En gruppe firkanter

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

Kontakt oss

​Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno) skal samle, produsere og formidle evidensbasert kunnskap om forebygging, utredning og behandling av søvnproblemer. Vi har som målsetting å oppnå:

 • Høy kompetanse om søvnmedisin blant helsepersonell
 • God kunnskap i befolkningen om søvnens betydning for helse og livskvalitet

Vår visjon: God helse gjennom bedre søvn!

 

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted. Her finner du en oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge. 

SOVno består av:

Bjørn Bjorvatn, senterleder, prof. dr.med
E-post: bjorn.bjorvatn@uib.no

Siri Waage, senterkoordinator, ph.d.
E-post: siri.waage@helse-bergen.no / siri.waage@uib.no

Tom Aasnæs, rådgiver
E-post: tom.willy.aasnes@helse-bergen.no

Ingvild West Saxvig, seniorrådgiver, ph.d.
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no

 

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Fred Holsten, representant psykiatri
E-post: fred.holsten@uib.no

Henning Olberg, representant nevrologi/klinisk nevrofysiologi
E-post: henning.kristian.olberg@helse-bergen.no

Ståle Pallesen, representant psykologi
E-post: staale.pallesen@uib.no

Sverre Lehmann, representant lungemedisin
E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no

Shashi Gulati, representant øre-nese-hals
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Maj-Britt Rocio Posserud, representant barne- og ungdomspsykiatri
E-post: maj-britt.posserud@uib.no

Maria Vollsæter, representant pediatri
E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

Børge Sivertsen, representant folkehelse
E-post: borge.sivertsen@fhi.no

 

Nasjonal referansegruppe:

Karin Abeler (leder), representant for Helse Nord HF
E-post: karin.abeler@uit.no

Morten Engstrøm, representant for Helse Midt-Norge HF
E-post: morten.engstrom@ntnu.no

Harald Hrubos-Strøm, representant for Helse Sør-Øst HF
E-post: harald.hrubos-strom@ahus.no

Karoline Lode-Kolz, representant for Helse Vest HF
E-post: karoline.cecilie.lode@sus.no

Marit Aschehoug, representant for søvnforeningen (pasientforening)
E-post: maritaschehoug@gmail.com

Hogne Buchbold, representant for allmennmedisin
E-post: hognebuchvold@gmail.com

 1. Oppdatere nettsidene til SOVno kontinuerlig, inkludert listen over utrednings- og behandlingstilbud
 2. Ha minst 300.000 treff på SOVno sine nettsider (hovedside + undersider) årlig
 3. Sende ut minst 40 nyhetssaker årlig
 4. Publisere 2 nye nummer av tidsskriftet ”SØVN” årlig med et opplag på minst 2.000 for hvert nummer som distribueres nasjonalt
 5. Distribuere tidsskriftet SØVN digitalt til minst 300 abonnenter hvert nummer
 6. Distribuere minst 5000 informasjonsbrosjyrer om søvn nasjonalt årlig
 7. Publisere minst 40 søvnrelaterte vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrift årlig
 8. Være veileder/medveileder i minst 1 søvnrelatert doktorgradsdisputas årlig
 9. Delta i minst 15 flerregionale forskningsprosjekter årlig
 10. Bidra til sammen med minst 80 timer undervisning om søvn i alle helseregioner årlig
 11. Arrangere minst 2 søvnkurs av minimum en dags varighet årlig
 12. Bidra i minst 100 avis/nettavis/radio/tv-innslag årlig
 13. Avholde minst 10 forskningsmøter årlig
 14. Avholde minst 10 møter med arbeidsgruppen årlig
 15. Avholde årsmøte med invitasjon til referansegruppemedlemmer i alle helseregioner årlig
 16. Formidle nyheter om søvn på sosiale medier og publisere minst 70 innlegg per år
 17. Arrangere nasjonal søvnkonferanse annethvert år
 18. Dokumentere resultatoppnåelse av tjenesten årlig
 19. Utarbeide minst en nasjonal anbefaling innen søvnmedisin annenhvert år
 20. Minst 2 møtepunkter med bruker/pasientforeninger årlig

Vedtatt på møte i arbeidsgruppen i februar 2024, basert på tilbakemeldinger fra årsmøtet

 

SOVno arrangerer forskningsmøter en gang i måneden. Møtene er hybride, slik at søvnforskere fra hele landet har mulighet til å delta. Også helsepersonell med interesse for søvn er velkomne. 

Tid:
Torsdager, 14:00 - 14:45

Sted:
Undervisningsrommet på Søvnpoliklinikken

Møtelenke:
join.nhn.no (møteadresse 91543569, delta uten PIN-kode)


Forskningsmøter ved SOVno høst 2024

22. august
Navn: Gunhild Norbø Marthinsen
Tema:  

12. september
Navn: Håvard Kallestad
Tema:      

17. oktober
Navn: Ingebjørg Rocwell Djupedal
Tema: 

14. november
Navn: Ingvild West Saxvig
Tema:

12. desember
Navn: Ulrik Leidland Opsahl
Tema:

Mer informasjon om møtene kommer når vi nærmer oss dato for møtet.

For å kartlegge søvn og søvnvaner i Norge, gjennomfører SOVno jevnlige befolkningsundersøkelser. Undersøkelsene har ulike tema hver gang.

 

Befolkningsundersøkelsen 2022:

Denne undersøkelsen hadde flere ulike tema. Vi ønsket blant annet å kartlegge 1) søvn og søvnvaner i den norske befolkningen, 2) søvnhelse i den norske befolkningen, 3) hvilke triks og metoder folk bruker for å få sove, 4) bruk av vekkerklokke/alarm og slumrefunksjon, og 5) hvorvidt folk med søvnproblemer søker hjelp hos helsepersonell, og om de opplever å få hjelp.

Saxvig IW, Bjorvatn B, Waage S
Habitual Sleep Patterns and Chronic Sleep Problems in Relation to Sex, Age, and Circadian Preference in a Population-Based Sample of Norwegian Adults 

Bjorvatn B, Waage S, Pallesen S, Buysse DJ, Saxvig IW
The association between different sleep health dimensions and sex, age, education, circadian preference, and chronic insomnia: a representative population-based study

Bjorvatn B, Waage S, Saxvig IW
Do people use methods or tricks to fall asleep? A comparison between people with and without chronic insomnia

Waage S, Saxvig I, Bjorvatn B
The use of alarm clock and snoozing behavior – a population study among Norwegian adults (conference abstract)

Bjorvatn B
Søvnproblemer er vanlig, men mange pasienter opplever å få dårlig hjelp (lederartikkel i SØVN nr.1, 2023)

 

Befolkningsundersøkelsen 2019:

Tema for denne undersøkelsen var sommertid/vintertid, og hvilke ønsker og preferanser den norske befolkningen har i forhold til dette.

Bjorvatn B, Pallesen S, Saxvig IW, Waage S
Daylight Saving Time preferences in Norway: Do individual chronotype and home address' latitude and longitude matter?

Bjorvatn B, Saxvig IW, Waage S, Pallesen S
Self-reported seasonality is strongly associated with chronotype and weakly associated with latitude

Bjorvatn B
Er du lei av å stille klokken hver vår og høst? (lederartikkel i SØVN nr.1, 2020)

 

Befolkningsundersøkelsen 2015:

Tema for denne undersøkelsen var soveromsvaner i den norske befolkningen.

Bjorvatn B, Mrdalj J, Saxvig IW, Aasnæs T, Pallesen S, Waage S
Age and sex differences in bedroom habits and bedroom preferences

Bjorvatn B, Waage S, Pallesen S
The association between insomnia and bedroom habits and bedroom characteristics. An exploratory cross-sectional study of a representative sample of adults

 

Befolkningsundersøkelsen 2011:

Tema for denne undersøkelsen var søvnapné, og forekomst av insomni og søvnighet i denne pasientgruppen.

Bjorvatn B, Pallesen S, Grønli J, Sivertsen B, Lehmann S
Prevalence and correlates of insomnia and excessive sleepiness in adults with obstructive sleep apnea symptoms

 

Befolkningsundersøkelsen 2006:

Tema for denne undersøkelsen var parasomnier, dvs hendelser og fenomener som skjer i forbindelse med søvn, og som er utenfor normal bevissthet.  

Bjorvatn B, Grønli J, Pallesen S
Prevalence of different parasomnias in the general population

Ut og reise i sommer?

 

I denne episoden av Søvnpodden lærer du hvordan du best kan håndtere jetlag.

 

 

Slik takler du jetlag
Tre personer som ser i kamera

  SOVno på Arendalsuka


  SOVno, sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog, deltar på Arendalsuka 2024 med seminaret:

  "Søvnens betydning for skolegang, arbeidsliv og folk flest. Er søvn prioritert høyt nok i dagens samfunn?" 

  Seminaret finner sted i Hjerneteltet, mandag 12.august klokken 15:15 - 16:00. Vel møtt!

  Les mer om Seminaret her
  Logo, firmanavn

   Har du søvnproblemer? Test deg selv!

   ​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du kan ha, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.
   Ta testen her
   Person besvarer spørreskjema på en laptop

    Siste utgave av tidsskriftet SØVN

    I denne utgaven kan du blant annet lese artikler om søvngrupper på helsestasjon, søvn på barneintensiv og kardiovaskulær risiko ved søvnapné. 

    Du kan også lese nye nasjonale anbefalinger for praktisk utredning og behandling av søvnapné.

    Les tidsskriftet SØVN
    En baby som sover med et kosedyr

    Kartlegg din egen søvn

    Hvordan sover du? 

    Utfylling av søvndagbok i en til to uker er en god og enkel måte å karlegge søvn på.

    Kartlegg din egen søvn
    Søvndagbok

    Aktuelle saker

     Sist oppdatert 25.06.2024