Helsefagarbeider i rød kittel står i døren inn til mottaksrom

Utgreiingsmottak 2

Utgreiingsmottak 2 (UMO 2) er en enhet i Mottaksklinikken med 18 senger. Vi utgreier og behandlar pasienter med uavklarte tilstander som har kort forventa liggetid (opptil 3 døgn)

Pasientane som blir lagt inn kjem frå alle fagområde, både medisinsk og kirurgisk.

Halvparten av sengene er tiltenkt pre- og postoperative gastrokirurgiske pasientar.

Vi samarbeider tett med dei andre einingane i Mottaksklinikken, og med andre avdelingar og klinikkar som er sentrale i undersøking og behandling av pasientar.

Mange pasientar kan skrivast ut etter oppholdet hjå oss. Andre treng innlegging for vidare behandling i ei anna eining sjukehuset.

Kontakt

Sentralbord

Vil du jobbe i Utgreiingsmottak 2?

UMO 2 har tilsett kring 40 sjukepleiarar og andre helsefagarbeidarar med ulik bakgrunn. 

Vil du jobbe i Utgreiingsmottak (UMO) 2?
En person i hvit frakk