Svekket immunrespons mot sopp hos APS-1 pasienter

Frontiers in Immunology har publisert en artikkel fra ROAS-forskere hvor de ser på sammenhengen mellom immunforsvaret til APS-1-pasienter og deres nedsatte motstandsdyktighet mot soppinfeksjon.

Publisert 09.10.2017
Sist oppdatert 18.10.2021
Frontiers in immunology
Frontiers in Immunology er det 5. mest siterte immunologitidsskriftet i verden

Kroniske soppinfeksjoner på slimhinner er en av hovedmanifestasjonene ved den sjeldne monogene tilstanden Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS-1). Dette gjør APS-1 til en utmerket modellsykdom for å studere immunforsvaret mot infeksjoner fra gjærsoppen Candida albicans. Forskere ved ROAS har nylig publisert en studie i tidsskriftet Frontiers in Immunology hvor vi finner en endret aktivering av immunforsvaret når blodet til pasienter med APS-1 utsettes for denne gjærsoppen. I forhold til friske kontrollpasienter, klarer ikke immuncellene til APS-1 pasientene å øke produksjonen av en rekke signalmolekyler (IL-2, IL-17A, IL-22, IL-23) som er helt avgjørende for immunsystemets forsvar mot soppangrep. Forskerne fant også at en type hvite blodceller, monocytter, er med på å bidra til denne immunsvikten hos APS-1 pasienter. Denne studien belyser avvik i immunforsvaret i APS-1 og dette vil kunne relateres til andre pasientgrupper som også lider av hyppige soppinfeksjoner.

​Pasientene inkludert i denne studien er alle registrert i ROAS.

Fullstendig sitering:

Bruserud Ø, Bratland E, Hellesen A, Delaleu N, Reikvam H, Oftedal BE and Wolff ASB (2017) Altered Immune Activation and IL-23 Signaling in Response to Candida albicans in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. Front. Immunol. 8:1074. doi: 10.3389/fimmu.2017.01074