Traineeprogram ved Haukeland Universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus tilbyr traineeprogram for sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar.

Traineeprogramma går over to år, og er lagt opp som ei rullering mellom tre ulike avdelingar i sjukehuset. I tillegg får ein jevnleg fagdagar og grupperettleiing. 

Du kan lese meir om dei ulike traineeprogramma våre, ved å følge lenkene under.
Sigrid stortrivst som trainee på Haukeland

Traineeprogrammet til Haukeland er blitt svært populært, og er no ein del av den ordinære drifta. Møt Sigrid Seim, ein av 32 nyutdanna sjukepleiarar som er i full gang med ny fast jobb.
Møt Sigrid
sigrid seim. foto
Sist oppdatert 09.10.2023