• Kysthospitalet i Hagevik går over til ny driftsform frå 29.01.24
    Kysthospitalet går over til 6-døgnsdrift og stenger kvar laurdag kl. 18.00. Alle pasientar møter fastande på morgonen operasjonsdagen. Har du spørsmål, kan du ta det opp når du kjem til sjukehuset for prøver og utgreiing i forkant av operasjonen (klareringsdagen).

Brosjyrar om behandlingar og undersøkingar

 

Dagkirurgi

Vi utfører om lag 300 dagkirurgiske operasjonar i året. Pasientar som blir operert dagkirurgisk, møter fastande om morgonen, blir operert og reiser heim igjen same dag. Under finn du generell informasjon om dagkirurgi. Sjå også under Behandlingar for å finna informasjon om den operasjonen du skal få utført.
 
 
 

Innlegging

 

Behandlingar

 

Rygg

Presentasjon ryggoperasjoner​


 

Skulder

Sist oppdatert 26.08.2023