Pilotering av spørreskjemaet Fra bekymring til henvisning

Mål for prosjektet er å teste ut anvendelighet og logistikk av et spørreskjema for foreldre til barn som er henvist BUP med mistanke om ADHD eller angstlidelse.

Søker

Helse Bergen, PBU

Faglig ansvarlige

Klinikkoverlege, professor Ingvar Bjelland i samarbeid med BUP Sentrum.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Etter pilotering vil spørreskjemaet kunne bli benyttet i en større undersøkelse ved alle BUP-er i Helse Vest der målet er å få økt kunnskap om hvorfor barn henvises sent til BUP, på tross av tidlig debut av symptomer.

Rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Sist oppdatert 20.09.2023