Vil du jobbe i Utgreiingsmottak 2?

I UMO 2 får du varierte arbeidsdagar og breddekompetanse innan mange fagområde. Du blir god til å sjå samanhengar og til å tenke proaktivt.

En person som bærer maske

Arbeidsoppgåvene er blant anna mottak av nye pasientar, observasjon/overvåking, pre- og postoperativ sjukepleie, og kommunikasjon og samhandling med kommunane.

Vi har eit svært godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidarar. 

I samarbeid med fagsjukepleiar legg vi til rette for god og strukturert opplæring.

Sist oppdatert 01.02.2024