Covid-19 vaksine og endokrine manifestasjoner

Publisert 27.01.2021
Sist oppdatert 22.05.2023

​Hormonsykdommer og koronavaksinering

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter med hormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet med følgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til.

Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de to første vaksinene inkluderte henholdsvis 40 000 og 30 000 frivillige i aldersgruppen 16 til 75 år. Inkludert blant disse var pasienter med diabetes, overvekt, HIV, kroniske lungesykdommer, så vel som pasienter med stabil cerebrovaskulær sykdom og leversykdommer. Disse pasientene hadde samme effekt og like lite bivirkninger som de helt friske. I tillegg har US Center of Disease Control uttalt at pasienter med autoimmune sykdommer, uten andre kontraindikasjoner mot vaksinering, kan motta en mRNA Covid-19-vaksine.

ESE vil derfor poengtere at anbefalingen om Covid-19-vaksinering av pasienter med endokrine sykdommer i stabil fase som autoimmun skjoldbruskkjertelbetennelse, Graves sykdom, binyrebarksvikt (Addisons sykdom), hypofyseadenom, type 1 og type 2 diabetes og overvekt ikke skiller seg fra resten av befolkningen.

Pasienter med binyrebarksvikt bør informeres om at i tilfelle bivirkninger som feber skal regler ved sykdom følges med økning av kortisontilførsel. Se for øvrig informasjon på Norsk steroidkort.

Bergen, 26. januar 2021

Eystein Husebye
Leder, Norsk endokrinologisk forening