Registrer deg i ROAS

Ønsker du å registrere deg i ROAS? Her har vi samlet alt av skjema og informasjon for pasienter som ønsker å bli med i registeret.

ROAS benyttes både til å bedre medisinsk behandling og for å styrke forskningen på Addisons sykdom og relaterte tilstander. Her kan du lese om hvilke pasientgrupper vi ønsker å ha i registeret

Her er en oversikt over forskningsprosjektene​ som bruker data fra ROAS.

For å registrere deg i ROAS, skriv ut samtykkeskjemaet, fyll ut både registreringssiden og samtykkesksiden, og send de to sidene til oss (adresse under). Riv dem ut og send dem med posten til oss:

ROAS BOAS samtykke 2023 norsk.pdf

I tillegg ønsker vi noen blodprøver til analyse. Skriv ut skjemaet under og be legen din om å ta prøvene. Send dem sammen med rekvisisjonsskjemaet til oss.

Blodprøverekvisisjon ROAS.pdf

Mange legekontor tar blodprøven vederlagsfritt siden den går til et forskningsformål. Om de krever betaling, kan vi dekke utgiften og giro legges ved.

Du kan når som helst få innsyn i informasjonen vi har lagret om deg i registeret eller trekke deg fra registeret ved å kontakte oss.

Skjemaer og blodprøver sendes til denne adressen:

ROAS v/Eystein Husebye
Endokrinologisk Seksjon
Medisinsk Klinikk
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Sist oppdatert 21.09.2022