Medisinsk post 2 - Dialysen

Dialyseavdelinga er ein dagenhet, der pasienter kjem til behandling og reiser heim etter endt behandling. Ved avdelinga behandlar vi pasienter med nyresvikt som er dialysetrengande. Dialysepasienter kjem til dialyse hos oss fleire gonger i veka, og behandlinga er individuelt tilpassa kvar enkelt. Dialyseavdelinga utfører òg Plasmaferese og LDL-afarese. Dialyseavdelinga har ein utpost-funksjon der me behandlar pasienter som er innlagt ved andre avdelingar på sjukehuset.

Dialyseavdelinga har 20 behandlingsplassar i Sentralblokka på Haukeland. I tillegg driftar vi ein dialysesatellitt på Sotra med 10 behandlingsplassar, og ein dialysesatellitt i Nordhordland med 9 behandlingsplassar. 

Behandlingsformar vi utfører: 

I tillegg tilbyr vi, og legg til rette for heime-dialyse og sjølv-dialyse. 

Tilknytta avdelinga er Peritoneal-dialyse(PD) poliklinikk. Her går pasienter som har peritoneal-dialyse til kontroll.

Eininga driv nyreskulen, som er eit undervisningstilbod til kroniske nyresviktpasientar og deira pårørande.

Kontakt

Telefon

Dialyse Haukeland

55 97 36 20

Dialyse - Region Nordhordland Helsehus

55 97 16 40 / 41

Dialyse - Øygarden lokalmedisinske senter

55 97 09 73 / 74

PD-Sjukepleiar

55 97 36 05

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Skal du til dialyse på Haukeland Universitetsjukehus, finn du oss i Sentralblokka, 6. etasje, nord. 

PD-poliklinikk finn du i sentralblokka 6. etg ved dagligstuen, nord.

Skal du til dialyse i Knarvik, finn du oss i Region Nordhordland Helsehus, 2. etasje, inngang B.
Skal du til dialyse på Sotra, finn du oss i Øygarden lokalmedisinske senter, 2. etasje.


Opningstider
 
Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus:
Måndag-fredag kl. 07.30-21.00
Laurdag og søndag kl. 07.30-15.00
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5053 Bergen
 
PD-poliklinikk: 
Måndag - fredag 07:30 - 15:00 
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5053 Bergen
Utenom opningstid, ta kontakt med Medisin post 1 Nefro 55 97 36 00/55 97 36 02
 
Nordhordland helsehus, Knarvik: 
Kvardagar: kl. 07.30-15.00. Stengt tysdagar
Besøksadresse: Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø

Øygarden lokalmedisinske senter, Sotra: 
Kvardagar kl. 07.30-15.00. Stengt torsdagar
Besøksadresse: Blombakkane 77, 5353 Straume.

Region Nordhordland helsehus, Knarvik

Kvassnesvegen 40

5914 Isdalstø

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Helse Bergen har inført parkeringssystemet Sesam Sesam. Bommane og billettautomatane blir fjerna til fordel for eit skiltgjenkjenningssystem. Det vil seie at eit kamera les bilnummeret ved inn- og utkøyring.  

Parkering for korttidspasientar hos dialysen

Pasientar hos Medisinsk post 2 – dialysen har tidlegare fått betalingsfritak ved å stemple parkeringsbilletten sin. Denne praksisen blir no endra. For deg som pasient blir parkeringa mykje enklare. Du køyrer som vanleg inn i parkeringshuset, men no utan å trekkje parkeringsbillett.

Hugs å notere deg bilnummeret ditt. Dette må du hugse når du møter opp på avdelinga. Ta kontakt med postsekretær på avdelinga når du møter opp, og opplys kva for bilnummer du har. Parkeringa di blir da oppdatert, slik at du ikkje blir belasta for parkeringsavgift.
Pasientar på Dialyseavdelinga har fri parkering i 8 timar.
Etter avslutta behandling treng du ikkje gjere anna enn å køyre ut av parkeringshuset. Du må ikkje vise billett, eller betale. 

Parkering for langtidspasientar hos dialysen

Langtidspasientar hos Medisinsk post 2 – dialysen har tidlegare fått tildelt eit eige parkeringskort som har blitt brukt ved inn- og utkøyring til parkeringshuset. Denne praksisen blir no endra.

Registrering
Du må no ta kontakt med postsekretær ved avdelinga og oppgi bilnummeret ditt, som blir lagra i ein database. Registreringa av bilnummer må berre gjerast éin gong.  Etter dette kan du køyre fritt inn og ut av parkeringshuset utan å bli belasta for det.

Kva om eg nyttar fleire bilar?
Dersom du nyttar deg av ein annan bil enn den du har registrert, så må du notere deg dette bilnummeret og oppgi det til postsekretæren når du møter opp til timen din. Du vil da få fri parkering i åtte timar for dette bilnummeret.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Nyreskulen

Nyreskulen er eit tilbod for kroniske nyresviktpasientar og deira pårørande. Nyrespesialistene kan henvise pasientane til nyreskolen.
Nyreskulen
En gruppe mennesker i et rom

Søk jobb hos oss

Ved dialyseavdelinga behandlar me pasientar med nyresvikt som er dialysetrengande. Vi utfører òg plasmaferese, LDL-afarese, heime-dialyse og sjølv-dialyse. 
 

Søk jobb hos oss
Dialyse pasient