Muskelklinikk ved Nevrologisk avdeling

Fysioterapeut ved Nevrologisk avdeling deltar i tverrfaglig muskelklinikk sammen med lege, sykepleier, sosionom og ergoterapeut. Klinikken finner sted vanligvis en gang i uken. En til to pasienter blir tilsett per gang.

​Klinikken har tre hovedoppgaver:

  1. Diagnostisering og utredning av pasienter henvist med spørsmål om muskelsykdom
  2. Behandling og oppfølging
  3. Informasjon

Lege er ansvarlig for klinikken og skriver journalnotat på pasienten. De andre yrkesgruppene deltar etter behov med innspill og informasjon. I en del tilfeller avdekkes behov for grundigere oppfølging hos for eksempel fysioterapeut. Pasienten blir da innkalt til poliklinisk oppfølging hos aktuell fysioterapeut ved Fysioterapiavdelingen, Nevrologisk avdeling.

For spørsmål vedrørende klinikken kontaktes: Sykepleier Gunnlaug Lorentzen, tlf. 55975116

Sist oppdatert 07.11.2023