ADHD-symptomer hos barn og behandling kartlegges

Mål med prosjektet er å se på sammenheng mellom ADHD symptomer/behandling og genetikk.

Søker

Helse Bergen, PBU 

Faglig ansvarlige

Seksjonsoverlege Irene Elgen i samarbeid med KG Jebsen professor J. Haavik og overlege, PhD Anne Halmøy.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000. 

Støtteperiode

2015 

Tema

Et forskningsprosjekt hvor ADHD symptomer hos barn og behandling kartlegges, samt spyttprøve til genetikk blir tilbudt.  Mål med prosjektet er å se på sammenheng mellom ADHD symptomer/behandling og genetikk.

Prosjektbeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Prosjektrapport

Ikke tilgjengelig.

Sist oppdatert 20.09.2023