Forsking og fagutvikling

Forsking og fagutviklingsarbeid i Ergoterapiavdelinga - publikasjonar

 • Kordt E. Betydning av visuo-konstruktive vansker i daglige aktiviteter etter et hjerneslag. Finansiering frå Evjen Fondet, 2020.
 • Glesnes S, Morland AS, Revheim T, Nødtvedt S, Taule T. Kreftpasienter og ergoterapeutens rolle. Finansiering frå Ergoterapeutene, 2020.
 • Pedersen SK, Lysgård S, Kordt E, Wehling E, Taule T. Ser du det samme som meg? Finansiering frå innovasjonsmidlar, InnoMed, 2018.
 • Pedersen SK, Kordt E, Lysgård SB, Wehling E, Taule T. Hva med synsvanskene? – Ser du meg slik jeg ser deg. Finansiering frå Extrastiftelsen/Dam, 2018.
 • Søvik, ML, Taule, T, Mehl, RE, Rene, B, Strand, M. Devik, I. Liland, DE. og Kjeken, I. Revmatisk sykdom og fatigue: mestring av hverdagen, behov og forventinger til helsepersonell. Finansiering frå Marit Hanssens minnefond, 2018. 
 • Aglen T, Matre KH, Strandenes E, Lind C, Aβmus J, Johansen A, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? A randomized controlled trial. Finansiering frå Helse Vest, 2018.
 • Aglen T, Matre KH, Lind C, Selles R, Johansen A, Aβmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture?- A randomized controlled trial. Finansiering frå Norsk forening for håndterapi, 2018-2019.
 • Taule T, Morland AS, Aβmus J, Tysnes OB, Rekand T. Cognitive impairment in ALS: screening tools, experiences and prognosis. Finansiering frå Helse Vest, 2017.
 • Kupa A, Mæland S, Taule T, Skouen JS, Hofstad H. Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status idag? Finansiering frå, Fysiofondet, 2020.
 • Ergoterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, bachelor i ergoterapi. Brobygging mellom skole og praksis gjennom implementering og læringssituasjoner i alle 3 studieår. Finansiering frå samarbeidsmidlar mellom Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus, 2019.

 • Taule T. Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2015.

 • Kordt E. Kvalitetsforbedringsprosjekt med klinisk audit som metode - ergoterapi og synsrehabilitering etter hjerneslag. Bergen: Høgskulen på Vestlandet; 2021.​
 • Kessner M. Do occupational performance correlate with reintegration to normal living? A retrolectiv cohort study from patients’ view 1-5 years after aneurysmal subarachnoid hemorrhage [masteroppgave]. Gera: SRH University of Health Gera (SRH Hochschule für Gesundheit); 2020.
 • Aglen T. Operasjon for artrose i tommelens grunnledd. En randomisert kontrollert studie for å sammenligne smerte, mestring av hverdagslig aktivitet, styrke og bevegelighet etter to ulike operasjonsmetoder [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2013.

 
2023
 
 • Tveter AT, Kleven L, Osteras N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Kjeken I. Is multimodal occupational therapy in addition to usual care cost-effective in people with thumb carpometacarpal osteoarthritis? A cost-utility analysis of a randomises controlled trial. BMJ Open. 2023; 13:e063103. Doi: 10.1136/bmjopen-2022-063103.
 • Taule T, Eide IS, Fjær L, Myrberget MA, Oseland MS, Renså MA, Revheim T, Tysnes OB, mus J, Rekand T. Norwegian version of the Edinburgh cognitive and behavioural ALS screen: Construct validity, internal consistency, inter-rater, and test-retest reliability. PLoS ONE. 2023; 18(5): e0285307. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285307
 
2022

 • Glesnes S, Revheim T, Morland AS, Haugen DF, Taule T. Ergoterapeutens rolle for voksne kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuten. 2022;4:40-7. 
 • Kordt EA, Hansen TL, Jacobsen AH, Taule T, Snibsøer AK. Rehabilitering etter synsfeltutfall som følge av hjerneslag – En klinisk audit. Ergoterapeuten. 2022;3:30-8.

2021​

 • ​​Søvik ML, Eide REM, Rene B, Strand MM, Devik I, Liland DE, Kjeken I, Taule T. Rheumatic disease and fatigue: Participants’ experiences of an activity-pacing group. Scand J Occup Ther. 2021; Nov 9:1-12. Doi: 10.1080/11038128.2021.1998609.
 • ​Taule T, Morland AS, Aβmus J, Tysnes OB, Rekand T. Translation, cultural adaptation, and validation of a screening test for cognitive and behavioural changes in amyotrophic lateral sclerosis. Disabil Rehabil. 2021; Nov 2;1-9. Doi: 10.1080/09638288.2021.1980621.
 • Kordt EA, Wehling E, Lysgård SHB, Vikane E, Jacobsen AH, Taule T. Erfaringer med bruk av eye-tracking-briller i aktivitet. Ergoterapeuten. 2021;4:32-40.

 
2020 

 • Gravas EMH, Kjeken I, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Østerås N, Tveter AT. Patient Goals and Motivation for Thumb Carpometacarpal Osteoarthritis Surgery. Hand (N Y). 2020. Doi: 10.1177/155894472094006. 
 • Taule T, Søvik M, Lein RK, Wehling E, Aβmus J, Rekand T. Psychometric properties of cognitive assessment in amyotrophic lateral sclerosis: A systematic review. Patient Relat Outcome Meas. 2020;11:181-94: Doi: 10.2147/PROM.S256828
 • Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Kjeken I. Short‐term effects of occupational therapy on hand function and pain in patients with carpometacarpal osteoarthritis: secondary analyses from a randomized controlled trial. Arthritis Care Res. 2020. Doi: 10.1002/acr.24543.
 • Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Kjeken I. The Measure of Activity Performance of the Hand (MAP-Hand) – a reliable and valid questionnaire for use in patients with hand osteoarthritis with specific involvement of the thumb. J Hand Ther. 2020. Doi: 10.1016/j.jht.2020.11.001.
 • Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Hammond A, Kjeken I. The MAP-Hand: Psychometric properties and differences in activity performance between patients with carpometacarpal osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rehabil Med. 2020; 52(6). Doi: 10.2340/16501977-2696.2019

 • Aglen T, Matre KH, Lind C, Selles RW, Aßmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? Protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):387. doi: 10.1186/s12891-019-2712-z.
 • Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I. Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients that receives thumb carpometacarpal joint surgery? A multicentre randomised controlled trial. RMD Open. 2019;5(2): e001046. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001046.
 • Gravås EMH, Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Haugen IK, Kjeken I. Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):180. doi: 10.1186/s12891-019-2567-3.
 • Taule T, Morland AS, Renså M, Aßmus J, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural amyotrophic lateral sclerosis screen in Norway: Protocol for validation and a prospective cohort study, Contemp Clin Trials Commun. 2019;14:100347. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100347. 2017

 • Søvik ML, Larsen TMB, Tjomsland HE, Samdal O, Wold B. Barriers in implementing coach education in grassroots youth football in Norway. Int. Sport Coach. J. 2017;4(2):162-76. doi: org/10.1123/iscj.2016-0106.2016

 • Kjeken I, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Mowinckel ØA, Darre S, Nossum R. Does occupational therapy reduse the need for surgery in carpometacarpal osteoarthritis? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):473. doi: 10.1186/s12891-016-1321-3.
 • Sovik M, Larsen T, Tjomsland H, Samdal O. Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ programme: Balancing fidelity and adaptation. Health Educ. J. 2016;116(3). doi: 10.1108/HE-07-2014-0077.2015

 • Taule T, Strand LI, Assmus J, Skouen JS. Ability in daily activities after early supported discharge models of stroke rehabilitation. Scand J Occup Ther. 2015;22(5):355-65. doi: 10.3109/11038128.2015.1042403.
 • Taule T, Strand LI, Skouen JS, Råheim M. Striving for a life worth living: a qualitative study of experiences of stroke survivors undergoing home rehabilitation. Scand J Caring Sci. 2015;29(4):651-61. doi: 10.1111/scs.12193.
 • Van Hoye A, Larsen T, Sovik M, Wold B, Heuzé JP, Samdal O, Ommundsen Y, Sarrazin P. Evaluation of the Coaches Educators training implementation of the PAPA project: A comparison between Norway and France. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(5):e539-46. doi: 10.1111/sms.12352. 2014

 • Taule T, Råheim M. Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disabil Rehabil. 2014;36(25):2107-19. doi: 10.3109/09638288.2014.904448.2013

 • Taule T, Bergfjord K, Holsvik E, Lunde T, Stokke B, Storlid H, Sørheim M, Rekand T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord. 2013;51(4):273-7. doi: 10.1038/sc.2012.163.

2023

 • Glesnes S, Nødtvedt S. Ergoterapeuter kan hjelpe kreftpasienter i sykehus. Ved å kartlegge funksjonsnivå, kognitive vansker og fatigue kan ergoterapeuter gi pasientene bedre livskvalitet. Sykepleien. 2023;111. Doi: 10.4220/Sykepleiens.2023.91750.

2022

 • Ness A, Flekke G, Valle E, Taule T. Ergoterapeuter sine erfaringar med tidleg rehabilitering i spesialisthelsetenesta ved Parkinsons sjukdom – ein intervjustudie. Ergoterapeuten 2022;1:30-40. 
 • ​​​​​​Aukland T, Jacobsen EF, Haukeland JM, Taule T. Selvrapportert bekymring for fall i aktivitet hos personer med benamputasjon: Bruk av Falls Efficacy Scale International (FES-I) i spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuten. 2022;5:66-7.
 • Haugland TH, Brandsdal I, Taule T, Kessner M. Klientsentrert og aktivitetsbasert ergoterapi på intensivavdeling – en kvalitativ studie. Ergoterapeuten. 2022;4:30-9.
 • Ness A, Flekke G, Valle E, Taule T. Ergoterapeutar sine erfaringar med tidleg rehabilitering i spesialisthelsetenesta ved Parkinsons sjukdom. Ergoterapeuten. 2022;3:30-40.
 • Søvik ML, Eide REM, Rene B, Strand MM, Devik I, Kjeken I, Taule T. Erfaringer med deltakelse i en aktivitetsreguleringsgruppe for personer med revmatisk sykdom og fatigue. Ergoterapeuten. 2022;5:54-5.

2020

 • Mikkelsen L, Revne A, Aglen T, Gran AW, Dalseth EF, Taule T. 3D-teknologi – framtidsrettet ortoseutvikling for ergoterapeuter? Ergoterapeuten. 2020;3:24-31.
 • Andersen J, Taule T. Fortolkende beskrivelse er en egnet metode for sykepleiere og forskere. Sykepleien. 2020;108. Doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80364.

2019

 • Breivik KA, Espedal G, Gjervik NS, Glesnes S, Taule T. Ergoterapi for kreftpasienter i palliativ fase – en kvalitativ studie. Ergoterapeuten. 2019;4:40-6.
 • Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Omsorg. 2019;3:71-8.
 • Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Ergoterapeuten. 2019;4:32-8. 
 • Håve S, Morken J, Søvik ML. Faktorer som påvirker aktiviteter i pensjonistprosessen. Ergoterapeuten. 2019;6:60-7. 
 • Taule T, Morland AS, Renså MA, Revheim T, Myrberget AM, Fjær LT, Guldvik T, Oseland MS, Jensen AR, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural ALS screen - norsk versjon. Ergoterapeuten. 2019;2:34-8. 

 • Ellingsen J, Reutz H, Taule T. Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – bruk ved ergoterapeutisk vurdering ved hjerneslag [Internett]. 3. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2020. Tilgjengelig fra: HBE EK (helse-bergen.no), Felles dokumenter / Pasientbehandling / Fysio- og ergoterapi / Ergoterapi.
 • Nødtvedt S, Morland AS. Hjerneslag – kartlegging av apraksi [Internett]. 1. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2016. Tilgjengelig fra: HBE EK (helse-bergen.no)​, Felles dokumenter / Pasientbehandling / Fysio- og ergoterapi / Ergoterapi.
 • Valle E, Kessner M, Nødtvedt S, Johansen H. Hjerneslag – ergoterapeutisk kartlegging av synsvanskar [Internett]. 2. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2017.   
 • Østlie K, Vik AK, Jacobsen EF, Løvseth C, Lofthus K, Sletten IN, Schonhowd TP, Lyrstad H, Larsen KL, Lie R. Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt [Internett]. 2. utgave. Ottestad: Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; 2019. Tilgjengelig fra: https://www.magicapp.org/public/guideline/jXxeBj
 • Østlie K, m.fl. Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetamputasjon i Norge [Internett]. 1. utgave. Ottestad: Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; 2016. Tilgjengelig fra: https://s3.amazonaws.com/files.magicapp.org/guideline/7cbbd7cb-25ec-4021-ac44-e6331f0e44ff/published_guideline_872-1_0.pdf.
Sist oppdatert 20.02.2024