Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularis­schwannom

Haukeland Universitetssykehus er fra 2012 tildelt nasjonalt behandlingsansvar for vestibularisschwannom. Behandlingstjenesten har landsdekkende funksjon for alle pasienter med vestibularisshwannom, også kalt acusticusnevrinom, i Norge.

Gå til hjemmesiden for Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

 

Henvisning sendes til Nevrokirurgisk avdeling på postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Nevrokirurgisk avdeling
Postboks 1400
5021 BERGEN

Henvisningen skal inneholde

 • MR bilder med beskri​velse (på CD eller overført elektronisk), og informasjon om når og hvor MR er tatt
 • ​Audiogram
 • Sykehistorie og klinisk undersøkelse, spesielt med opplysninger om:Varighet av plager/ symptomer
 • Hørselsnedsettelse
 • Tinnitus
 • Ustøhet
 • Svimmelhet
 • Andre nevrologiske utfall
 • Medikamenter
 • Andre relevante sykdommer​​​​​

Vurdering av henvisning

Alle henvisninger blir vurdert på tverrfaglig møte når vi har mottatt alt nødvendig bildemateriale og kliniske opplysninger. Møte avholdes hver mandag kl. 15.00. Hastesaker vurderes fortløpende.

 

Eksempel på typisk pasientforløp: Henvisning, vurdering, konsultasjon, kontrollopplegg (PDF)

Leder:

 •   Jeanette Hess-Erga (overlege, ØNH-avdeling)

Nestleder:

 • Terje Sundstrøm (overlege, Nevrokirurgisk avdeling)

Fra Nevrokirurgisk avdeling:

 • Rupavathana Mahesparan (overlege/avdelingssjef)
 • Erling Myrseth (overlege)
 • Morten Lund-Johansen (overlege/professor)
 • Terje Sundstrøm (overlege)
 • Øystein Vesterli Tveiten (overlege)
 • Dhayalan Dhanushan (lege/stipendiat)
 • Monica Finnkirk (sykepleiefaglig rådgiver/pasientkoordinator)
 • Kjersti Furuseth (nevrosykepleier)

Fra ØNH-avdelingen:

 • Frederik Goplen (overlege)
 • Jeanette Hess-Erga (overlege)
 • Jan Erik Berge (overlege)
 • Kathrin Skorpa-Nilsen (LIS-lege/stipendiat)
 • Linda Fauske (pasientkoordinator)
 • Thomas Evenstad (ledende audiograf)
 • Lene Kristiansen (spesialfysioterapeut)

Fra Nevrologisk avdeling:

 • Kristin Varhaug (overlege)

Fra plastikk-kirurgisk avdeling:

 • Svein Arthur Jensen (overlege)

Fra Radiologisk avdeling:

 • Gaute Wathle (seksjonsoverlege)

 

Nyttige lenker

Nasjonalt kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

Den danske pasientforeningen

 

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus
Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom
Nevrokirurgisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time