Bergithe Eikeland Oftedal tildelt Falchs juniorpris

Bergithe Eikeland Oftedal, forsker ved KG Jebsen senter for autoimmunitet, ble tildelt Søren Falchs juniorpris for 2019. Prisen tildeles forskere innen medisin som har utmerket seg spesielt

Publisert 14.06.2019
Sist oppdatert 24.06.2021
Bergithe Eikeland Oftedal

Bergithe Eikeland Oftedal presenterer arbeidet sitt på fakultetsdagen 13.06.2019

Juniorprisen (Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs juniorpris for yngre forskere) deles ut hvert år i form av 50 000 norske kroner i driftsmidler, og gis til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år. Tidligere vinner inkluderer blant annet ROAS leder Eystein Husebye. 

Juniorprisens form ble etablert i 1996, med følgende kriterier:

  • Dybde, originalitet og metodisk kompleksitet

  • Forskningsfunn som har ført til anvendte resultater

Bergithe Eikeland Oftedal tok doktorgraden i APS1 i 2012 med Eystein Husebye som veileder, en forskningsgruppe hun fortsatt er en del av. Hun har vært med på å etablere analyser som brukes til diagnostikk av APS1 og hun var den første som beskrev dominante negative mutasjoner i genet autoimmun regulator (AIRE). Oftedals funn kan forklare noe av den sterke familiære opphopningen av organ-spesifikke autoimmune sykdommer.

I begrunnelsen står det blant annet at Bergithe Eikeland Oftedal vist at hun kan løse komplekse immunbiologiske spørsmål med imponerende letthet og kompetanse, implementere resultater i klinikken og formidle resultatene til et bredt publikum. Gitt disse viktige egenskapene har Eikeland Oftedal stort potensiale til å etablere sin egen forskningsgruppe og er en verdig kandidat til Falchs juniorpris.