Fagkurs

2 dagers introduksjonskurs ADOS-2 modul 3 og 4

Introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS-2 modul 3 og 4, som benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk.

Passert
21.
november
2023
2 dagar
  1. 21. nov. 2023, 09:30 - 16:00
  2. 22. nov. 2023, 08:30 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 21. nov. 2023, 09:30 - 16:00
  2. 22. nov. 2023, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 10. nov. 2023

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursarrangør / kursholder

Nina Olsen, psykologspesialist og Ph.D ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest og Tove Røssland Ertsland, spesialist i klinisk pedagogikk i Helse Fonna. 

Begge er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Pris

Kr. 400,- for begge dagene. Kursdeltagerne vil få en enkel lunsj og forfriskninger.

Dere vil få skåringsprotokoller på kurset.  De som har manual oppfordres til å ta den med.

Kursgodkjenninger

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Påmelding

Meld deg på i deltager.no

Påmeldingsfrist 10. november 2023


Kontakt