Publikasjoner

​Nasjonale retningslinjer og veiledere​

Tidsskrift for Den norske legeforening

Andre tidsskrift og faglig samarbeid

​Doktorgradsavhandling

Masteroppgaver

Sist oppdatert 18.12.2023