Nyresjukdommar

Seksjon for nyresjukdommar har ein døgnpost, Medisinsk post 1 Nord, og dageining i Medisinsk post 2 - Dialysen. Seksjonen har ein omfattande poliklinikk og tilknytta dageining. Poliklinikken har særleg ansvar for utgreiing og oppfølgjing av pasientar med kronisk nyresjukdom, herunder nyretransplanterte og nyredonorar.

Andre viktige grupper er pasientar med hypertensjon og Fabry sjukdom. Viktige prosedyrar som vert utført er nyrebiopsiar, ultralydundersøkingar og nyrefunksjonsmålingar. Sjukepleiar med spesialkompetanse er knytta til poliklinikken.

Seksjonen driv pasientopplæring ved Nyreskulen, eit tilbod til kroniske nyresviktpasientar og deira pårørande.

Seksjonen driv aktiv forsking i samarbeid med Nyreforskingsgruppa ved Universitetet i Bergen, forskinga er i hovudsak konsentrert om mekanismer for nyreskade og klinisk forløp av ulike sjukdomar basert på data fra Det Norske Nyerbiopsiregister, sjå oversikt over publikasjonar i 2012.

Det Norske Nyrebiopsiregister er underlagt seksjonens ansvar.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sentralblokka

Logg inn for å endre time

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest