DIVA-5 på norsk

DIVA-5, som følger DSM-5 kriterier, er utgitt på norsk. Dette er et strukturert diagnostisk intervju for ADHD hos voksne og erstatter DIVA 2.0.

Publisert 31.03.2022
Sist oppdatert 20.06.2024

Vi vil minne om at DIVA-5, som følger DSM-5 kriterier, er utgitt på norsk. Dette er et strukturert diagnostisk intervju for ADHD hos voksne og erstatter DIVA 2.0.

Det kan lastes ned for 10 euro her​

Det gis da også ut en kode for fremtidig bruk. I revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD beskrives at DSM-5 kriterier bør brukes i diagnostisering av ADHD, selv om det kodes etter ICD-10 i elektronisk pasientjournal.

Bruk av DIVA-5 er derfor også i tråd med retningslinjene. Dersom behandlere i Vest ønsker opplæring i bruk av DIVA-5, meld inn behovet til RFM Helse Vest. Det vil da arrangeres et kurs dersom det blir nok deltakere.