Eksteriør Bergen helsehus og parkeringsplass. Foto

Skadepoliklinikken i Bergen helsehus

Skadepoliklinikken behandlar akutte skader, brot, sår og brannskader. Skadepoliklinikken har og ein fysioterapiavdeling.

Helse Bergen og Bergen kommune samarbeider om pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp. Ved å ha mange tenester for øyeblikkeleg helsehjelp samla på ein stad, blir det enklare for pasientar og pårørande.

Kor får du hjelp?

I Bergen helsehus i Solheimsviken finn du både Skadepoliklinikken, som er organisert under Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus, og den allmennmedisinske legevakta til kommunen, Bergen legevakt.


Skadepoliklinikken behandlar akutte skadar i armar og bein, som brot og forstuingar, kutt, sår og brannskadar.

Pasientane som blir behandla ved Skadepoliklinikken får tilbod om kontrollar og fysioterapi etter behov.

Når du kjem til Bergen helsehus må du trekkje kølapp. Du skal enten til Skadepoliklinikken eller den allmennmedisinske legevakta, Bergen legevakt:  
 

Skadepoliklinikken

 • Brot 
 • Kutt og sår
 • Brannskadar
 • Fysioterapi
 • Kontrollar

Allmennmedisinsk legevakt

 • Akutte medisinske og psykiske sjukdommar
 • Hjerneskaking, augeskadar og ryggskadar
 • Livskriser og overgrep

Medan du ventar på behandling:

 • Meld frå dersom sjukdommen eller skaden blir verre medan du ventar på behandling
 • Hald den skadde kroppsdelen høgt!
 • Fjern ringar ved skade på hender og armar!

Reseptar og sjukemeldingar

 • Vi skriv ut reseptar og sjukemeldingar berre for sjukdom eller skade vi behandlar deg for
 • Ta kontakt med fastlegen for andre reseptar eller sjukemeldingar
 • Ved behov for forlenging av sjukemelding for skaden din, tar du også kontakt med fastlegen. 
 • Vi skriv ikkje ut sterke smertestillande eller beroligande medikament

Betaling

 • Når du er ferdig behandla, går du til Skadepoliklinikkens luke og betaler eigendel for konsultasjonen og eigendel for røntgenbilde som er tatte.
 • Dersom du går utan å betale same dag, vil du få tilsendt faktura i etterkant.
 • Får du fysioterapi same dag som du har vore til legen, betaler du kun ein eigendel. 
 • Kjem du til kontroll hos fysioterapeuten er det ein eigen takst for fysioterapitilbodet.
Eigendel og frikort

Frikort for helsetenester (helsenorge.no)

Gebyr for ikkje møtt

Dersom du ikkje kan møte til avtalt time, må du melde frå seinast dagen før. Du får ellers tilsendt rekning med tredobbel eigendel for timar som du ikkje møter til.

Skadepoliklinikkens ekspedisjon er open kl. 08:30 – 22:15 alle dagar.
Telefon: 55 56 87 55.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Skadepoliklinikken held til i Bergen helsehus i Solheimsviken, saman med allmennlegevakta til Bergen kommune, Bergen legevakt.

Opningstider:
Brot og røntgen kl. 08.30-22.15 alle dagar.
Såravdelinga kl. 08.30-22.15 alle dagar. 
Fysioterapi kl. 08.30-15.30 måndag-fredag, stengt i helg- og høgtidsdagar.

Bergen helsehus

Solheimsgaten 9

5058 Bergen

Bergen Helsehus ligg mellom Florida bybanestopp på Gamle Nygårdsbro, i same bygg som Bergen legevakt. Det er ein eigen inngang for Akuttposten i 2. etasje. Det er mogleg å køyre heilt fram til inngangen.

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no


 

Parkeringsplassane i Solheimsviken nyttar Sesam Sesam billettløs parkering. Når du kjører inn på området i Solheimsviken, leses bilskiltet ditt automatisk. Du må være registrert som brukar for å unngå ekstra kostnadar.

Les meir om denne parkeringsordninga

Dersom du ikke er registrert bruker av Sesam Sesam, kan du betale i betalingsautomaten som er plassert rett utenfor hovedinngangen. 

Du taster inn bilnummeret ditt og automaten beregner parkeringsavgiften. Du må betale med gyldig betalingskort/bankkort.

Dersom du kjører ut fra området uten å betale samme dag, vil det bli tilsendt faktura. Da kommer det fakturagebyr i tillegg til parkeringsavgiften.

Merk:

Det er begrenset med parkeringsplasser utenfor Bergen Helsehus. Det kan derfor skje at du ikke finner plass umiddelbart.

Det er også mulig å benytte parkeringshuset SolheimsGarasjen i Solheimsgaten 29.

https://bergenparkering.no/

Praktisk informasjon

Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester. Det er ulike eigendelar avhengig av type helseteneste.

Les meir

Vitusapotek Bien Bergen ligger i Solheimsgaten 15, rett over gata frå Bergen Helsehus.

Opningstider måndag-fredag: 09.00-17.00, laurdag: 10.00-15.00.
Telefon: 55 38 87 60
Sjå nettsida til Vitusapotek Bien Bergen 

Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS, like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 
Opningstider måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15.
Telefon: 55 59 15 00
Sjå nettsida til Danmarksplass Apotek

​Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt med nokre hugsereglar.

Les meir: Retningslinje for lyd-, foto og filmopptak ved Haukeland universitetssjukehus


I ventearealet til Skadepoliklinikken er det mulig å kjøpe brus, sjokolade og snacks fra automat. 
Nærmeste dagligvarebutikker finner du på Danmarksplass, i gangavstand 5-6 minutter.
Coop Extra
Kiwi
Baker Brun Cafe - ved siden av Kronstad DPS på Danmarksplass, gangavstand 5 minutt.
Pizzabakeren Solheimsviken - 8 minutters gonge langs Damsgårdssundet, i retning Laksevåg.

Enkelte gonger nyttar Skadepoliklinikken seg av telefonkonsultasjon når dette er medisinsk forsvarleg og nyttig. 

Det kan vere når behandlar skal gi deg råd og formidle svar på ei undersøking du har hatt. Telefonkonsultasjon kan og brukast dersom det er smittefare og behov for smitteavgrensing.  

Du gir sjølv samtykke til at telefonkonsultasjonen erstattar frammøtekonsultasjonen. Du betalar same eigendel som når du kjem til poliklinikken for konsultasjon der. 

Utvalde avdelingar i Helse Bergen nyttar videokonsultasjonar. Her kan du lese meir om sikkerhet, personvern og praktiske instruksjonar om korleis du nyttar tjenesta:

Videokonsultasjon med behandlar via join.nhn.no

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i Bergen Helsehus.

Bk-gjest er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (Bk-gjest)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra og følg vidare påloggingsinstruks.

Innlogginga skjer automatisk etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Informasjonsskriv til pasientar

Her finn du ei oversikt over pasientinformasjon relatert til ulike skadar eller sjukdommar.
Sjå våre pasientskriv
Helsepersonell klipper av gips på pasient. Foto

Behandlinger ved Skadepoliklinikken

Les meir om dei ulike behandlingane vi gjer i Skadepoliklinikken.
Behandlingar i Skadepoliklinikken
bilde av ekstern fiksasjon

Tilgang til helseopplysningar mellom helseverksemder

For at du som pasient skal få god helsehjelp brukar vi ei løysing som kan gi tilgang til helseopplysningar om deg for tilsette både på Skadepoliklinikken og Bergen legevakt.
Les meir om tilgang til helseopplysningar
Kvinnelig lege med pasient. Foto