En gruppe firkanter

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

Kontakt oss

​SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Vi retter oss både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse.

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

SOVno består av:

Bjørn Bjorvatn, senterleder, prof. dr.med
E-post: bjorn.bjorvatn@uib.no

Siri Waage, senterkoordinator, ph.d.
E-post: siri.waage@helse-bergen.no / siri.waage@uib.no

Tom Aasnæs, rådgiver
E-post: tom.willy.aasnes@helse-bergen.no

Ingvild West Saxvig, seniorrådgiver, ph.d.
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no

 

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Fred Holsten, representant psykiatri
E-post: fred.holsten@uib.no

Henning Olberg, representant nevrologi/klinisk nevrofysiologi
E-post: henning.kristian.olberg@helse-bergen.no

Ståle Pallesen, representant psykologi
E-post: staale.pallesen@uib.no

Sverre Lehmann, representant lungemedisin
E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no

Shashi Gulati, representant øre-nese-hals
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Maj-Britt Rocio Posserud, representant barne- og ungdomspsykiatri
E-post: maj-britt.posserud@uib.no

Maria Vollsæter, representant pediatri
E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

Børge Sivertsen, representant folkehelse
E-post: borge.sivertsen@fhi.no

 

Nasjonal referansegruppe:

Karin Abeler (leder), representant for Helse Nord HF
E-post: karin.abeler@uit.no

Morten Engstrøm, representant for Helse Midt-Norge HF
E-post: morten.engstrom@ntnu.no

Harald Hrubos-Strøm, representant for Helse Sør-Øst HF
E-post: harald.hrubos-strom@ahus.no

Karoline Lode-Kolz, representant for Helse Vest HF
E-post: karoline.cecilie.lode@sus.no

Marit Aschehoug, representant for søvnforeningen (pasientforening)
E-post: maritaschehoug@gmail.com

Hogne Buchbold, representant for allmennmedisin
E-post: hognebuchvold@gmail.com

1. Oppdatere nettsidene til SOVno kontinuerlig, inkludert listen over utrednings- og behandlingstilbud.

2. Ha minst 300.000 treff på SOVno sine nettsider (hovedside + undersider) årlig.

3. Sende ut minst 40 nyhetssaker årlig.

4. Publisere 2 nye nummer av tidsskriftet ”SØVN” årlig med et opplag på minst 2.000 for  hvert nummer som distribueres nasjonalt.

5. Distribuere tidsskriftet SØVN digitalt til minst 300 abonnenter hvert nummer.

6. Distribuere minst 5000 informasjonsbrosjyrer om søvn nasjonalt årlig.

7. Publisere minst 40 søvnrelaterte vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrift årlig.

8. Være veileder/medveileder i minst 1 søvnrelatert doktorgradsdisputas årlig.

9. Delta i minst 15 flerregionale forskningsprosjekter årlig.

10. Bidra til sammen med minst 80 timer undervisning om søvn i alle helseregioner årlig.

11. Arrangere minst 2 søvnkurs av minimum en dags varighet årlig.

12. Bidra i minst 100 avis/nettavis/radio/tv-innslag årlig.

13. Avholde minst 10 forskningsmøter årlig.

14. Avholde minst 10 møter med arbeidsgruppen årlig.

15. Avholde årsmøte med invitasjon til referansegruppemedlemmer i alle helseregioner årlig.

16. Formidle nyheter om søvn på sosiale medier og publisere minst 70 innlegg per år.

17. Arrangere nasjonal søvnkonferanse annethvert år.

18. Dokumentere resultatoppnåelse av tjenesten årlig.

19. Utarbeide minst en nasjonal anbefaling innen søvnmedisin annenhvert år.

20. Minst 2 møtepunkter med bruker/pasientforeninger årlig. 

Vedtatt på møte i arbeidsgruppen i februar 2024, basert på tilbakemeldinger fra årsmøtet

 

SOVno arrangerer forskningsmøter en gang i måneden. Møtene er hybride, slik at søvnforskere fra hele landet har mulighet til å delta. Også helsepersonell med interesse for søvn er velkomne. 

Tid: Torsdager, 14:00 - 14:45
Sted: Undervisningsrommet på Søvnpoliklinikken
Digital møtelenke: join.nhn.no / møteadresse 91543569 (velg delta uten PIN-kode) 

 

Forskningsmøter ved SOVno vinter/vår 2024

22. februar
Navn: Martin Syvertsen Mykland
Tittel: “Migraine and sleep - The effects of insufficient sleep on brain function in migraine”. 

21. mars
Navn: Ane Wilhelmsen-Langeland
Tittel: «SIP, Søvnskole i psykisk helsevern».        

18.april
Navn: Mikhil Arora
Tittel:  “Sleep traits, their interplay and the risks of acute myocardial infarction and atrial fibrillation: Prospective cohort and Mendelian randomization studies using UK Biobank and the HUNT Study”  

23. mai
Navn: Nicolas Øyane
Tittel: kommer

13. juni
Navn: Bjarte Kysnes
Tittel: kommer

SOVno gjennomfører jevnlige befolkningsundersøkelser, for å kartlegge søvn og søvnvaner i Norge. Resultater fra disse undersøkelsene publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Her er en publikasjonsoversikt:

2023:

Bjorvatn B, Waage S, Pallesen S, Buysse DJ, Saxvig IW
The association between different sleep health dimensions and sex, age, education, circadian preference, and chronic insomnia: a representative population-based study

Saxvig IW, Bjorvatn B, Waage S
Habitual Sleep Patterns and Chronic Sleep Problems in Relation to Sex, Age, and Circadian Preference in a Population-Based Sample of Norwegian Adults

2021:

Bjorvatn B, Waage S, Saxvig IW
Do people use methods or tricks to fall asleep? A comparison between people with and without chronic insomnia

Bjorvatn B, Pallesen S, Saxvig IW, Waage S
Daylight Saving Time preferences in Norway: Do individual chronotype and home address' latitude and longitude matter?

Bjorvatn B, Saxvig IW, Waage S, Pallesen S
Self-reported seasonality is strongly associated with chronotype and weakly associated with latitude

2017:

Bjorvatn B, Mrdalj J, Saxvig IW, Aasnæs T, Pallesen S, Waage S
Age and sex differences in bedroom habits and bedroom preferences

Siste utgave av tidsskriftet SØVN

I denne utgaven kan du blant annet lese artikler om søvngrupper på helsestasjon, søvn på barneintensiv og kardiovaskulær risiko ved søvnapné. 

Du kan også lese nye nasjonale anbefalinger for praktisk utredning og behandling av søvnapné.

Les tidsskriftet SØVN
En baby som sover med et kosedyr

  Utlysning av midler til søvnrelatert forskning

  SOVno ønsker å stimulere til økt forskningaktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge, og lyser derfor ut midler til søvnrelaterte forskningsprosjekter.

  Søknadsfrist 30. april.

  Les utlysningen her
  En rosa sparegris på et tastatur

   Har du søvnproblemer? Test deg selv!

   ​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.
   Ta testen her
   Person besvarer spørreskjema på en laptop

    Kartlegg din egen søvn

    Hvordan sover du? 

    Utfylling av søvndagbok i en til to uker er en god og enkel måte å karlegge søvn på.

    Kartlegg din egen søvn
    Søvndagbok

    Aktuelle saker

     Sist oppdatert 10.04.2024