Informasjonsfilm om EEG-registrering

Dette er ein generell informasjonsfilm. Nøyaktig informasjon om kva undersøking/kontroll du skal ta i forkant av registreringa og kor lang tid EEG-registreringa vil ta, får du vite på avdelinga.

​Ved EEG-registrering over 24 timar får pasienten elektrodar festa til hovudet. Desse blir haldne på plass med ei hette, og signala vert lagra i ein boks pasienten må ha med seg den tida undersøkinga varer.

 


Sist oppdatert 13.03.2018