Fagkurs

2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R

Autism Diagnostic Interview-Revised, er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.

17.
september
2024
2 dagar
  1. 17. sep. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 18. sep. 2024, 08:30 - 15:30
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 17. sep. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 18. sep. 2024, 08:30 - 15:30

Kvar

Hotel Zander K
Zander Kaaes gate 8
5015 Bergen
Like ved Jernbanestasjonen i Bergen

Påmelding

Frist for påmelding: 05. sep. 2024, 23:59
Påmelding

Legg til i kalender

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med utredning og diagnostisering av autismespektertilstander hos barn/unge og voksne

Pris: kr. 1200,- inkluderer dagpakke på hotell 2 dager og skåringsprotokoller. Reise og opphold må ordnes av den enkelte.

Kursarrangør og kursholdere:
Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest ved

  • Psykologspesialist/Ph.d Nina Olsen, RFM Helse Vest
  • Spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna.

Olsen og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Kursgodkjenninger: Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet.

Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi

Kontakt