To dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R

Autism Diagnostic Interview-Revised, er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.

Passert
9.
april
2024
2 dagar
  1. 09. apr. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 10. apr. 2024, 08:30 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 09. apr. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 10. apr. 2024, 08:30 - 15:30

Arrangør

Kursarrangør og kursholdere: Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest ved • Psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger • Spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna. Steensæth og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet. Påmelding: https://www.letsreg.com/no/event/2_dagers_introduksjons_adi-r_09042024#init

Påmelding

Frist for påmelding: 06. mars 2024

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med utredning og diagnostisering av autismespektertilstander hos barn/unge og voksne

Dato/tid: Tirsdag 09.04 kl. 09.00-16.00 og onsdag 10.04 kl. 08.30-15.30

Pris: kr. 1400,- inkluderer dagpakke på hotell 2 dager og skåringsprotokoller.                      Reise og opphold må ordnes av den enkelte.

Kursarrangør og kursholdere:

Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest ved

  • Psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger
  • Spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna.

Steensæth og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Kursgodkjenninger: Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Påmelding: https://www.letsreg.com/no/event/2_dagers_introduksjons_adi-r_09042024#init

Kontakt