Emaljeskader hos barn med cøliaki skyldes protein i melk

Opptil 50% av barn med glutenintoleranse har problemer med emaljeforstyrrelser, noe som medfører dårligere tannhelse. Forskere har nå funnet at årsaken er en immunreaksjon mot det vanligste proteinet i kumelk – kappa-kasein. Resultatene som publiseres 22. november i det prestisjetunge tidsskriftet Nature kan gjøre det mulig å diagnostisere cøliaki tidligere og forhindre emaljeskader.

Publisert 22.11.2023

Dette er første gang man viser at emaljeskader kan skyldes en autoimmun sykdom, såkalt autoimmun ameogenesis imperfecta. Forskergruppen Endokrin Medisin jobber med den sjeldne sykdommen autoimmunt polyendokrint syndrom type I (APS-I) som gir autoimmune sykdommer i mange av kroppens organer. Som ved cøliaki, er sykdommen er også kjennetegnet av utbredte emaljeskader noe som satt forskerteamet i Bergen ledet av Anette Wolff og Eystein Husebye på tanken om at autoimmunitet var årsaken og ihos APS-1 pasienter klarte man å finne antistoffer mot flere av proteinene som bygger opp emaljen

Hos cøliakipasienter fant forskerteamet sammenheng mellom autoantistoffer mot melkeproteinet kappa-casein og emaljeskader. På samme måte som cøliakipasientene reagerer på gluten i kosten og får tarmskade, reagerer de på kappa-kasein i kumelk og får tannskader. Kappa-kasein, som er det vanligste proteinet i melk og gir det den hvite fargen, er nemlig også uttrykt i tannanlegget.

Emaljefeil er sett hos opptil 1/3 av norske barn og noen har store utfordringer som fører til svært dårlig tannhelse. Årsaken og problemene er debattert i en nylig stor norsk undersøkelse med >3000 barn . Denne nye studien viser at barn med cøliaki har betydelig risiko for å få emaljeskader.

De nye funnene vil hjelpe oss til å diagnostisere cøliaki på et tidligere tidspunkt og dermed hindre emaljeskade. Det kan også tenkes at å fjerne kappa-kasein fra kosten kan hindre emaljeskader. Funnene åpner også opp for å vurdere om det finnes liknende mekanismer for emaljeskader også ved andre sykdommer.

Autoimmune amelogenesis imperfecta in patients with APS-1 and coeliac disease

Yael Gruper, Anette S. B. Wolff, Liad Glanz, Frantisek Spoutil, Mihaela Cuida Marthinussen, Adriana Osičková, Yonatan Herzig, Yael Goldfarb, Goretti Aranaz-Novaliches, Jan Dobeš, Noam Kadouri, Osher Ben-Nun, Amit Binyamin, Bar Lavi, Tal Givony, Razi Khalaila, Tom Gome, Tomáš Wald, Blanka Mrazkova, Carmel Sochen, Marine Besnard, Shifra Ben-Dor, Ester Feldmesser, Elisaveta M. Orlova, Csaba Hegedűs, István Lampé, Tamás Papp, Szabolcs Felszeghy, Radislav Sedlacek, Esti Davidovich, Noa Tal, Dror S. Shouval, Raanan Shamir, Carole Guillonneau, Zsuzsa Szondy, Knut E. A. Lundin, Radim Osička, Jan Prochazka, Eystein S. Husebye, & Jakub Abramson

Nature. 2023 Nov
Diagram, liggende stolpediagram