ALS-klinikk

Fysioterapeut ved Nevrologisk avdeling deltar i tverrfaglig ALS-klinikk sammen med lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og logoped. Klinikken holdes vanligvis en gang i måneden.

​Klinikken et tverrfaglig tilbud til pasienter med sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) og deres pårørende.

Fysioterapeut ved Nevrologisk avdeling deltar i tverrfaglig ALS klinikk sammen med lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og logoped. Klinikken holdes vanligvis en gang i måneden.

Klinikkens hovedoppgaver:

  • Diagnostisering og utredning av pasienter henvist med spørsmål om sykdommen.
  • Kartlegging av pasientens behov for hjelpemidler og hjelpetiltak
  • Oppfølging og behandling av pasienter
  • Informasjon
  • Kontakt med primærhelsetjenesten

De ulike yrkesgruppene foretar egne vurderinger og samtaler med pasient og pårørende etter ønske. Det tverrfaglige teamet har oppsummeringsmøter etter at pasienten er blitt vurdert og nødvendige tiltak iverksettes etter dette.

For spørsmål vedrørende ALS klinikken kontaktes sykepleier Marit Arnevik Renså, telefon: 55975090/ 55975116

Sist oppdatert 07.11.2023