. Eur Respir J. 2017 Mar 15;49(3). pii: 1601298. doi: 10.1183/13993003.01298-2016. Print 2017 Mar.  

19. Conditions for autonomous choice: a qualitative study of older adults' experience of decision-making in TAVR. Skaar E, Ranhoff AH, Nordrehaug JE, Forman DE, Schaufel MA. J Geriatr Cardiol. 2017 Jan;14(1):42-48. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2017.01.007.  

20. Vascular invasion is an adverse prognostic factor in resected non-small-cell lung cancer. Ramnefjell M, Aamelfot C, Helgeland L, Akslen LA.APMIS. 2017 Mar;125(3):197-206. doi: 10.1111/apm.12652. 

21. Doctors' learning experiences in end-of-life care - a focus group study from nursing homes. Fosse A, Ruths S, Malterud K, Schaufel MA. BMC Med Educ. 2017 Jan 31;17(1):27. doi: 10.1186/s12909-017-0865-8.  

22. Secretin-stimulated MRI assessment of exocrine pancreatic function in patients with cystic fibrosis and healthy controls. Madzak A, Engjom T, Wathle GK, Olesen SS, Tjora E, Njølstad PR, Lærum BN, Drewes AM, Dimcevski G, Frøkjær JB, Haldorsen IS. Abdom Radiol (NY). 2017 Mar;42(3):890-899. doi: 10.1007/s00261-016-0972-8.

23. Drug Dose Per Kilogram Lean Body Mass Predicts Hematologic Toxicity From Carboplatin-Doublet Chemotherapy in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. Sjøblom B, Benth JŠ, Grønberg BH, Baracos VE, Sawyer MB, Fløtten Ø, Hjermstad MJ, Aass N, Jordhøy M. Clin Lung Cancer. 2017 Mar;18(2):e129-e136. doi: 10.1016/j.cllc.2016.09.008. Epub 2016 Oct 5.  

24. Laryngeal response patterns influence the efficacy of mechanical assisted cough in amyotrophic lateral sclerosis. Andersen T, Sandnes A, Brekka AK, Hilland M, Clemm H, Fondenes O, Tysnes OB, Heimdal JH, Halvorsen T, Vollsæter M, Røksund OD. Thorax2017 Mar;72(3):221-229. doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-207555. Epub 2016 May 12. 

25. Psychotic Depression and Suicidal Behavior. Fredriksen KJ, Schoeyen HK, Johannessen JO, Walby FA, Davidson L, Schaufel MA. Psychiatry 2017 Spring;80(1):17-29. doi:10.1080/00332747.2016.1208002. 

26. Absolute values of lung function explain the sex difference in breathlessness in the general population. Ekström M, Schiöler L, Grønseth R, Johannessen A, Svanes C, Leynaert B, Jarvis D, Gislason T, Demoly P, Probst-Hensch N, Pin I, Corsico AG, Forsberg B, Heinrich J, Nowak D, Raherison-Semjen C, Dharmage SC, Trucco G, Urrutia I, Martinez-Moratalla Rovira J, Sánchez-Ramos JL, Janson C, Torén K. Eur Respir J. 2017;49. doi: 10.1183/13993003.02047-2016. Print 2017 May.

1. Self-reported influenza vaccination and protective serum antibody titers in a cohort of COPD patients.
Eagan TM, Hardie JA, Jul-Larsen Å, Grydeland TB, Bakke PS, Cox RJ.
Respir Med. 2016 Jun;115:53-9. doi: 10.1016/j.rmed.2016.04.008. Epub 2016 Apr 20

2. Oxygen desaturation in 6-min walk test is a risk factor for adverse outcomes in COPD.
Waatevik M, Johannessen A, Gomez Real F, Aanerud M, Hardie JA, Bakke PS, Lind Eagan TM.
Eur Respir J. 2016 Jul;48(1):82-91. doi: 10.1183/13993003.00975-2015. Epub 2016 Apr 13.

3. Skeletal muscle radiodensity is prognostic for survival in patients with advanced non-small cell lung cancer.
Sjøblom B, Grønberg BH, Wentzel-Larsen T, Baracos VE, Hjermstad MJ, Aass N, Bremnes RM, Fløtten Ø, Bye A, Jordhøy M.
Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1386-1393. doi: 10.1016/j.clnu.2016.03.010. Epub 2016 Apr 1.

4. Tumour size reduction after the first chemotherapy-course and outcomes of chemoradiotherapy in limited disease small-cell lung cancer.
Halvorsen TO, Herje M, Levin N, Bremnes RM, Brustugun OT, Fløtten Ø, Kaasa S, Sundstrøm S, Grønberg BH.
Lung Cancer. 2016 Dec;102:9-14. doi: 10.1016/j.lungcan.2016.10.003. Epub 2016 Oct 15.

5. Complications and discomfort of bronchoscopy: a systematic review.
Leiten EO, Martinsen EM, Bakke PS, Eagan TM, Grønseth R.
Eur Clin Respir J. 2016 Nov 11;3:33324. doi: 10.3402/ecrj.v3.33324. eCollection 2016. Review.

6. Drug Dose Per Kilogram Lean Body Mass Predicts Hematologic Toxicity From Carboplatin-Doublet Chemotherapy in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer.
Sjøblom B, Benth JŠ, Grønberg BH, Baracos VE, Sawyer MB, Fløtten Ø, Hjermstad MJ, Aass N, Jordhøy M.
Clin Lung Cancer. 2017 Mar;18(2):e129-e136. doi: 10.1016/j.cllc.2016.09.008. Epub 2016 Oct 5.

7. Airflow limitation as a risk factor for low bone mineral density and hip fracture.
Herland T, Apalset EM, Eide GE, Tell GS, Lehmann S.
Eur Clin Respir J. 2016 Oct 11;3:32214. doi: 10.3402/ecrj.v3.32214. eCollection 2016.

8. Incidence of utilization- and symptom-defined COPD exacerbations in hospital- and population-recruited patients.
Erdal M, Johannessen A, Eagan TM, Bakke P, Gulsvik A, Grønseth R.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Sep 2;11:2099-108. doi: 10.2147/COPD.S108720. eCollection 2016.

9. The effect of surgical and non-surgical weight loss on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and its relation to obstructive sleep apnea and pulmonary function.
Gabrielsen AM, Omland T, Brokner M, Fredheim JM, Jordan J, Lehmann S, Lund MB, Hjelmesæth J, Hofsø D.
BMC Res Notes. 2016 Sep 13;9(1):440. doi: 10.1186/s13104-016-2241-x.

10. Comorbidity and outcomes of concurrent chemo- and radiotherapy in limited disease small cell lung cancer.
Halvorsen TO, Sundstrøm S, Fløtten Ø, Brustugun OT, Brunsvig P, Aasebø U, Bremnes RM, Kaasa S, Grønberg BH.
Acta Oncol. 2016 Nov;55(11):1349-1354. Epub 2016 Aug 23.

11. Change in pulmonary diffusion capacity in a general population sample over 9 years.
Storebø ML, Eagan TM, Eide GE, Gulsvik A, Thorsen E, Bakke PS.
Eur Clin Respir J. 2016 Sep 2;3:31265. doi: 10.3402/ecrj.v3.31265. eCollection 2016.

12. The impact of existential vulnerability for nursing home doctors in end-of-life care: A focus group study.
Jansen K, Ruths S, Malterud K, Schaufel MA.
Patient Educ Couns. 2016 Dec;99(12):2043-2048. doi: 10.1016/j.pec.2016.07.016. Epub 2016 Jul 12.

13. Need of education for dry powder inhaler storage and retention - a patient-reported survey.
Norderud Lærum B, Telg G, Stratelis G.
Multidiscip Respir Med. 2016 Jun 8;11:21. doi: 10.1186/s40248-016-0057-0. eCollection 2016.

14. Macrophage migration inhibitory factor, a role in COPD.
Husebø GR, Bakke PS, Grønseth R, Hardie JA, Ueland T, Aukrust P, Eagan TM.
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016 Jul 1;311(1):L1-7. doi: 10.1152/ajplung.00461.2015. Epub 2016 May 17.

15. Diffusion capacity and CT measures of emphysema and airway wall thickness - relation to arterial oxygen tension in COPD patients.
Saure EW, Bakke PS, Lind Eagan TM, Aanerud M, Jensen RL, Grydeland TB, Johannessen A, Nilsen RM, Thorsen E, Hardie JA.

16. Laryngeal response patterns influence the efficacy of mechanical assisted cough in amyotrophic lateral sclerosis.
Andersen T, Sandnes A, Brekka AK, Hilland M, Clemm H, Fondenes O, Tysnes OB, Heimdal JH, Halvorsen T, Vollsæter M, Røksund OD.
Thorax. 2017 Mar;72(3):221-229. doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-207555. Epub 2016 May 12.

17. Systematic evaluation of pembrolizumab dosing in patients with advanced non-small-cell lung cancer.
Chatterjee M, Turner DC, Felip E, Lena H, Cappuzzo F, Horn L, Garon EB, Hui R, Arkenau HT, Gubens MA, Hellmann MD, Dong D, Li C, Mayawala K, Freshwater T, Ahamadi M, Stone J, Lubiniecki GM, Zhang J, Im E, De Alwis DP, Kondic AG, Fløtten Ø.
Ann Oncol. 2016 Jul;27(7):1291-8. doi: 10.1093/annonc/mdw174. Epub 2016 Apr 26.
 
18. Skeletal muscle radiodensity is prognostic for survival in patients with advanced non-small cell lung cancer.
Sjøblom B, Grønberg BH, Wentzel-Larsen T, Baracos VE, Hjermstad MJ, Aass N, Bremnes RM, Fløtten Ø, Bye A, Jordhøy M.
Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1386-1393. doi: 10.1016/j.clnu.2016.03.010. Epub 2016 Apr 1.

19. Drug utilization and medication costs at the end of life.
Pont L, Jansen K, Schaufel MA, Haugen DF, Ruths S.
Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2016;16(2):237-43. doi: 10.1586/14737167.2016.1158106. Review.

20. Participation in research bronchoscopy: a literature review.
Martinsen EM, Leiten EO, Bakke PS, Eagan TM, Grønseth R.
Eur Clin Respir J. 2016 Feb 3;3:29511. doi: 10.3402/ecrj.v3.29511. eCollection 2016. Review.

21. Expert opinion of mediastinal lymph node positions from an intrabronchial view.
Roth K, Eagan T, Hardie J.
BMC Pulm Med. 2016 Jan 22;16:15. doi: 10.1186/s12890-016-0176-6.

22. Rapid and Specific Diagnosis of Extrapulmonary Tuberculosis by Immunostaining of Tissues and Aspirates With Anti-MPT64.
Purohit MR, Sviland L, Wiker H, Mustafa T.
Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2016 Jan 13. [Epub ahead of print]

23. Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnoea patients non-adherent to CPAP.
Gjerde K, Lehmann S, Berge ME, Johansson AK, Johansson A.
J Oral Rehabil. 2016 Apr;43(4):249-58. doi: 10.1111/joor.12376. Epub 2015 Dec 27.

24. Strategies for clinical implementation of TNM-Immunoscore in resected nonsmall-cell lung cancer.
Donnem T, Kilvaer TK, Andersen S, Richardsen E, Paulsen EE, Hald SM, Al-Saad S, Brustugun OT, Helland A, Lund-Iversen M, Solberg S, Gronberg BH, Wahl SG, Helgeland L, Fløtten O, Pohl M, Al-Shibli K, Sandanger TM, Pezzella F, Busund LT, Bremnes RM.
Ann Oncol. 2016 Feb;27(2):225-32. doi: 10.1093/annonc/mdv560. Epub 2015 Nov 16. Review.

25. Randomized phase II trial comparing twice daily hyperfractionated with once daily hypofractionated thoracic radiotherapy in limited disease small cell lung cancer.
Grønberg BH, Halvorsen TO, Fløtten Ø, Brustugun OT, Brunsvig PF, Aasebø U, Bremnes RM, Tollåli T, Hornslien K, Aksnessæther BY, Liaaen ED, Sundstrøm S; Norwegian Lung Cancer Study Group.
Acta Oncol. 2016 May;55(5):591-7. doi: 10.3109/0284186X.2015.1092584. Epub 2015 Oct 23.

26. Associations between obstructive lung disease and symptoms of obstructive sleep apnoea in a general population.
Jonassen TM, Eagan TM, Bjorvatn B, Lehmann S.
Clin Respir J. 2016 Mar 7. doi: 10.1111/crj.12472. [Epub ahead of print]

1. Towards a more comprehensive definition of shift work tolerance. Saksvik-Lehouillier I, Pallesen S, Bjorvatn B, Magerøy N, Folkard S. Industrial Health 2015; 53: 69-77. PMID: 25327300.

2. Prevalence of excessive sleepiness is higher whereas insomnia is lower with greater severity of obstructive sleep apnea. Bjorvatn B, Lehmann S, Gulati S, Aurlien H, Pallesen S, Saxvig IW. Sleep and Breathing 2015; 19: 1387-1393.

3. Vitamin D, Vitamin D Binding Protein, and Longitudinal Outcomes in COPD Persson, Aanerud, Hiemstra, Michelsen, Ueland, Hardie, Aukrust, Bakke, Eagan. PLoS One 2015. DOI:10:1371/journal.pone.0121622

4. Variability of within-breath reactance in COPD patients and its association with dyspnoea. Aarli, Calverly, Jensen, Bakke, Eagan, Hardie Eur Respir J. 2015 Mar, 45: 625-34.

5. Peak oxygen uptake and breathing pattern in COPD patients – a four-year longitudinal study. Frisk, Hardie, Espehaug, Strand, Moe-Nilssen, Eagan, Bakke, Thorsen. BMC Pulmonary Medicine (2015) 15:93

6. Pneumothorax size measurements on digital chest radiographs: Intra- and inter- rater reliability. Thelle A, Gjerdevik M, Grydeland T, Skorge TD, Wentzel-Larsen T, Bakke PS. Eur J Radiol. 2015 Oct;84(10):2038-43. doi: 10.1016/j.ejrad.2015.07.003. Epub 2015 Jul 9.

7. Rosuvastatin treatment in stable chronic obstructive pulmonary disease (RODEO): a randomized controlled trial. Neukamm A, Høiseth AD, Einvik G, Lehmann S, Hagve TA, Søyseth V, Omland T. J Intern Med. 2015 Jul;278(1):59-67. doi: 10.1111/joim.12337. Epub 2015 Jan 5.

8. The Relationship of Educational Attainment with Pulmonary Emphysema and Airway Wall Thickness. Gjerdevik M, Grydeland TB, Washko GR, Coxson HO, Silverman EK, Gulsvik A, Bakke PS. Ann Am Thorac Soc. 2015 Jun;12(6):813-20. doi: 10.1513/AnnalsATS.201410-485OC.

9. Multiplex Analysis of Pro- or Anti-Inflammatory Serum Cytokines and Chemokines in relation to Gender and Age among Tanzanian Tuberculous Lymphadenitis Patients Mustafa T, Brokstad KA, Mfinanga SG, Wiker HG. Tuberc Res Treat. 2015;2015:561490. doi: 10.1155/2015/561490. Epub 2015 Apr 28.

10. Purohit M, Mustafa T. Laboratory Diagnosis of Extra-pulmonary Tuberculosis (EPTB) in Resource-constrained Setting: State of the Art, Challenges and the Need. J Clin Diagn Res. 2015 Apr;9(4):EE01-6. doi: 10.7860/JCDR/2015/12422.5792. Epub 2015 Apr 1. Review.

11. Diagnostic Accuracy of a Short Endoscopic Secretin Test in Patients With Cystic Fibrosis. Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Aksnes L, Gilja OH, Dimcevski G. Pancreas. 2015 Nov;44(8):1266-72. doi: 10.1097/MPA.0000000000000425.

12. Ultrasound Echo-Intensity Predicts Severe Pancreatic Affection in Cystic Fibrosis Patients. Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Gilja OH, Dimcevski G. PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121121. doi: 10.1371/journal.pone.0121121. eCollection 2015.

13. Diagnostic accuracy of secretin-stimulated ultrasonography of the pancreas assessing exocrine pancreatic failure in cystic fibrosis and chronic pancreatitis. Engjom T, Erchinger F, Tjora E, Lærum BN, Georg D, Gilja OH. Scand J Gastroenterol. 2015 May;50(5):601-10. doi: 10.3109/00365521.2015.1004363. Epub 2015 Jan 26.

14. Patients' goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction. Fålun N, Fridlund B, Schaufel MA, Schei E, Norekvål TM. Eur J Cardiovasc Nurs. 2015 Oct 27. pii: 1474515115614712.

15. Norwegian Lung Cancer Study Group. Randomized phase II trial comparing twice daily hyperfractionated with once daily hypofractionated thoracic radiotherapy in limited disease small cell lung cancer.  Grønberg BH, Halvorsen TO, Fløtten Ø, Brustugun OT, Brunsvig PF, Aasebø U, Bremnes RM, Tollåli T, Hornslien K, Aksnessæther BY, Liaaen ED, Sundstrøm S; Acta Oncol. 2015 Oct 23:1-7. [Epub ahead of print] PMID: 26494411

16.  Low muscle mass is associated with chemotherapy-induced haematological toxicity in advanced non-small cell lung cancer. Sjøblom B, Grønberg BH, Benth JŠ, Baracos VE, Fløtten Ø, Hjermstad MJ, Aass N, Jordhøy M. Lung Cancer. 2015 Oct;90(1):85-91. doi: 10.1016/j.lungcan.2015.07.001. Epub 2015 Jul 9.

17. Serial Measurements of Arterial Oxygen Tension are Associated with Mortality in COPD. Aanerud M, Saure EW, Benet M, Basagana X, Bakke PS, Garcia-Aymerich J, Eagan TM, Anto JM, Hardie JA.  COPD. 2015 Jun;12(3):287-94. doi: 10.3109/15412555.2014.948996. Epub 2014 Sep 17.

A. Fagfellevurderte publikasjonar I tidsskrift,  fagfellevurderte monografiar og fagpolitiske publikasjonar

1. Grydeland TB, Thorsen E, Dirksen A, Jensen R, Coxon HO, Pillai SG, Sharma S, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Quantitative CT measures of emphysema and airway wall thickness are related to D(L)CO. Respir Med 2011 Mar; 105(3):343-51. Epub 2010 Nov 11.

2. Nielsen R, Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Askildsen JE, Gulsvik A. Excessive costs of COPD in ever-smokers. A longitudinal community study. Respir Med. 2011 Mar; 105(3)485-93- Epub 2010 Oct 28.
 
3. Bakke PS, Zhu G, Gulsvik A, Kong X, Agusti AG, Calverley PM, Donner CF, Levy RD, Make BJ, Pare PD, Rennard SI, Vestbo J, Wouters EF, Anderson W, Lomas DA, Silverman EK, Pillai SG. Candidate genes for COPD  in two large data sets. Eur Respir J. 2011 Feb; 37(2):255-63. Epub 2010 Jun 18.

4. Hernes SS, Quarsten H, Hagen E, Lyngroth AL, Pripp AH, Bjorvatn B, Bakke PS. Swabbing for respiratory

5. Aanerud M. Tilbakeslag for forskningens rolle.  Dagens Medisin 15.01.11.

6. Edvardsen A, Akerø A, Hardie JA, Ryg M, Eagan TM, Skjønsberg OH, Bakke PS. High prevalence of respiratory symptoms during air travel in patients with COPD. Respir Med 2011 Jan;105(1):50-6. Epub 2010 Oct 25.

7. Aanerud M.  Indremedisineren - akademiker eller håndverker? LVS Forum 1/2011.

8. Sørheim IC, Bakke P, Gulsvik A, Pillai SG, Johannessen A, Gaarder PI, Campbell EJ, Agusti A, Calverley PM, Donner CF, Make BJ, Rennard SI, Vestbo J, Wouters EF, Pare PD, Levy RD, Coxon HO, Lomas DA, Hersh CP, Silverman EK. Alfa 1antitrypsin protease inhibiore MZ heterozygosoty is associated with airflow obstruction in two large cohorts. Chest 2010 Nov; 138(5): 1125-32. Epub 2010 Jul 1.

9. Wan ES, Cho MH, Boutanoui N, Klanderman BJ, Sylvia JS, Zinti JP, Won S, Lange C, Pillai SG, Anderson WH, Kong X, Lomas DA, Bakke PS, Gulsvik A, Reagan EA, Murphy JR, Make BJ, Crapo JD, Wouters EF, Celli BR, Silverman EK, Demeo DL. Genome-Wide Assosiation Analysis of Body Mass in Chornic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Cell Mol Biol. 2010 Oct 29 (Epub ahead of print).

10. Voll-Aanerud M, Eagan TM, Plana E, Omenaas ER, Bakke PS, Svanes C, Siroux V, Pin I Anto JM, Leynaert B. Respiratory symptoms in adults are related to impaired quality of lige, regardless of asthma and COPD: results from the European community respiratory health survey.Health Qual Life Outcomes. 2010 Sep 27; 8:107

11. Rolke HB, Bakke PS, Gallefoss F. HRQoL changes, mood disorders and satisfaction after treatment in an unselected population of patients with lung cancer. Clin Respir J. 2010 Jul;4(3):168-75.

12. Hynninen MJ, Bjerke N, Pallesen S, Bakke PS, Nordhus IH. A randomized controlled trial of cognitive behavioural therapy for anxiety and depression in COPD. Respir Med. 2010 Jul; 104(7):986-94. Epub 2010 Mar 25.

13. Fasmer OB, Riise T, Eagan TM, Lund A, Dilsaver SC, Hundal O, Oedegaard KJ. Comorbidity of Asthma With ADHD. J Atten Disord. 2010 Jun 23. [Epub ahead of print] PMID: 20574059

14. Sørheim IC, Demeo DL, Washko G, Litonjua A, Sparrow D, Bowler R, Bakke P, Pillai SG, Coxon HO, Lomas, DA, Silverman EK, Hersh CP; International COPD Genetics Network Investigators. Polymorphisms in the superoxide dismutase-3 gene are associated with emphysema in COPD. COPD. 2010 Aug; 7(4):262-8

15. Sørheim IC, Johannessen A, Grydeland TB, Omenaas ER, Gulsvik A, Bakke PS. Case-control studies on risk factors for chronic obstructive pulmonary disease: how does the sampling of the cases and controls affect the results? Clin Respir J. 2010 Apr;4(2):89-96. PubMed PMID: 20565482.

16. Eagan TM, Aukrust P, Ueland T, Hardie JA, Johannessen A, Mollnes TE, Damås JK, Bakke PS, Wagner PD. Body composition and plasma levels of inflammatory biomarkers in COPD. Eur Respir J. 2010 Nov;36(5):1027-33. Epub 2010 Apr 22. PMID: 20413541

17. Sørheim IC, Johannessen A, Gulsvik A, Bakke PS, Silverman EK, DeMeo DL. Gender differences in COPD: are women more susceptible to smoking effects than men? Thorax. 2010 Jun;65(6):480-5. PubMed PMID: 20522842.

18. Eagan TM, Damås JK, Ueland T, Voll-Aanerud M, Mollnes TE, Hardie JA, Bakke PS, Aukrust P. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin: a biomarker in COPD. Chest. 2010 Oct;138(4):888-95. Epub 2010 May 21. PubMed PMID: 20495108.

19. Johannessen A, Eagan TM, Omenaas ER, Bakke PS, Gulsvik A. Socioeconomic risk factors for lung function decline in a general population. Eur Respir J. 2010 Sep;36(3):480-7. Epub 2010 Feb 11. PMID: 20150201

20. Eagan TM, Aukrust P, Bakke PS, Damås JK, Skorge TD, Hardie JA, Ueland T, Mollnes TE. Systemic mannose-binding lectin is not associated with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respir Med. 2010 Feb;104(2):283-90. PMID: 19836222

21. Hvidsten SC, Storesund L, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Lehmann S. Prevalence and Predictors of Undiagnosed COPD in a Norwegian Adult General Population. Clin Respir J. 2010 Jan;4(1):13-21.PMID: 20298413

22. Grydeland TB, Dirksen A, Coxson HO, Eagan TM, Thorsen E, Pillai SG, Sharma S, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Quantitative computed tomography measures of emphysema and airway wall thickness are related to respiratory symptoms. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Feb 15;181(4):353-9. Epub 2009 Nov 19. PubMed PMID: 19926869.

23. Enright, P, Lehmann S. Spirometry in old age: feasibility and interpretation. Eur Respir Mon 2009 43:25-34.

24. Vollmer WM, Gíslason T, Burney P, Enright PL, Gulsvik A, Kocabas A, Buist AS. Comparison of spirometry criteria for the diagnosis of COPD: results from the BOLD study. Eur Respir J. 2009 Sep;34(3):588-97. Epub 2009 May 21. PubMed PMID: 19460786.

25. Zhu G, Agusti A, Gulsvik A, Bakke P, Coxson H, Lomas DA, Silverman EK, Pillai SG; ICGN investigators. CTLA4 gene polymorphisms are associated with chronic bronchitis. Eur Respir J. 2009 Sep;34(3):598-604. Epub 2009 Apr 22. PubMed PMID: 19386687.

26. Skorge TD, Eagan TM, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Occupational exposure and incidence of respiratory disorders in a general population. Scand J Work Environ Health. 2009 Dec;35(6):454-61. Epub 2009 Sep 9. PMID: 19806271

27. Eagan TM, Ueland T, Wagner PD, Hardie JA, Mollnes TE, Damås JK, Aukrust P, Bakke PS. Systemic inflammatory markers in chronic obstructive pulmonary disease - results from the Bergen COPD Cohort Study. Eur Respir J. 2009 Jul 30. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19643942.

28. Hernes SS, Hagen E, Tofteland S, Finsen NT, Christensen A, Giske CG, Spindler C, Bakke PS, Bjorvatn B. TRANSTHORACIC FINE-NEEDLE ASPIRATION IN AETIOLOGICAL DIAGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA. Clin Microbiol Infect. 2009 Jul 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19681958.

29. Rolke HB, Bakke PS, Gallefoss F. Relationships between hand-rolled cigarettes and primary lung cancer: a Norwegian experience. Clin Respir J. 2009 Jul;3(3):152-60. PubMed PMID: 20298398.

30. Smith-Sivertsen T, Díaz E, Pope D, Lie RT, Díaz A, McCracken J, Bakke P, Arana B, Smith KR, Bruce N. Effect of reducing indoor air pollution on women's respiratory symptoms and lung function: the RESPIRE Randomized Trial, Guatemala.  Am J Epidemiol. 2009 Jul 15;170(2):211-20. Epub 2009 May 14. PubMed PMID: 19443665.

31. Zhu G; ICGN Investigators, Gulsvik A, Bakke P, Ghatta S, Anderson W, Lomas DA, Silverman EK, Pillai SG. Association of TRPV4 gene polymorphisms with chronic obstructive pulmonary disease. Hum Mol Genet. 2009 Jun 1;18(11):2053-62. Epub 2009 Mar 11. PubMed PMID: 19279160.

32. Haegstad LK, Bjotveit T, Johannessen A, Gulsvik A. How frequently are physiological variables recorded in the emergency room in patients with obstructive pulmonary diseases and pneumonia? Prim Care Respir J. 2009 Jun;18(2):95-9. PubMed PMID: 18830520.

33. Roth K, Hardie JA, Andreassen AH, Leh F, Eagan TM. Cost minimization analysis for combinations of sampling techniques in bronchoscopy of endobronchial lesions. Respir Med. 2009 Jun;103(6):888-94. PubMed PMID: 19179062.

34. Marcon A, Corsico A, Cazzoletti L, Bugiani M, Accordini S, Almar E, Cerveri I, Gislason D, Gulsvik A, Janson C, Jarvis D, Martínez-Moratalla J, Pin I, de Marco R; Therapy and Health Economics Group of the European Community Respiratory Health Survey. Body mass index, weight gain, and other determinants of lung function decline in adult asthma. J Allergy Clin Immunol. 2009 May;123(5):1069-74, 1074.e1-4. Epub 2009 Mar 24. PubMed PMID: 19321196.

35. Nielsen R, Johannessen A, Benediktsdottir B, Gislason T, Buist AS, Gulsvik A, Sullivan SD, Lee TA. Present and future costs of COPD in Iceland and Norway: Results from the BOLD study. Eur Respir J. 2009 Apr 8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19357148.

36. Grydeland TB, Dirksen A, Coxson HO, Pillai SG, Sharma S, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Quantitative CT: Emphysema and airway wall thickness by gender, age and smoking. Eur Respir J. 2009 Mar 26. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19324952.

37. Pillai SG, Ge D, Zhu G, Kong X, Shianna KV, Need AC, Feng S, Hersh CP, Bakke P, Gulsvik A, Ruppert A, Lødrup Carlsen KC, Roses A, Anderson W, Rennard SI, Lomas DA, Silverman EK, Goldstein DB; ICGN Investigators. A genome-wide association study in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): identification of two major susceptibility loci. PLoS Genet. 2009 Mar;5(3):e1000421. Epub 2009 Mar 20. PubMed PMID: 19300482; PubMed Central PMCID: PMC2650282.

38. Nielsen R, Johannessen A, Bakke PS, Askildsen JE, Omenaas ER, Gulsvik A. Aspects of healthcare utilisation in self-reported obstructive lung disease. Clin Respir J. 2009 Jan;3(1):34-41. PubMed PMID: 20298370.

39. Differences in prevalence and treatment of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis centres in Denmark, Norway and Sweden. Knudsen PK, Olesen HV, Høiby N, Johannesson M, Karpati F, Laerum BN, Meyer P, Pressler T, Lindblad A; Scandinavian CF Study Consortium (SCFSC). J Cyst Fibros. 2009 Mar;8(2):135-42. Epub 2009 Jan 20. PMID: 19157995

40. Nielsen R, Johannessen A, Schnelle HM, Bakke PS, Askildsen JE, Omenaas ER, Gulsvik A. Repeatability of health economic data in COPD. Respir Med. 2008 Nov;102(11):1556-62. Epub 2008 Jul 31. PubMed PMID: 18674894.

41. Grønberg BH, Bremnes RM, Aasebø U, Brunsvig P, Fløtten O, Amundsen T, von Plessen C, Wang M, Sundstrøm S; Norwegian Lung Cancer Study Group. A prospective phase II study: high-dose pemetrexed as second-line chemotherapy in small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2009 Jan;63(1):88-93. Epub 2008 Jun 6. PubMed PMID: 18538889.

42. Rolke HB, Bakke PS, Gallefoss F. Health related quality of life, mood disorders and coping abilities in an unselected sample of patients with primary lung cancer. Respir Med. 2008 Oct;102(10):1460-7. Epub 2008 Jun 30. PubMed PMID: 18590954.

43. von Plessen C, Strand TE, Wentzel-Larsen T, Omenaas E, Wilking N, Sundstrøm S, Sörenson S. Effectiveness of third-generation chemotherapy on the survival of patients with advanced non-small cell lung cancer in Norway: a national study. Thorax. 2008 Oct;63(10):866-71. Epub 2008 Apr 4. PubMed PMID: 18390631.

44. Helbekkmo N, Aasebø U, Sundstrøm SH, von Plessen C, Brunsvig PF, Bremnes RM; Norwegian Lung Cancer Study Group. Treatment outcome in performance status 2 advanced NSCLC patients administered platinum-based combination chemotherapy. Lung Cancer. 2008 Nov;62(2):253-60. Epub 2008 Apr 15. PubMed PMID: 18417246.

45. Bruserud Ø, Hansen BA, Auestad HM, Olsen SF, Sørheim IC, Bakke P. [Changes in smoking habits among medical students in Bergen 2004-2006]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Aug 28;128(16):1812-4. Norwegian. PubMed PMID: 18787589.

46. Siroux V, Boudier A, Anto JM, Cazzoletti L, Accordini S, Alonso J, Cerveri I, Corsico A, Gulsvik A, Jarvis D, de Marco R, Marcon A, Marques EA, Bugiani M, Janson C, Leynaert B, Pin I. Quality-of-life and asthma-severity in general population asthmatics: results of the ECRHS II study. Allergy. 2008 May;63(5):547-54. PubMed PMID: 18394129.

47. Frostad A, Søyseth V, Haldorsen T, Andersen A, Gulsvik A. Impact of respiratory symptoms on lung cancer: 30-year follow-up of an urban population. Lung Cancer. 2008 Apr;60(1):22-30. Epub 2007 Oct 23. PubMed PMID: 17959269.

48. Voll-Aanerud M, Eagan TM, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Bakke PS. Respiratory symptoms, COPD severity, and health related quality of life in a general population sample. Respir Med. 2008 Mar;102(3):399-406. Epub 2007 Dec 3. PubMed PMID: 18061422.

49. Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, Gulsvik A. Clinical data discriminating between adults with positive and negative results on bronchodilator testing. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Feb;12(2):205-13. PubMed PMID: 18230255.

50. Roth K, Hardie JA, Andreassen AH, Leh F, Eagan TM. Predictors of diagnostic yield in bronchoscopy: a retrospective cohort study comparing different combinations of sampling techniques. BMC Pulm Med. 2008 Jan 26;8:2. PubMed PMID: 18221551; PubMed Central PMCID: PMC2267157.

51. Brøgger J, Nystad W, Cappelen I, Bakke P. No increase in response rate by adding a web response option to a postal population survey: a randomized trial. J Med Internet Res. 2007 Dec 31;9(5):e40. PubMed PMID: 18174120; PubMed Central PMCID: PMC2270416.

52. Laerum BN, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Omenaas E, Gíslason T, Janson C, Svanes C. Relationship of fish and cod oil intake with adult asthma. Clin Exp Allergy. 2007 Nov;37(11):1616-23. Epub 2007 Sep 17. PubMed PMID: 17877766.

53. Frostad A, Soyseth V, Haldorsen T, Andersen A, Gulsvik A. Respiratory symptoms and long-term cardiovascular mortality. Respir Med. 2007 Nov;101(11):2289-96. Epub 2007 Aug 6. PubMed PMID: 17681463.

54. Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM, Gillespie S, Burney P, Mannino DM, Menezes AM, Sullivan SD, Lee TA, Weiss KB, Jensen RL, Marks GB, Gulsvik A, Nizankowska-Mogilnicka E; BOLD Collaborative Research Group. International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet. 2007 Sep 1;370(9589):741-50. PubMed PMID: 17765523.

55. Hallin R, Gudmundsson G, Suppli Ulrik C, Nieminen MM, Gislason T, Lindberg E, Brøndum E, Aine T, Bakke P, Janson C. Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Respir Med. 2007 Sep;101(9):1954-60. Epub 2007 May 25. PubMed PMID: 17532198.

56. Johannessen A, Omenaas ER, Eide GE, Bakke PS, Gulsvik A. Feasible and simple exclusion criteria for pulmonary reference populations. Thorax. 2007 Sep;62(9):792-8. Epub 2007 Mar 27. PubMed PMID: 17389756.

57. Gulsvik A, Aasland OG. [Higher salary as an incentive for scientific activity?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Aug 23;127(16):2113-6. Norwegian. PubMed PMID: 17717578.

58. Helbekkmo N, Sundstrøm SH, Aasebø U, Brunsvig PF, von Plessen C, Hjelde HH, Garpestad OK, Bailey A, Bremnes RM; Norwegian Lung Cancer Study Group. Vinorelbine/carboplatin vs gemcitabine/carboplatin in advanced NSCLC shows similar efficacy, but different impact of toxicity. Br J Cancer. 2007 Aug 6;97(3):283-9. Epub 2007 Jun 26. PubMed PMID: 17595658.

59. Zhu G, Warren L, Aponte J, Gulsvik A, Bakke P, Anderson WH, Lomas DA, Silverman EK, Pillai SG; International COPD Genetics Network (ICGN) Investigators. The SERPINE2 gene is associated with chronic obstructive pulmonary disease in two large populations. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Jul 15;176(2):167-73. Epub 2007 Apr 19. PubMed PMID: 17446335.

60. Laerum BN, Svanes C, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Torén K, Norrman E, Gíslason T, Janson C, Omenaas E. Young maternal age at delivery is associated with asthma in adult offspring. Respir Med. 2007 Jul;101(7):1431-8. Epub 2007 Mar 12. PubMed PMID: 17350816.

61. Bisgaard H, Pedersen S, Anhøj J, Agertoft L, Hedlin G, Gulsvik A, Bjermer L, Carlsen KH, Nordvall L, Lundbäck B, Wennergren G, Werner S, Bønnelykke K, Weiss ST. Determinants of lung function and airway hyperresponsiveness in asthmatic children. Respir Med. 2007 Jul;101(7):1477-82. Epub 2007 Mar 2. PubMed PMID: 17336509.

62. Voll-Aanerud M, Eagan TM, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Bakke PS. Changes in respiratory symptoms and health-related quality of life. Chest. 2007 Jun;131(6):1890-7. Epub 2007 May 15. PubMed PMID: 17505046.

63. Corsico AG, Cazzoletti L, de Marco R, Janson C, Jarvis D, Zoia MC, Bugiani M, Accordini S, Villani S, Marinoni A, Gislason D, Gulsvik A, Pin I, Vermeire P, Cerveri I. Factors affecting adherence to asthma treatment in an international cohort of young and middle-aged adults. Respir Med. 2007 Jun;101(6):1363-7. Epub 2006 Dec 26. PubMed PMID: 17188854.

64. Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, Gulsvik A. Bronchodilator response to adrenergic beta2-agonists: relationship to symptoms in an adult community. Respir Med. 2007 Jun;101(6):1183-90. Epub 2006 Dec 22. PubMed PMID: 17188486.

65. Rolke HB, Bakke PS, Gallefoss F. Delays in the diagnostic pathways for primary pulmonary carcinoma in Southern Norway. Respir Med. 2007 Jun;101(6):1251-7. Epub 2006 Dec 5. PubMed PMID: 17150346.

66. Skaug K, Eide GE, Gulsvik A. Prevalence and predictors of symptoms in the terminal stage of lung cancer: A community study. Chest. 2007 Feb;131(2):389-94. PubMed PMID: 17296638.

67. Skorge TD, Eagan TM, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Exposure to environmental tobacco smoke in a general population. Respir Med. 2007 Feb;101(2):277-85. Epub 2006 Jun 30. PubMed PMID: 16814538.

68. Andreassen AH, Lehmann S. [Reimbursement changes for COPD--basis for worry?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Jan 18;127(2):206-7. Norwegian. PubMed PMID: 17237874.

69. Aakervik B, Naalsund A, Lund MB, Dragsund M, Solberg S, Aaløkken TM, Bakke P. [Middle-aged man with fever, hypoxia and bilateral alveolar infiltrates]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Jan 18;127(2):193-5. Norwegian. PubMed PMID: 17252643.

70. Frostad A, Soyseth V, Haldorsen T, Andersen A, Gulsvik A. Respiratory symptoms and 30 year mortality from obstructive lung disease and pneumonia. Thorax. 2006 Nov;61(11):951-6. Epub 2006 Jun 29. PubMed PMID: 16809414.

71. von Plessen C, Bergman B, Andresen O, Bremnes RM, Sundstrom S, Gilleryd M, Stephens R, Vilsvik J, Aasebo U, Sorenson S. Palliative chemotherapy beyond three courses conveys no survival or consistent quality-of-life benefits in advanced non-small-cell lung cancer. Br J Cancer. 2006 Oct 23;95(8):966-73. Epub 2006 Oct 3. PubMed PMID: 17047644.

72. Gudmundsson G, Gislason T, Lindberg E, Hallin R, Ulrik CS, Brøndum E, Nieminen MM, Aine T, Bakke P, Janson C. Mortality in COPD patients discharged from hospital: the role of treatment and co-morbidity. Respir Res. 2006 Aug 16;7:109. PubMed PMID: 16914029; PubMed Central PMCID: PMC1560381.

73. Bremnes RM, von Plessen C, Sundstrøm S. [Lung cancer--of more current interest than before]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Aug 10;126(15):1940. Norwegian. PubMed PMID: 16915320.

74. Johannessen A, Lehmann S, Omenaas ER, Eide GE, Bakke PS, Gulsvik A. Post-bronchodilator spirometry reference values in adults and implications for disease management. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Jun 15;173(12):1316-25. Epub 2006 Mar 23. PubMed PMID: 16556696.

75.  de Marco R, Marcon A, Jarvis D, Accordini S, Almar E, Bugiani M, Carolei A, Cazzoletti L, Corsico A, Gislason D, Gulsvik A, Jõgi R, Marinoni A, Martínez-Moratalla J, Pin I, Janson C; European Community Respiratory Health Survey Therapy Group. Prognostic factors of asthma severity: a 9-year international prospective cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2006 Jun;117(6):1249-56. PubMed PMID: 16750983.

76. Eagan TM, Hetland J, Aarø LE. Decline in respiratory symptoms in service workers five months after a public smoking ban. Tob Control. 2006 Jun;15(3):242-6. PubMed PMID: 16728756; PubMed Central PMCID: PMC2564667.

77. Frostad A, Søyseth V, Andersen A, Gulsvik A. Respiratory symptoms as predictors of all-cause mortality in an urban community: a 30-year follow-up. J Intern Med. 2006 May;259(5):520-9. PubMed PMID: 16629856.

78. Gulsvik A. [Retired researchers--a research resource?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Apr 6;126(8):1078-9. Norwegian. PubMed PMID: 16619071.

79. Quist-Paulsen P, Lydersen S, Bakke PS, Gallefoss F. Cost effectiveness of a smoking cessation program in patients admitted for coronary heart disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Apr;13(2):274-80. PubMed PMID: 16575284.

80. Brøgger J, Steen VM, Eiken HG, Gulsvik A, Bakke P. Genetic association between COPD and polymorphisms in TNF, ADRB2 and EPHX1. Eur Respir J. 2006 Apr;27(4):682-8. PubMed PMID: 16585076.

81. Quist-Paulsen P, Bakke PS, Gallefoss F. Does smoking cessation improve quality of life in patients with coronary heart disease? Scand Cardiovasc J. 2006 Feb;40(1):11-6. PubMed PMID: 16448992.

82. Grydeland TB, Methlie P, Bakke PS. [Instructing patients in the correct use of inhalation devices]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Jan 26;126(3):312-4. Norwegian. PubMed PMID: 16440037.

83. Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, Humerfelt S, Gulsvik A. Bronchodilator reversibility testing in an adult general population; the importance of smoking and anthropometrical variables on the response to a beta2-agonist. Pulm Pharmacol Ther. 2006;19(4):272-80. Epub 2005 Sep 19. PubMed PMID: 16169762.

84. Gudmundsson G, Gislason T, Janson C, Lindberg E, Suppli Ulrik C, Brøndum E, Nieminen MM, Aine T, Hallin R, Bakke P. Depression, anxiety and health status after hospitalisation for COPD: a multicentre study in the Nordic countries. Respir Med. 2006 Jan;100(1):87-93. PubMed PMID: 15893921.

85. Janson C, de Marco R, Accordini S, Almar E, Bugiani M, Carolei A, Cazzoletti L, Cerveri I, Corsico A, Duran-Tauleria E, Gislason D, Gulsvik A, Jõgi R, Marinoni A, Martínez-Moratalla J, Pin I, Vermeire P, Jarvis D. Changes in the use of anti-asthmatic medication in an international cohort. Eur Respir J. 2005 Dec;26(6):1047-55. PubMed PMID: 16319334.

86. Morland L, Gulsvik A. [New blood tests for determination of tuberculosis]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Nov 3;125(21):2995-6. Norwegian. PubMed PMID: 16276391.

87. Skorge TD, Eagan TM, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. Indoor exposures and respiratory symptoms in a Norwegian community sample. Thorax. 2005 Nov;60(11):937-42. Epub 2005 Jul 29. PubMed PMID: 16055627; PubMed Central PMCID: PMC1747222.

88. Quist-Paulsen P, Bakke PS, Gallefoss F. Predictors of smoking cessation in patients admitted for acute coronary heart disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005 Oct;12(5):472-7. PubMed PMID: 16210934.

89. Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Gulsvik A. Implications of reversibility testing on prevalence and risk factors for chronic obstructive pulmonary disease: a community study. Thorax. 2005 Oct;60(10):842-7. Epub 2005 Aug 5. PubMed PMID: 16085729; PubMed Central PMCID: PMC1747202.

90. Gudmundsson G, Gislason T, Janson C, Lindberg E, Hallin R, Ulrik CS, Brøndum E, Nieminen MM, Aine T, Bakke P. Risk factors for rehospitalisation in COPD: role of health status, anxiety and depression. Eur Respir J. 2005 Sep;26(3):414-9. PubMed PMID: 16135721.

91. Laerum BN, Svanes C, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Iversen M, Gislason T, Jögi R, Norrman E, Janson C, Omenaas E. The association between birth size and atopy in young North-European adults. Clin Exp Allergy. 2005 Aug;35(8):1022-7. PubMed PMID: 16120083.

92. Johannessen A, Omenaas E, Bakke P, Gulsvik A. Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32. PubMed PMID: 16104642.

93. Skorge TD, Eagan TM, Eide GE, Gulsvik A, Bakke PS. The adult incidence of asthma and respiratory symptoms by passive smoking in uterus or in childhood. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jul 1;172(1):61-6. Epub 2005 Apr 1. PubMed PMID: 15805186.

94. Eagan TM, Brøgger JC, Eide GE, Bakke PS. The incidence of adult asthma: a review. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Jun;9(6):603-12. Review. PubMed PMID: 15971386.

95. von Plessen C, Aslaksen A. Improving the quality of palliative care for ambulatory patients with lung cancer. BMJ. 2005 Jun 4;330(7503):1309-13. PubMed PMID: 15933354; PubMed Central PMCID: PMC558209.

96. Al-Azawy K, Gulsvik A, Ruud A. [Bird fancier's lung--an allergic alveolitis]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 May 19;125(10):1341-3. Norwegian. PubMed PMID: 15909008.

97. Grydeland TB, Methlie P, Bakke PS. Hospital doctors' and nurses' knowledge of how to use inhalation devices correctly. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 May;9(5):586-7. PubMed PMID: 15875935.

98. Andreassen AH, Ellingsen I, Nesje LB, Gravdal K, Odegaard S. 3-D endobronchial ultrasonography--a post mortem study. Ultrasound Med Biol. 2005 Apr;31(4):473-6. PubMed PMID: 15831325.

99. Smith-Sivertsen T, Rørtveit G, Gulsvik A, Bakke PS, Skadberg B. [An interdisciplinary educational program about pulmonary obstructive disease in family practice]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Feb 17;125(4):465. Norwegian. PubMed PMID: 15742027.

100. Valaker T, Jonassen T, Bakke P. [Smoking habits among medical students in Bergen]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Feb 3;125(3):276-7. Norwegian. PubMed PMID: 15702145.

101. Hardie JA, Vollmer WM, Buist AS, Bakke P, Mørkve O. Respiratory symptoms and obstructive pulmonary disease in a population aged over 70 years. Respir Med. 2005 Feb;99(2):186-95. PubMed PMID: 15715185.

102. Lehmann S, Grebstad J, Fondenes O, Andreassen AH, Bakke P, Gulsvik A. [Treatment of obstructive sleep apnea]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Jan 20;125(2):199. Norwegian. PubMed PMID: 15665900.

103. Halvorsen T, Skadberg BT, Eide GE, Røksund OD, Bakke P, Thorsen E. Assessment of lung volumes in children and adolescents: comparison of two plethysmographic techniques. Clin Physiol Funct Imaging. 2005 Jan;25(1):62-8. PubMed PMID: 15659083.

 

B. Oversiktsartiklar

1. Omenaas E, Svanes C, Janson C, Toren K, Jogi R, Gislason T, Franklin KA, Gulsvik A. What can we learn about asthma and allergy from the follow-up of the RHINE and the ECRHS studies? Clin Respir J. 2008 Oct;2 Suppl 1:45-52. Review. PubMed PMID: 20298349.

2. Gulsvik A, Humerfelt S, Bakke PS, Omenaas ER, Lehmann S. Norwegian population surveys on respiratory health in adults: objectives, design, methods, quality controls and response rates. Clin Respir J. 2008 Oct;2 Suppl 1:10-25. PubMed PMID: 20298346.

C. Kapittel i bøker

1. T Ganes, TM Eagan, S Ørn. Kapittel 6: Fysiologiske undersøkelser, s94-105, Undersøkelser ved sykdom, Gyldendal Akademisk 2010. Red. Stokke & Hagve

2. Eagan TM. Kapittel 12: Lungesykdommer, s 172-182, Undersøkelser ved sykdom, Gyldendal Akademisk 2010. Red. Stokke & Hagve.

 

Sist oppdatert 06.03.2024