Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene ofte viser seg i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Liten gutt med mørkblå jakke og blond hår står med ryggen til på strand og ser utover havet og blå himmel med skyer. Foto
Lite barn som ser utover sjøen

Autismespekterforstyrrelser kjennetegnes av vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd. Symptomene varierer fra person til person. Noen har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk. En snakker således om et "spekter" av forstyrrelser.

 

Fagprosjekt vi støtter

    Sist oppdatert 24.04.2024