Forbedret diagnostikk av hyperkortisolisme

Publisert 28.04.2017
Sist oppdatert 18.10.2021

​Hyperkortisolisme er en tilstand der binyrene produserer for mye av hormonet kortisol. Kortisol er et stresshormon, som er involvert i mange prosesser i kroppen, og for mye kortisol gir derfor et utall av symptomer og funn. Vanlig er opphopning av fett i ansikt (månefjes), nakke (tyrenakke) og rundt magen, med tynne og ofte svake armer og bein. Man kan finne tynn hud, blåmerker og strekkmerker av blålig karakter. Det kan også foreligge beinskjørhet, høyt blodtrykk samt diabetes, og man kan også ha psykiske symptomer som depresjon, uro og angst. 

Diagnostikken av hyperkortisolisme er vanskelig, da alle testene vi bruker har svakheter som gjør at også friske personer kan ha positive utslag på testene. Den mest brukte testen, Dexamethason suppresjonstest, har ca. 20 % falsk positive resultater.  Nå har lege og stipendiat Grethe Åstrøm Ueland og kollegaer publisert en forbedret metode der man bruker moderne massespektrometri til å måle både kortisol og hemningssubstansen deksametason. Da kan man identifisere individer som av ulike grunner har for lave deksametasonnivåer til å oppnå normal hemming. Ueland fant også at steroider kunne måles i spytt, noe som kan forenkle testen ved at all prøvetagning kan skje hjemme hos pasienten. Arbeidet er nå publiseres i det ledende tidsskriftet European Journal of Endocrinology.