Rettleiing ved utmatting (fatigue)

Personar med revmatisk sjukdom kan oppleve vedvarande utmatting (fatigue). Utmatting er ofte ei usynleg plage og kan vera vanskeleg å forhalda seg til både for ein sjølv og dei rundt.   

Vedvarande utmatting kan gi utfordringar i deltaking  og meistring av daglege aktivitetar heime, på arbeid/skule og på fritida. Grad av utmatting kan variere og kan påverke deg både fysisk, mentalt og emosjonelt. Søvn og kvile fører nødvendigvis ikkje til betring. Aktivitetsregulering, tilpassa trening og kognitiv terapi er tilrådde tiltak.   

Aktivitetsregulering er ein endringsprosess der ein kartlegg og blir bevisst sine noverande tanke- og aktivitetsmønstre, og deretter tar i bruk ulike strategiar for å meistre viktige og meiningsfulle aktivitetar i egen kvardag.   

Målet er å tileigna seg verktøy for betre å meistre utmatting i kvardagen.

Sist oppdatert 26.01.2024