Sitteklinikk

Sitteklinikk er et tilbud Spinalenheten har til ryggmargskadde pasienter som benytter rullestol og som er innlagt ved Haukeland universitetssjukehus.

Det overordnede målet med Sitteklinikken er å forebygge eller forhindre videre utvikling av trykksår, samt å avverge skjevstillinger eller belastninger som følge av uheldig sittestilling.

Undersøkelsen utføres med en trykkmålingsmatte, som plasseres under setet til pasienten, og resultatene av målingen leses av i et dataprogram.

Sitteklinikken består av en tverrfaglig gruppe med 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og 3 sykepleiere, der minimum 2 faggrupper er representert i hver klinikk. Dette teamet undersøker 1-2 pasienter pr uke.

Klinikken kan gi svar på hvilken pute som er best egnet, hvilke tilpasninger som bør gjøres på rullestolen, korrigering av sittestilling og ikke minst bevisstgjøring rundt stillingsendringer for trykkavlastning.

Ved å gi undervisning og oppfølging til pasientene som et proaktivt tiltak, samt vurdere hjelpemidler, kan vi bedre pasientens selvstendighet og kunnskap, og redusere forekomst av trykksår. 

Sist oppdatert 07.11.2023